Rasa.

01.05.2020 19:22

RASA.

Peter | 14.03.2013
Láskavý môj pane Bože, chcem Ťa poprosiť o odpoveď či sa majú ľudské rasy miešať? A prečo si vytvoril rasy? ďakujem ti veľmi pekne.
 

Božia odpoveď:
Kroky tvojej duševnej tázanosti, sprevádza v získaní k nej Božej odpovede hlboká duševná vnímavosť a túžba poznať nepoznané a veci rúškom tajomstva prekryté, do čoho láskavej tvojej duši Boh cez duševný príjem mojej Laury odpoveď odovzdá. Cez farebnú škálu rôznorodých ľudských subjektov, Boh len svoj zámer vniesol do svojeho Božieho cieľa, aby všetky duše v rôznom zafarbení svojej tváre, nepátrali po svojom zárodočnom kmeni, ale aby našli cestu k sebe navzájom blízku  ctili jedného jediného Boha a začali rozmýšľať tak, ako rozmýšľa duša tvoja, prečo svoje farebné tváre nesené sú do jedinečnosti len ich oblasti, prečo je to tak, že jedni sú bieli ako sneh a druhí v inej farbe tváre ako oni, lebo Boh túto pre vaše duše nevysvetliteľnú potrebnosť vzniku mnohých rás učinil na vašej zemi oblasti nazvané rasy do nich vložené existenčným bytím podľa záslužnosti dopadu karmických hriechov na ich duševný základ, lebo tam v oblastiach tých najväčších tragédií a posunov pôdy v dôsledku príchodov nečakaných zemetrasení a tsunami umierajú davy aj nevinných pre vás obetí aj mnohých malých detí nesie takýto prírodný živel katastrofou svojej živelnej sily do smrteľnej záhuby, čo vašim dušiam mnohým sa zdá nespravodlivé k moci mojej Božej spravodlivej, no aby som duše týchto obetí spasiť mohol k ich duševnej záchrane pred večnou duševnou smrťou na druhej strane zvanej zatratenie, nepozerám na duševný obal a to schránku telesnú pre váš pohľad detskú a nevinnú, do ktorej zlo ešte nepreniklo a čím si takýto koniec svojeho osudu zaslúži smrťou nehlásiacou sa včasným príchodom ani v príznaku chorobnosti tela a prírodný živel zakrýva a vtláča do hlbín zeme všetky ľudské telá v svojom nehlásenom príchode a toto sa nazýva duševná generačná celoplošná očista od nánosov karmickej špiny pre tých, ktorých duše si takúto telesnú smrť zaslúžili za všetky napáchané hriechy z mnohých dávnych svojich životov, z ktorých sa ani do tejto doby súčasného ich existenčného duševného bytia na zemi nepoučili opravnými dobrými skutkami očisťovaním od karmickej špiny, ale naopak životom ktorý žili touto dobou na zemi sa začierňovali ešte viac deň po dni v páchaní tých istých skutkov v tom istom poradí ako v dávnych svojich životoch, nezobrali túto svoju životnú cestu ako priazeň osudu v dare od Boha, ale páchali skutky zlé aj naďalej, čo viedlo všetky takéto duše do istej zatratenosti, z brán ktorej nedokáže už viac žiadna duša dostať od Boha ani tú najmenšiu nádej na nápravu, lebo plamenné v žiari svojeho ohňa jazyky vstrebú takúto dušu do svojeho pekelného základu, z ktorého už niet pre ňu úniku a vedú neustále medzi sebou boje vzájomné, čo predstavuje tak ohlušujúci z ich démonických tiel rev, ako bolo počuť v odkrytosti náhodou pri vŕtaní hlbokých vrtov ľudskými zmyslami, čo nebol ani ten najmenší ich výmysel, ale hlboká zažitá pravda, keď sa v svojich snahách vydolovať z hĺbky tej najhlbšej zeme pre svoje poznanie a výskumy čo najviac, skoro prekopali do samotného pekla, lebo kto počul z nich tento krik, doteraz nedokáže spokojne a zdravo spať. Do farebnej odlišnosti ľudských tiel samé vy duše môžete vidieť, že v ktorých miestach zeme a aj v ktorých konkrétnych mestách zasiahnutých nečakanými prírodnými živlami sa nesú duše žijúce s najväčším batohom karmy, do záchrany duševnej čistoty ktorých spúšťam v svojej Božej moci všetky tieto prírodné živly, aby obaly ich chrániace čo sú schránky telesné navždy odumreli a v svojich páchaných hriechoch počas svojeho ďalšieho pozemského bytia už nepokračovali, čo bolo aj zánikom ich bytia naplnené k mojej Božej vôli. Čo sa týka detských nevinných obetí, duševné ich jadro u mnohých sa nesie skazenejšie a duševným vekom v počte reinkarnácií staršie ako u starých jedincov, v ktorých vnútri môžu prebývať duševné zárodky s malým počtom reinkarnácií, čo znamená že neplatí to vždy ako si myslíte že zomrelo dieťa nevinné kde ten spravodlivý Boh je keď nezasiahne a prečo si nepovolal miesto neho duševný môj základ. Oveľa radšej ľudí by prijalo svoju smrť miesto smrti svojeho dieťaťa, čo nikdy ale nezmenia pokiaľ to je Božia vôľa vedená do cieľa duševnej očisty duše od istého zatratenia, čo však ale žiaden z vás smrteľníkov nevidí a vidieť nikdy ani nedokáže okrem Boha. Ľúbte sa všetky vy duše navzájom a nikdy nesúďte jeden druhého bez súdnej vôle Boha a zakopte navždy vojnovú