Ranné modlitby.

15.12.2013 10:32

 

Ranné modlitby k láskavému Pánu Bohu.

Túto modlitbu poslal mojej duši Boh, aby som každý deň začínala jej slovami, je prekrásna a v jej vyjadrení vzdávate hold Božej existencii a zároveň prosíte Boha za záchranu nášho pozemského bytia. Odkazujem vám všetkým, ktorí ste veriaci v Boha a milujete Ho aby ste sa ju modlili nie mojim príkazom ale svojim slobodným presvedčením tým, že Boha milujete a chcete si Ho uctiť touto modlitbou ktorú pre nás všetkých smrteľníkov Svojou láskou k našim dušiam do pomoci poslal. Lebo táto modlitba je od Boha poslaná a mojou dušou prijatá do písma slovko po slovku presným zápisom všetkých mojim vnútorným hlasom počutých slov priamou cestou od samotného Boha, ktorý bude jej slová vyrieknuté každou dušou počúvať a vyslyšovať a každej duši bude odmenou žehnať a v celom jej živote od trápenosti pomáhať. Laura

 

K Božej blízkosti do dnešného dňa odoslaný môj pozdrav duševný.

HOSANA BOŽE OTČE MÔJ LÁSKAVÝ

Aleluja Tvojej Božej tvári odoslaná z duše mojej,

Aleluja Tvojemu celému Božiemu kráľovstvu,

Aleluja odoslaná v prosbe duše mojej za spásu tejto zeme, dostaním zľutovania Božieho nad zlobou, v ktorej pohltení celý duševný národ tohoto sveta drieme,nepoznajúc dobrotu a všemoc láskavého Boha v Jeho omilostení od zárodkov každej duševnej špiny hriechom nazvaným,

Hosana na večnom nebeskom Božom kráľovstve bude vždy patriť vlastníctvom jedinému len Tebe môj dobrotivý Bože až naveky vekov celej tejto zeme až do doby jej navždy záchrany Tebou láskavý Bože od moci pekelného sveta navždy pádom satanského kráľa zvaného satana do pekelných hlbín, v ktorých pohltení viac už nikdy svoju pekelnú nohu na zemský povrch nepostaví dotykom, lebo kto dušiam celej tejto zemi všetkým vládnuť panovaním spravodlivým bude, budeš len Ty všemocný a všeláskavý jediným kráľom na tejto skazenej pozemskej zemi Ty Bože dobrotivý, ktorého dobrotivú Božiu Tvár v tejto chvíli láskavou svojou dušou bozkom tým najsladším a najláskavejším obdaruvávam, aby prejavila zhovievavosť nad skazenosťou celého tohoto duševného pozemského sveta. Amen.


Raňajšia duševná moja modlitba odoslaná do náruče Božej v mojich prosbách o žehnanosť Božou silou celého mojeho dnešného tohoto dňa.

Križujem môj láskavý Otče Bože silou Tvojou dušu moju do požehnanosti tohoto  celého dnešného dňa v ochrane celodennej Božej :

-od každého temného nepriateľa

-od príchodu akéhokoľvek ochorenia do mojeho tela

-od zlého úmyslu voči druhým dušiam

-od zla neseného od duše každej dnešným dňom do mojej blízkosti priblíženej

-od zármutku mojej duše nad zlom celého tohoto sveta

-od každého hriechu porušením Božích výsad

-od pohnútok dostaných v napĺňaní proti Božej vôli

-od duševnej naviazanosti každej duši dodržiavaním ochrannej vzdialenosti od k nej náklonnosti

-od zlých myšlienok prenášaných na kohokoľvek

-od trápenosti mojej duše žiaľom jej za láskou tých, ktorých moja duša svojou láskou odmeňovala a ich   odmenou vďaky za tento prejav navždy ich priazeň stratila ukončením priateľstva

Dobrotou svojej duše láskavý môj Otče Bože niesť do celého dnešného dňa všetky svoje kroky duša moja bude do naplnenosti Tvojej Božej vôle pokorne. Amen.

