Prečo Pán Boh odmietne niektorým ľuďom odoslať Božiu pomoc cez moju dušu?

03.05.2020 00:50

Prečo Pán Boh odmietne niektorým ľuďom odoslať Božiu pomoc cez moju dušu? 

18.04.2016

Božia odpoveď:

Ku získanému daru odovzdanému duševnému vnútru mojej Laure priamo z mojej Božej náruče tie duše dostávajú odmietnutie z mojej Božej vôle, do cesty kráčanej ktorých neni do ich krokov zvolený správny osudový smer do dobrovoľnosti svojej slobodnej vôle, ktorého začali uberať svoj ďalší pozemský život do zlého smerovania, nie k Božej vôli ale vôli tej svojej. Záslužnosť dostávanej duševnej práce mojej Laury zasahuje v pravdivosti odkázaných mojich Božích slov duše mnohé, z ktorých nedostáva Božia poučenosť duševného ich napravenia, ale stavia ich pozície k mojej Laure do veľkého nepriateľa, do slov ktorého odovzdaných mojou Božou Prozreteľnosťou veľa kritiky dostávajú vždy za Božiu pravdivostnú informáciu, cieľom ktorej neni vôľa duše mojej Laury ale vôľa moja Božia, čo pre žiadneho človeka sa nestáva vec správne pochopená a pre všetku pravdu do ktorej tomuto svetu Božiu pravdu moja Laura odovzdáva žne od všetkých nesenosť len hany k svojej duši a nepochopenosť v slovách Božej odkázanej pravdy. Preukázateľnosť nesmierneho veľkostného daru, do ktorého som ja Boh sám svoju vôľu a požehnanie odovzdal skopírovanosťou kroniky Akaše do jej čakry siedmej korunnej nazvanej, v ktorej dostáva zápisom skrytosti osudovosť celý váš duševný svet žijúci na celej planéte zvanej Zem, z ktorej zásob Božej múdrosti odovzdáva jej duch pre všetkých Božie liečebné receptúry a osudové životné smery ľudí, ktoré strážim bedlivosťou svojej Božej stráže každým dňom ja Boh sám a nedovolím žiadnemu nepriateľovi zastaviť Laurinu predurčenú cestu po ktorej odvážne kráča do každého dňa a hoc padá aj zraňovaná útokmi nepriateľských pálivých jazykov na kolená, zoberiem jej oslabené telo a v ňom čistý duševný základ do svojej náruče a zosilním všetky jej danosti v každej takejto chvíli jej duševného pádu v bezmocnosti a plaču jej duše do nesmiernej sily vždy, aby niesť dokázala bohatstvo svojeho silného daru na svojich krehkých pleciach do konca celého svojeho života ako má predurčené. Všetci tí nepriatelia, ktorí sa mojej Laury veľmi boja a svoj veľkostný strach z jej duševného nadelenia ukazujú slovnými útokmi na moju Lauru, zastavení budú pre svoju duševnú zlobu mojou Božou spravodlivou rukou vždy a vždy v ten správny ich životný čas, v ktorého príchode pochopia, čo by mali čím skôr oľutovať ak nechcú žiť svoj ďalší život v cítenom a postupujúcom trápení nepoučení v svojej hriešnej duši a skrytej pýche za svoje nesprávne vyrčené zlé slová k mojej Laure. Pochopte všetky vy duše navštevujúce do pravidelného času túto Božiu stránku, že od ktorého zdroja vstrebaného do svojeho poznania a získanej múdrosti čerpá moja Laura odpovede na každý váš problém a na všetky zvedavé vaše otázky? Z ktorej knihy všetko vyčíta a snaží sa byť pred vašimi pohľadmi taká múdra? Boh sa nesie tomuto veľkostnému Laurinemu daru v svojej všemúdrosti zdrojom jediným a pretransformovaním svojej Božej sily v prispôsobenosti nezničiteľnosti duševného základu Laury do takej podoby, aby mojej Laure neublížil a nespálil navždy jej všetky mozgové centrá