sekeru medzi sebou, neodsudzujte ani cigánov ktorých radi nemáte, ale každá duša cigána nesie v sebe tak ťažký karmický náklad, že nikto na svete z vlád aj v tej najlepšej snahe im pomôcť nedokáže v úspešnosti svojej túžby pomoc ich rodu poskytnúť, nakoľko ani jedna duša v telesnej schránke cigána neni nevinná a náhodne Bohom pridelená do jeho tela. Všetci cigáni majú takýto svoj neľahký životný údel bez možnosti navždy pomoci kýmkoľvek, lebo bol ich životný osud moja vôľa, čo pre vaše pochopenie to znamená, že musia celý svoj život žiť v celoživotnom utrpení, čím sa zbavujú ťažkého nákladu ich duše karmy, vedenosť ktorých životnej cesty sa v mnohých dušiach cigánov nevedie so zlým úmyslom a aj v tom najlepšom ukázaní svojej dobrej či pracovnej alebo inej dobre mienenej snahy, vždy narazí na tvrdý odpor z duší iných, čo však musí tak byť ku očiste ich celého duševného jadra. Určite vaše duše počuli správu o živelnej prírodnej katastrofe na ostrove Haiti, do scenára ktorej videnosti som ukázal v presnej a detailnej podrobnosti duševnému videniu mojej Laury, v desu ktorého nedokázala mĺkva strachom z očakávania nepoznaného ani hovoriť v tej úteche, že nezmysel čo videnie jej dalo takéto, že to musí byť jej duševná preťaženosť z mnohého počtu prijímaných duševných výkladov, no pravda taká bola, že som jej ducha preniesol do včasnej blízkej budúcnosti priamo do centra tejto oblasti v priamosti jeho pôsobenia v centre tejto udalosti do miesta, kde padali biele kopule a utekali mnohí ľudia volajúc po záchrane a do centra tejto telesnej mnohopopravy som vsadil ducha mojej dcéry Laury, ktorá doteraz zabudnúť nedokáže na priamy účastnícky vstup v tejto mojej telesnej poprave ľudí do cieľa ich duševnej záchrany, keď postavená, chránená nepriepustnosťou lúčov mojeho Božieho svetla, videla v obraze skoro každý podrobný detail tejto udalosti , ktorého naplnenosť som spustil až následne tretí deň po tomto jej videní, čo jej dušu nieslo do úžasu videnosti v televízii tých rovnakých scenárov, ktoré uvidela v ceste svojeho ducha do tohoto ďalekého vašej zemi miesta. Ku oblasti Haiti nedostali mnohé duše šancu do ďalšieho žitia, nakoľko bolo okultizmu čiernou mágiou vyvolávaných kúziel v tomto Haiti mieste nesmierne mnoho činených do každého dňa, keď láska k jedinému Bohu znamenala pre väčšinu z nich nikdy nepoznané tajomstvo. Do Haiti dostal satan svoju moc okupáciou mnohých telesných schránok ľudí démonickými okupantami, v ktorých ovládaní odobratím vlastného uvažovania a vlastnej slobodnej vôle ich duše ktoré sa mali od karmickej záťaže očisťovať, smeroval do pekelných brán duševnou navždy ich zatratenosťou a myslel si tento satanský pekelný kráľ, že sa všetkých duší zmocní v ich ovládaní, čo sa mu aj podarilo, keď činili len skoro všetky zlo a nenechal som duše Haiti obyvateľov vpadnúť za pekelné brány, ale odchytil som všetky odtrhnutím duší zo satanovej moci nečakanou ich telesnou smrťou, čo satan nemá v moci ale len ja Boh sám, život dávam a beriem, čím som všetky duše zachránil nepatriace nikdy do pekelného ohňa ale do očistných sfér, ktoré patria všetky len mne a v každej takejto sfére má duša každá nádej priblížiť sa k Bohu, keď oľutuje úprimne svoju hriešnosť a vyjadrí v prejave svoju lásku ku mne. Bude však satan ktorý nerád prehráva a ktorý sa najradšej hrá na všemocného Boha nevzdávať svoj boj proti mne a odchytávať bude vaše duše necítiace jeho pekelný dych na svojom chrbte do sily svojich nástrah vkladaných pred váš pohľad ako lákavých, čo nazýva sa zhrnutím troma slovami túžba po úspešnosti, túžba po moci a mamon nikdy v obrovskej túžbe ho dostatočne vlastniť zároveň aj so ženou, ktorá vám v obsahu sobášneho listu nepatrí. Tak toto sa nesú satanove predkrmy do myslenia vašich túžob, vnášané silnými chuťami po nich, no nedajte sa dietky moje zlákať ani jedna do skrytej satanovej pasce pre vás dôkladne pripravovanej, ktorej dno nemá koniec a je to prepadlisko vyhrievané pekelným ohňom. Ak vás do chystaných sietí dostane duševným vašim odchytením, čo znamenať pre vás bude navždy zatratenie, navždy bez mojej blízkosti Božej ale večne. Bude pre spolužitie rozličných rás najlepšie nežitie ich vzájomné, nakoľko miešajú sa karmické ich Bohom nadelené nádely, čím duševný vklad nezašpinenej duše karmickou tiahou zanáša takáto duša svojim karmickým batohom, čo znamená pre ne obe, že netrpí len jedna ale dve a najlepšie bude aj keď to nie je v Božom prikázanom slove, žiť v partnerstve s duševnou blízkosťou človeka rovnakej rasy. Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.