SAMOVRAŽEDNÉ MYŠLIENKY SPOSOBENÉ SAMOTOU.

16.12.2013 13:25

SAMOVRAŽEDNÉ MYŠLIENKY SPOSOBENÉ SAMOTOU.

Bože samou láskou duše svojej sa  k Tebe o pomoc utiekam, keď sa stávam smútkom samoty tak trápená, že život sa týmto  smútkom stáva duši mojej vrúcnym želaním skončený má do bolesti, ktorou sa stáva žitý bez radosti šťastia videného očami mojimi. Do trápenia môjho sám Bože silu svoju pošli tak veľkú, aký smútok duša moja cíti samotou ukazovaný. Do tohoto smútku Svetlo duši mojej pošli tak veľké, aká silná je moja láska k Tebe Bože cítená do každého dňa. Bráň šťastie moje odnášané zo života svojou silou všemohúcnosti, ktorou sa stane duša moja silná do každého smútku, ktorý sa k nej blíži samotou odnesený. Len Ty Bože sa stávaš Svetlom života môjho, ktoré sa silou svojho žiaru do bolesti mojej duše stáva držiteľom šťastia cíteného každý deň. Do bolesti duše svojej sa touto prosbou k Tebe o pomoc utiekam a svojmu šťastiu opäť vrátenému Tvojim vyslyšaním tejto prosby dôverovať budem vždy Bože. Ľúbim Ťa Bože a svoje šťastie cítené v živote mojom len láska k Tebe najväčšia ukazovať bude. Amen.