Prečo?

19.01.2016 20:55

Prečo?

miro | 01.10.2014
Prečo sa Vy čo chodíte do kostola nebojíte Boha?
Prečo mi myslíte že farár, Ježiš, alebo Mária Vás zachránia?
Prečo nepochopíte že Boh stvoril tento svet, že iba On je stvoriteľ?
Prečo sa kľaniate ľuďom ktorí kedysi žili?
Prečo sa tak dopúšťate modlárstva, uznávate falošné modly?
Prečo tak veríte nejakej cirkvy - inštitúcii?
A Prečo tak málo veríte Bohu?
Prečo veríte tomu čo Vám nahovorili v kostoloch?
Ja by som neveril nikdy niekomu, kto napáchal toľko zla za v histórii ako Vaša milovná cirkev?
Prečo jednoducho nerozmýšľate vlastnými hlavami a srdcami?
Vy viete že je Boh!
Tak prečo sa tak upínate k falošným modlám?
Vy sa nebojíte Božieho hnevu a súdu?
Idete slepo ako stádo oviec na večnú záhubu?
Vám to nevadí???