Rodičovská karma.

30.04.2020 20:17

Rodičovská karma.

Monika | 09.03.2013
Dobrý deň Pane Bože, aj Vám pani Laura. Srdečne ďakujem za všetky odpovede. Ovplyvňuje karma rodičov karmu ich deti a v akom rozsahu?

 

Božia odpoveď:
Karmická dostaná duševná nadelenosť každej duši láskavého rodiča, je od Boha cielená do takej napĺňanej svojej liečivostnej účinnosti pre jeho dušu, že zachytáva do svojej spádovej moci aj duše každého jeho dieťaťa, aby to čo Boh chcel v jej nadelenosti splniť naplnilo svoj očakávaný duševný očistný cieľ a všetci rodinní príslušníci spojení Bohom do ucelenej pozemskej rodiny sa nedostali ako duševní zblíženci k sebe náhodou, ale v pridelení do danej rodinnej komunity Bohom cielene s Božím zámerom, odčiňovať každý jeden z nich svoju karmickú tiahu a zároveň spletitosťou duševnej karmy ostatných členov tejto rodiny sa spúšťa karmický pre vaše zmysly nepochopiteľný reťazec spojitosti vzájomnej a do takých najpresnejších detailov pospájanej karmy v ich žitom osude spoločnom, že neni jedna situácia v živote tejto rodiny, ktorá by v jej utrpení nedokázala pomôcť k duševnej očiste aj tých členov jej druhých, no po tomto spletitom odhaľovaní dušami nepátrajte túžbou po znaní, lebo sa len unavíte a na nič do pochopenia v svojich rozumových možnostiach neprídete, keď Boh v každej duševnej rodine pospájal duše väčšinou nie sebe duševnou poznanosťou rovné, ale rôzne v takom strete duševných ich reinkarnácií, že niektoré duše sa nesú staré a skúsené a nepotrebujú veľa karmy zo svojej duše odstrániť, avšak niektoré boli za pár duševných životov tak začiernené nazbieranou karmou zo svojich napáchaných hriechov, že sa musia dostať do duševnej trápenosti, či za svoje hriechy svojim manželským utrpením alebo cez utrpenie svojich nevinných detí, ktorých však duše v ich telách nevinné sa nenesú, ale sa stávajú duše zlé a karmickou špinou zanesené, čo ale výzorom nevinného a mladistvého vzhľadu človeka vo vašom pozemskom svete každého skoro takého, kto sa týmto Božím duševným zákonitostiam nerozumie metie a uvádza do rozpakov, že prečo je toto dieťa v svojom detskom veku tak skoro ťažkou chorobou zasiahnuté, prečo nedokáže zo svojeho lôžka na zdravé nohy vstať, alebo prečo sa ku láskavosti svojeho rodiča stáva kruté a nevďačné a každé duševné prečo zvolanie odozvu dostáva Božie preto. Začnite premýšľať, čo vašim dušiam ja Boh sám cez dušu mojej Laury odkazujem a pochopíte, že z lásky k vám všetkým dušiam dostávam vaše životy v svojej Božej vôli do utrpenia v cieli tom, aby som karmickú tiahu z nich zastavil v ceste vašeho duševného utrpenia, ktoré sa nie neláska od Boha nazýva, ale od Boha pomoc, ktorej nadelenosť by ste si ani jedna duša nedokázala dobrovoľne do života pridať z lásky k Bohu a na pomoc svojej zašpinenej duši od karmickej tiahy, lebo na toto nemáte dostatočne silnú vôľu, čo predstavuje zhrnutím tejto odpovede, že všetky rodinné spoločenstvá navzájom duševne spojené Bohom boli do vzájomného odčiňovania karmy, jedna druhou spletitosťou pospájaných reinkarnačných ich duševných životov do takej miery, do akej dokážu využiť túto šancu od Boha, nepoprú reinkarnáciu a budú sa snažiť v prejavenej každodennej láske k Bohu a správaním duše cez činené skutky láskavé odčiňovať svoju karmickú, vzájomne v ich spoločnom bytí tiahu, nereptanosťou na svoj osud, ale pochopením smerovať svoje duševné kroky do odovzdanosti Božej vôle aj v tom svojom najväčšom duševnom utrpení, keď toto Boh v snahách duševných v každej duši bude vidieť, že karmický jej neľahký očistný údel jej vernosť k láske k Bohu nezrazil jej kroky v ich premene nášľapu do životnej nesprávnej cesty, keď takáto duša dokáže aj počas najväčšieho životného utrpenia milovať Boha a nebude špekulovať v svojich dumách prečo je to v jej osude takto a u iných len samá radosť a bohatstvo, veď kde je ten Boh ktorého o pomoc každý deň prosím ale on ma počúvať nechce vo vyslyšaných prosbách ktoré neprichádzajú viditeľnosťou a v svojej odovzdanosti k Bohu a pokore duševnej ak nebude zapierať moje meno Božie a posúvať ho do neexistencie, dostane každá takáto duša z mojej božej náruče vždy posun dopredu do vzdialenosti od svojeho utrpenia, lebo moja láska Božia k vám všetkým dušiam sa nesie tak silná, že v jej prúdenosti z mojej božej náruče do celého sveta sa ohňostroj prichádzajúcich jej iskierok dotkne každej duše, ktorá v moju existenčnosť verí a dokáže túto jej cestu posielať ďalej v šírení svojej viery, do duší Bohu láskou vzdialených. Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.