Prečo sa môj zdravotný stav nezlepšuje?

10.06.2020 11:45

Prečo sa môj zdravotný stav nezlepšuje?

Navštívila ma žena s problémom svojej chorej krčnej chrbtice, ktorej lekári odporúčali už len operačný zákrok ako jediné možné riešenie odstránenia tohoto jej dlhotrvajúceho zdravotného problému. Prosila ma o prijatie liečebnej receptúry od Pána Boha, ktorú som pre ňu aj prijala. Lenže jej zdravotný stav sa nezlepšoval a ona sa ma pýtala, že prečo? Ja som pre ňu prijala od láskavého Pána Boha toto vysvetlenie, ktoré bude určite poučné pre mnohých mojich pacientov. Táto žena ako mi odkázal do písma láskavý Pán Boh Božej liečebnej receptúre moc neverila, nenapĺňala ju tak ako mala a nešlo jej do hlavy ako sa môže uzdraviť bez operácie. Jednoducho povedané, slabo dôverovala Pánu Bohu. S týmto sa mi sama nakoniec v telefonickom rozhovore priznala a potvrdila Božie slová, že je to tak.  

 

Božia odpoveď:

Boh do liečby, ktorej silu žehnal sám Boh dostal to najlepšie k vyliečeniu krčnej chrbtice. Stalo sa silou jej slov spochybnenie účinnosti tejto liečby, ktorej cieľ sa jej zdal ako úspešný nepravdepodobný. Do tejto liečby sa sama svojimi pochybnosťami v jej silu stáva spomaľovateľom uzdravovania. Touto odpoveďou sa stať vinníkom neúspechu len táto žena musí svojou slaboduchou predstavou v svoje uzdravenie a nie Boh. To čo sa dušou Laury pre jej telo choré prijalo sa do krokov chybných perom nezapísalo. Stať sa tejto liečbe svojou dôverou viac naklonená musí a stane sa tomuto trápeniu zastavená. Keď toto nepochopí a nedokáže sa svojmu svedomiu priznať do pravdy ktorú teraz počúva, stane sa jej jedinou nádejou len lekársky zákrok, ktorý jej chrbticu ale nevylieči, keď sa poškodila duševným trápením za dlhé roky a to sa nedá odstrániť do krátkeho času aký očakávala. Do tohoto ochorenia sa najskôr odstrániť jeho príčina musí a to preťažená duša a nie dôsledok, ktorý jej slabosťou nastal ukázaný touto chorobou. Svoje rozhodnutie do operácie alebo tejto liečby musí najmä sama rozhodnúť svojou slobodnou vôľou a cítením, čo bude pre jej zdravie najlepšie. Božie odoslané slovo bolo správnosťou zapísané Lauriným duševným príjmom. Amen.