Moja ranná modlitba k láskavému Pánu Bohu.

Milí čitatelia, predkladám Vám moju raňajšiu modlitbu k Pánu Bohu tak ako sa ju ja modlím každý deň. Túto moju raňajšiu modlitbu k Bohu Vám tu píšem milí čitatelia preto, lebo mnohí ľudia nevedia ako sa správne k Pánu Bohu pomodliť, niektorí už len z toho dôvodu, že ich správne slová nenapadajú lebo neboli doposiaľ k modlitbám vedení a smerovaný nikým. Nemusíte sa túto modlitbu modliť doslova ako ja, je to len ukážka a komu sa táto modlitba bude páčiť, môže sa jej v hrubých rysoch držať. Môžete si ju prispôsobiť sami sebe a svojmu vyjadrovaniu. Základné postuláty ktoré náš láskavý Pán Boh od našich duší počuť potrebuje sú vložené do tejto modlitby. Táto modlitba je len návod pre tých, ktorým sa ťažko hľadajú správne slová k nášmu láskavému Pánu Bohu. Radím Vám, počúvajte hlas svojho srdca a to čo Vám našepká a prinesie na jazyk, odošlite v svojej rannej modlitbe k Pánu Bohu. Prajem Vám všetkým od srdca, aby náš láskavý Pán Boh každú Vašu úprimnú modlitbu vyslyšal vo Vašich prosebných slovách a požehnal Vám všetkým veľa dobrého zdravia, duševnej spokojnosti a šťastia do celého života. Boh nech Vám žehná a ochraňuje všetky Vaše duše každým dňom a celý život. 

Vaša Laura 


Bože Otče láskavý, križovanie mojej duše Svetlom svojej lásky žehnaj do sily duševnej a telesnej, ktorú do dnešného dňa dostať od Teba do správneho žitia na tejto zemi potrebujem. Amen.

Láskavý môj dobrotivý Otče Bože. Pozdravujem Ťa v tejto chvíli do nebíčka a posielam Ti svoju lásku najväčšiu dušou cítenú a najsladšiu moju pusu na Tvoju Božiu tvár akú len sladkosť dokáže chuťou tento zemský povrch poznať. Chyť ma dnešný deň Otče Bože za ruku a sprevádzaj svojou blízkosťou moju dušu neustále. Nepusti ma Otče Bože láskavo Ťa prosím ani na okamih zo svojeho Božieho stisku, ani ja sa Ťa láskavý môj Bože nepustím. Nedopusť môj láskavý Bože, aby som zišla zo správnej cesty životom ktorou moju dušu vedieš do cesty nesprávnej. Chcem sa Ti vrúcne poďakovať za to, že som sa z Tvojej Božej Milosti do dnešného dňa zobudila živá a zdravá, že si ma počas dnešnej noci ochraňoval od všetkého zla a od každého nebezpečia. Stráž ma Bože prosím celý dnešný deň bedlivo a nedopusť aby sa mi niečo zlé počas dnešného dňa stalo. Milujem Ťa a ľúbim môj dobrotivý Bože najviac na celom svete a vždy ľúbiť budem. Prosím Ťa láskavý môj dobrotivý Pán Boh na celý dnešný deň o Tvoju Božiu ochranu môjho tela pred bolesťami tela, chorobami, nešťastím, úrazmi a o Tvoju Božiu ochranu mojej duše pred útokmi zla, pred všetkými mojimi duševnými nepriateľmi, pred ich zlým myslením na moju dušu a pred ich kliatbami. Nedopusť Bože, aby mi kliatby od ľudí poškodzovali zdravie, oslabovali moju dušu a oberali mňa a moju rodinu o cítenosť šťastia a radosti zo života. Obal moju dušu láskavý Bože do Svetla svojej Božej lásky a nedopusť, aby štítom tejto Tvojej Božej ochrany prenikla k mojej duši čo len jedna zlá myšlienka, čo len jedno zlé kliatobné slovo od všetkých mojich nepriateľov odoslané. Odrážaj láskavý môj dobrotivý Pán Boh všetko zlo smerované k mojej duši od mojich nepriateľov okamžite svojou bedlivosťou vždy včas od mojej duše a navracaj ho späť svojou Božou spravodlivosťou k ich dušiam, aby sa všetky ich zlé želania k mojej duši poslané naplnili ich dušiam ako sebe vlastné priania. Prosím Ťa láskavý môj Bože na celý dnešný deň o Tvoju Božiu požehnanosť do všetkého, čo budem v dnešnom dni činiť a o nasmerovanie všetkých mojich životných krokov v súlade s Tvojou Božou vôľou, v ktorej ich riadení moja duša nikdy nezablúdi a vždy bude poznať ten správny kráčaný duševný smer bez toho, že by zo správnej cesty Božieho riadenia odbočila na nesprávnu koľaj. Ľúbim Ťa Otče Bože a odovzdávam dnešným dňom svoju dušu, telo a celý môj život do Tvojej Božej ochrannej náruče a do Tvojej Božej vôle riadenia môjho života. Veď moje kroky Bože v dnešnom dni do bezpečného a dobrého kráčaného ich smeru. Riaď Otče Bože celý dnešný deň môj život tak, aká je Tvoja Božia vôľa.