som obsahom celú knihu Božej pravdy napísanú mojou Božou rukou vložil do korunnej čakry tej, ktorej duševný základ som doslova pripravil a vyrobil pre celý váš svet ako Božieho posledného pre vašu zem proroka, nakŕmenú všetkými múdrosťami, ktoré celý váš svet potrebuje poznať a počuť, aby začal kráčať nie smerom aký žije súčasné myslenie celosvetové všetkých duší, ale začal sa zobúdzať z toho klamu v ktorom žije dlhé stáročia a zmeniť do tejto blížiacej sa apokalyptickej doby nedokázal a preto až tento čas sa moja Božia vôľa niesla zachrániť cieľom dostaného proroka vašej zemi menom moja Laura existenčnosť celého sveta prostredníctvom pravdivostných Božích rád odoslaných priamo z náruče vašeho Boha a odoslané vám všetkým cez moju Lauru, aby sa všetky duše stihli zachrániť od blížiaceho konca svojej existencie, nakoľko času ostáva nie veľa, aby bola navždy vaša planéta Zem aj so všetkým obyvateľstvom žijúcim na nej zničená a odstránená navždy z vesmírnej galaxie. Zneškodniť vašu zem sa pre mňa Boha nestáva ani najmenší problém a stačí iba povedať „toto sa má stať“ a vždy sa naplnia moje Božie slová v okamžiku ich vyslovenia a začnite rozmýšľať, prečo o dokázateľnosti mojej všemocnej sily potrebujete vidieť takýto odo mňa dôkaz, v ktorého príchode vaša pochopenosť o mojej Božej sile vám už bude nanič. Prestaňte získavať svoje duše do mojej nelásky Božej skúšanosťou mojej nesmiernej trpezlivosti voči celému vašemu svetu a začnite varovné slová moje Božie o blížiacej sa apokalypse brať konečne vážne a s rešpektom mojeho Božieho hnevu voči nepoučiteľnosti vašich duší, v ktorých sa začala usádzať nepravostná viera k pravosti jedinečnosti mojej Božej existenčnosti. Začnite obracať svoju duševnú tvár k mojemu Božiemu pohľadu do každého dňa. Klopte na moju Božiu adresu nepomýlením si do jej vstupu tých nesprávnych dvier, za ktorými vaše duše v návšteve očakáva satanský kráľ, vedením vašich krokov na nesprávny životný smer.  Rozumu oveľa viac ako váš moderný svet mali dávne generácie, ktoré nepoznali vedou zmodernizovaný celý svet výdobytkami v internetovom poznaní, ktoré Bohom vyvolených prorokov si nesmierne vážili a napĺňali to, čo ich dušiam od Boha cez svoje prorocké ústa odkazovali, nakoľko pre vás všetkých sa stáva rozprávka vymyslená do zábavy deťom skutočnejšia ako fantázia zvaná pre vaše pochopenie ako existenčnosť Boha, ktorého moci váš svet dôverovať nechce, veď skôr budem dôverovať v silu čarodejníka z rozprávok ako Bohu, ktorý chce zachrániť váš celý svet cez proroctvá dušou Laury na vašu spásu odkazované. Keby nebol váš Boh trpezlivý so všetkými vašimi dušami žijúcimi na zemi, mohli by všetky rozmýšľať o mojej Božej existencii vo večne horiacom pekelnom plameni, do ktorého by žiadna z vás cestu von nikdy nenašla a zobuďte všetci svoje duše nájdením citu lásky a pravostnej viery k svojemu jedinému Bohu, lebo ak nastane apokalypsa, živí chcieť budú zomrieť a mŕtvi dušami budú vo večnom pálivom pekle horieť pre svoju duševnú nepoučiteľnosť a začne vznikať nový ďalší svet, pre ktorý získať vstup satanského kroku na jeho pôdu zákazom navždy chcem, lebo sa objem pekelnej jamy pomaly začína už prepĺňať vašimi nevereckými dušami v tomto období a aby nezačali zvnútra pekla