Puchnú mi viečka, pichá v ľadvinách, hučí mi v ušiach.....

17.06.2015 13:01

Puchnú mi viečka, pichá v ľadvinách, hučí mi v ušiach, mám denne neprestávajúce hnačky, bolesti celej chrbtice.....

Ladislav S. | 17.06.2015

Navštívil ma dávnejšie muž v strednom veku s množstvom neutíchajúcich zdravotných problémov, ktoré mu lekári nedokázali za dlhé roky tej najlepšej liečebnej snahy odstrániť. Podľa mnohých lekárskych vyšetrení bol zdravý, testy negatívne. Aj keď jeho zdravotné problémy neboli život ohrozujúce, strpčovali mu svojimi príznakmi každodenný život a najhoršie pre neho bolo, keď videl neúspech lekárov v zistení správnej diagnózy pre jeho telo. Nevedel vlastne čo mu je. Podľa lekárov zdravý a podľa svojich telesných pocitov chorý a ubolený. Pre dušu každého môjho pacienta je najťažšie, keď mu lekári nevedia zistiť príčinu jeho ochorenia a on sa určite zdravý necíti. Preto ma tento pán osobne navštívil a prosil o diagnostiku svojeho zdravotného stavu a zároveň aj o prijatie liečebnej pomoci láskavého Pána Boha.

 

Božia odpoveď:

Do každého chorobného príznaku sa tento človek dostáva kliatbou duše, ktorej slovo zlého želania sa odoslalo blízkou rodinou, ktorá sa stať záhubcom jeho života chce skrz silu telesných ťažkostí, ktoré v jeho tele budú spôsobovať chaos nielen jemu, ale aj lekárom, ktorí sa stanú bezradnými skrz dobré výsledky jeho vyšetrení ktoré sa im budú ukazovať. Spôsob vzniku týchto chorôb sa však príčinou ukazuje v skrytosti hĺbke duše, do ktorej ich zárodky prenikli silou vysloveného želania kliatby. To, čo trápi jeho telo súčasnou dobou, nedokáže žiaden lekár vyliečiť ani zastaviť postupovanie priebehu týchto príznakov, lebo duševnú kliatbu nedokáže žiaden človek zastaviť, jedine BOH. Tento človek sa svojim postavením v rodine stal istému človeku z blízkej rodiny terčom, ktorý chce odstrániť zo svojho života ako prekážku. Stať sa sile kliatby zastavený môže obradmi prijatými dušou Laury od Boha, ktorého ich žehnaním sila jej ničivej moci k jeho duši bude navždy zastavená. Božie odoslané slovo bolo správnosťou zapísané Lauriným duševným príjmom. Amen.