 

Láskavý Bože, prijmi odo mňa tieto velebné modlitby Tvojho všemocného Božieho mena ako prejav mojej najväčšej cítenej duševnej lásky len k Tebe jedinému a vďaky za všetko čo mojej duši požehnávaš každý deň svojou milosrdnosťou a láskou. Len Teba jediného bude moja duša po celý svoj život láskavý Bože velebiť a najviac na svete milovať, len jediné Tvoje všemocné Božie meno budem po celý svoj život uctievať, len Tebe jedinému sa budem celý svoj život klaňať a len Tebe jedinému bude moja duša slúžiť po celý svoj život až do jeho konca verne, pokorne, so skromnosťou duše a bez opakovaných doterajších duševných mojich schybení. Amen.

 

KĽÚČE K POKLADOM NEBIES A ZEME.
Okrem Boha nie je nikto hodný uctievania.
Boh všemocný je najväčší.
Boh je slávny a hodný chvály a ja žiadam Bože za odpustenie.
Nie je žiadnej moci ktorá by činila dobro a žiadnej sily ktorá by zachránila od zla ak neni s milosti Boha.
On je prvý a posledný.
On je zjavený i ukrytý.
On je vždy žijúci a ten kto nikdy nezomrie.
On dáva i berie život.
U Boha všemocného existuje požehnanie.
On je vládcom nad všetkým. Amen.

 
LIEČIVÁ FORMULÁCIA.
Všetka chvála patrí Bohu pred ktorého veľkoleposťou sa všetko skláňa.
Všetka chvála patrí Bohu ktorého veľkosti sa všetko podrobuje.
Všetka chvála patrí Bohu pred ktorého vládou sa všetko korí.
Všetka chvála patrí Bohu pred ktorého silou sa všetko vzdáva. Amen.

 
BOŽSKÉ BLAHOREČENIE K JEDINEČNEJ EXISTENCII BOHA.
Buď chvála Bohu,
pánovi všetkého,
láskavému a milosrdnému,
mocnárovi súdneho dňa!
Teba pane ctíme a o pomoc prosíme.
Veď nás cestou pravou,
cestou tých, ktorých si obdaril svojou milosťou,
nie však cestou tých
na ktorých sa hneváš a tých čo blúdia. Amen.

 

Láskou k Tebe Bože duša moja horí a dobré skutky skrze Teba robiť budem celému svetu. Amen.
Bože, láska duše mojej sa touto ľúbivou myšlienkou k Tvojej láske posiela. Amen.

