Rizikové tehotenstvo.

31.12.2012 20:52

Rizikové tehotenstvo.

Pred časom ma navštívil muž s prosbou o pomoc pre svoju tehotnú manželku. Ležala v nemocnici, doma mala jedno malé dieťa. Lekári jej povedali, že musí byť v nemocnici až do pôrodu, lebo nebola schopná udržať a donosiť plod. Musela stále ležať so zdvihnutými nohami dohora, lebo v prípade sebemenšieho krvácania by mohla potratiť. Nijako inak ju neliečili. Nevedeli. Ja som prijala pre túto ženu od nášho láskavého Boha informáciu, že príčina tohto jej stavu spočíva v kliatbe na jej dušu od blízkej kamarátky. Boh jej odkázal, že musí odísť z nemocnice domov a zbaviť svoju dušu kliatby. Ako iste tušíte toto naplniť bolo veľmi riskantné nakoľko lekári jej tvrdili, že jedine v nemocnici pod stálym lekárskym dohľadom bude mať najväčšiu šancu svoj plod donosiť, čo inak dáva aj logiku. Nakoľko to boli ľudia v Boha veľmi veriaci, Božiu radu poslúchli a manžel na vlastnú zodpovednosť aj napriek veľkému riziku a strachu z ich aj  mojej strany zobral manželku domov. Povedala som im, že sa musia úplne odovzdať Bohu, že neposlal manželku domov preto, aby prišla o dieťa ale naopak, aby jej dieťa zachránil. Je to Pán Boh a ten nám nikdy nechce zle !!! Manželka sa v domácom prostredí pomaly zbavovala kliatby modlitbami a obradmi potrebnými na očistenie duše od kliatobnej poroby. My ostatní vrátane mňa sme len stŕpali a modlili sa za to, aby všetko dobre dopadlo, keďže v nemocnici nebola a v prípade potreby lekársky zásah nebol ihneď naporúdzi. Avšak sa stalo,čoho sme sa najviac báli a na smrť nás to vyľakalo. Žena bola sama doma, manžel v práci. Nečakane začala krvácať, ihneď zdvihla telefón a volala mi o radu a pomoc. Ja som v okamihu sadla a začala prijímať Božiu pomoc, ktorá spočívala v okamžite odriekanej pre ňu modlitby, ktorú som jej cez telefón nadiktovala. Telefón sme zvesili s tým, že modlitbu ide hneď odriekať. Čuduj sa svete, pani mi do hodiny volala, krvácanie prestalo. Až do pôrodu sa táto situácia už nezopakovala. Porodila zdravé dieťa, z ktorého sa obaja manželia dodnes tešia. Čo je ale ešte zaujímavejšie na tomto prípade, doslova zázračné je toto: druhý deň po zastavení krvácania mi táto pani volala znova. Povedala, že si len tak náhodou prezerala na svojom mobile volané čísla a ukázal sa jej dátum a presný čas dňa predchádzajúceho, keď sa jej krvácanie spustilo a ona mi zavolala. Zistila, že presne k tomuto dátumu a času sa jej ukázalo moje volané číslo, ktoré bolo správne až na jednu číslicu, v ktorej sa ona v strese a zľaknutí z tohoto nečakaného krvácania zmýlila. Proste všetky čísla môjho telefónu boli správne až na jedno číslo. Ona sa mi správne nemala dovolať! Čo myslíte milí čitatelia? Kto zasiahol v tejto kritickej situácii, kde bola potrebná okamžitá pomoc?

MYSLÍM, ŽE ODPOVEĎ SI VIETE DAŤ SAMI. Ja ju poznám !!!