 

Otče náš, ktorý si na nebesiach
posväť sa meno tvoje, 
príď kráľovstvo tvoje, 
buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. 
Chlieb náš každodenný daj nám dnes 
a odpusť nám naše viny, 
ako aj my odpúšťame svojim vinníkom, 
a neuveď nás do pokušenia, 
ale zbav nás zlého. Amen.

 

Požehnaj láskavý môj dobrotivý Bože na dnešný celý deň mojej duši cítiť šťastie a radosť zo života, duševnú spokojnosť, kľud a pokoj v duši. Prosím Ťa láskavý môj Bože o Tvoju Božiu ochranu pre moju dušu a telo na celý dnešný deň, o Tvoju Božiu ochranu môjho tela pred všetkými chorobami, o požehnanie dobrého zdravia, duševnej a telesnej sily na celé ďalšie roky môjho života. Ľúbim Ťa Otče Bože nesmierne a odovzdávam dnešným dňom svoju dušu, telo a celý môj život pod Tvoju Božiu ochranu. Môj dobrotivý Bože, sprevádzaj vrúcne Ťa prosím po celý dnešný deň každý jeden môj vykročený duševný krok svojou blízkosťou a ochraňuj bedlivosťou svojou moju dušu a duše mojej rodiny od všetkého zlého a od každého nebezpečenstva. Milujem Ťa láskavý môj dobrotivý Bože celou svojou dušou najviac na celom svete a celý svoj pozemský život až do jeho konca budem. Amen.

 

Komentáre:

 1. Poďakovanie láskavému Pánu Bohu a drahej pani Laure
  Gitka | 13.05.2018

  Chcem sa na tejto prenádhernej Božej stránke vrúcne poďakovať našej drahej a vzácnej pani Laure za modlitbu Moja ranná modlitba k láskavému Pánu Bohu (február 2018) za krásny návod ako sa máme správne modliť, prihovárať sa k nášmu Pánu Bohu a obohatiť tak naše raňajšie modlitby. Keď som túto modlitbu prvýkrát začiatkom februára čítala hneď ma oslovila a hlboko sa dotkla môjho srdca, že sa ju dodnes každé ráno modlím a nikdy ju nevynechám. Táto modlitba sa stala súčasťou môjho života. V tejto modlitbe pani Laury je tak veľa úprimnej a nekonečnej lásky k Pánu Bohu, nesmiernej viery, oddanosti a vernosti Božej láske. Ja sa tak pekne modliť vlastnými slovami ako pani Laura neviem a tak som privítala keď pani Laura túto modlitbu dala na Božiu stránku. Z tejto modlitby cítim veľmi silné a hlboké prepojenie pani Laury s Božou existenciou, len ona jediná vidí Pána Boha. Táto modlitba mi veľmi pomáha v boji s mojími nepriateľmi v živote a doslova ma chráni pred ich zlým želaním poslaným mojej duši. Láskavý môj milovaný Bože, ďakujem Ti z celého srdca za nášho posledného Božieho proroka Lauru, ďakujem Ti za Tvoj Boží dar, ktorý si nám poslal na túto našu zem aby sme neblúdili v tme, zúfalstve a beznádeji. Milujem Ťa láskavý môj Bože nadovšetko a odovzdávam svoju dušu, telo a celý môj život pod Tvoju Božiu ochranu. Drž ma môj milovaný Otecko Nebeský na správnej ceste k Tebe aby som z nej nikdy nezišla a odpusť mi prosím Ťa moje duševné schybenia. Prosím Ťa dobrotivý môj Bože o požehnanie dobrého zdravia, duševnej a telesnej sily, Božej ochrany a pomoci pre našu drahú pani Lauru a jej manžela Vladka. S láskou Gitka.

 2. Ľudmila | 11.02.2018

  Pekný požehnaný deň prajem pani Laura a Vladimír ďakujem za krásnu modlitbu je veľmi pekná.Takto by farári mali začať v kostole ráno každy deň a tie ich kázne by ľuďom nebolo treba.Som šťastná,že žijete prave na Slovensku ďakujem Pánu Bohu a nech Väm žehná každy deň s láskou Ľudmila.Š.

 3. Eva H | 09.02.2018

  Drahá pani Laura,
  toto je niečo prekrásne. Ďakujem veľmi pekne za krásny návod ako vylepšiť svoje ranné modlitby. Je to nádherný návod a cítiť aj na diaľku z neho lásku k nášmu Oteckovi. Náš drahý Otecko tam hore má určite veľkú radosť keď sa mu takto krásne ráno prihovárate. Normálne ja mám z toho pocit pokory, lásky a pokoja.Nádhera. Pozdravujem Vás a prajem všetko dobré.

 4. Jozef | 08.02.2018

  Ďakujem vám pekne pani Laura za návod ako sa dobre a úprimne modliť k Bohu. Ja som to doteraz tak pekne ako vy nedokázal. Taktiež ďakujem aj za odblokované stránky, lebo ja ju celú sprístupnenú nemám. Je tam čo čítať a dozvedel som sa vďaka Bohu a vám zaujímavé informácie, ktoré sa nikde inde získať nedajú, jedine z vašej stránky. Čítam ju každý deň a čím ďalej tým viac žasnem nad pravdami ktoré sa tu dozvedám. Ako tu už bolo písané, niet pochýb o tom že komunikujete so samotným pánom Bohom. Nech vás aj s manželom pán Boh ochraňuje. Modlím sa za vás.

 5. Anna | 08.02.2018

  Srdečná vďaka Vám pani Laura za krásnu, úprimnú, čistú modlitbu k Bohu aj za všetko, čo nám prostredníctvom tejto jedinečnej stránky poskytujete. Boh Vám žehnaj, ochrańuj Vás, Vášho manžela i všetkých ľudí dobrej vôle!!!

 6. Gitka | 08.02.2018

  Chcem sa poďakovať pani Laure, že sa s nami podelila o túto prekrásnu rannú modlitbu k láskavému Pánu Bohu. Veľmi sa mi páči, hneď ma oslovila a hlboko sa dotkla môjho srdca, budem sa ju s veľkou radosťou modliť. Z tejto modlitby je cítiť, že pani Laura nášho jediného Boha nekonečne miluje a je oddaná a verná Božej láske. Nech nám je pani Laura vzorom a následujme ju!

 7. Dáša | 07.02.2018

  Ďakujem z celého srdca za túto modlitbu. Patrím medzi tých, ktorí sa nevedia takto pekne modliť k Bohu ako Vy pani Laura. Je to pre mňa super návod, ako sa k Pánu Bohu každé ráno prihovárať. Z Vašich slov v tejto Vašej modlitbe cítiť toľko úprimnej lásky k Pánu Bohu, že niet pochýb o tom ako veľmi Boha milujete, ctíte a velebíte. Myslím, že pán Boh Vás musí mať za to veľmi rád a isto Vás ochraňuje a aj naďalej bude pred Vašimi nepriateľmi. Vy sa nemusíte báť. Kto iný by si už zaslúžil Božiu ochranu ak nie Vy.

 8. Marcel | 07.02.2018

  Dobrý deň pani Laura a Vladko. Chcem Vám týmto poďakovať za tieto návody na modlitby k nášmu Jedinému Bohu a tiež sa Vám chcem poďakovať, že ste odblokovali niektoré časti Vašej stránky, aby tak aj náhodní ľudia, ktorí o Vás pani Laura ešte nevedia sa o Vás a pravde o JEDINOM BOHU čo NAJVIAC dozvedeli a aby ich životy tak nabrali ten JEDINE SPRÁVNY SMER. Boh Vás žehnaj, opatruj a ochraňuj !!!

Pridať komentár