von vypadávať musí apokalypsa vašej zeme nastať v príchode ktorej navždy uzatvorím celé horiace peklo vrátane jeho kráľa satana a cesty do záchrany z večnosti horiacich jazykov žiadnej duši nebude do oslobodenosti Bohom dovolená a pokiaľ myslíte, že tieto slová píše v svojej naučenej a ohromujúcej fantázii moja Laura ako scenárista scenár pre svoj dobrý film, tak žite v klame svojeho myslenia, do ktorého záverečného bodu nastane splnenosť pre vašu dušu Božieho odkázaného proroctva, ak bolo tvojej duši po celý život k smiechu, na ktorého stratenosť sa budem ja Boh sám na tvoju zlú a nepoučiteľnú dušu pozerať, keď bude od bolestného plameňa kričať v pekle navždy bez oslobodenia. Zloba duší mnohých na tejto zemi je tak veľká a nemajúca strach ani z Boha, že ani varovné proroctvá nedokáže tieto duše od zatratenia zachrániť a do Božej pravdy budú súhlasiť, keď už budú zhorené naskrz ich duševné a boľavé na večnosť telá ale Božie zmilovanie do tohoto času pre žiadnu takúto dušu už nebude platné, odsúdenosť bude navždy večná a nikdy nezmeniteľná láskou Boha k tým, čo celý svoj život obsmievali a neakceptovali Božiu existenčnosť a nástup do otvorených brán pekla bude pre nich Božia spravodlivosť, v ktorej neskoro bude svoje duševné omyly z pekla volaním o pomoc Božej tvári priznávať a ľutovať, nakoľko ku predstihu tohoto duševného konca vás všetkých smrteľníkov varujem ja Boh sám cez slová mojeho vami nedoceneného a obsmievaného proroka Lauru, do ktorej výsmechu a hlasného pokriku mnohých "zastaviť a umlčať navždy" bude pravdivostná sila jej odkázaných slov od Boha pre vaše duše naplnenou navždy pravdou v ktorej čírosti začnete zakopaní v hlbokom horiacom pekle chápať, ako veľmi ste sa mýlili v svojom myslení životom na zemi a aj keď vaša duša nebude mať telesnú schránku ako naučený vašim žitím na zemi priliehavý šat, ostane vaše myslenie aj po telesnej smrti zachované v každej duši ako poznanie jej duševných omylov, ale pre žiadnu už nebude cesty späť, lebo Božie zákony nie sú menné a dodržiava všetky Boh v svojich Božích príkazoch. Veď pekelné preplnené brány začínajú už povoľovať do otvorenosti svoje závory a toto Boh nikdy nedovolí a zahubí skôr svet ako by peklo malo svojou návštevou obsadiť vašu zem a času je už málo, dokedy dokážu byť závory pekla neporušené do prieniku pekelných bytostí k ich úteku von a v skorom predstihu ja Boh sám zruším vašu planétu Zem v slove vypovedanom okamihom krátkej chvíle, za ktorou svetlo tejto zeme Slnko zvané navždy zhasne a život na zemi vidieť len večnú tmu dokáže, ak to ja Boh sám zmeniť nebudem chcieť pre duše ktoré prežili zánik Zeme mojou Božou vôľou a ostanú aj v postapokalyptickej ceste dobré a verné Božej láske. Do Božej odpovede poslal toto slovo odkazom samotný Boh cez duševný príjem svojej Laury. Amen.

 

Komentáre:

 1. Eva | 15.08.2018
  Bože Otče, odpusti nám všetkým hriešnikom. Pri čítaní som normálne dostala strach ale je to všetko pravda. Verím Ti Otčinečku, pretože keď sa pozrieme okolo seba všetko je iba o chamtivosti v dušiach, aby som sa mal ja lepšie a všade vládne bezohľadnosť a neláska.Keď si to tak spravodlivo pozrieme, čo iné toto ľudstvo čaká za všetok ten nevďak a zaslepenosť sebou, ktorú šíri aj tá cirkevná skupina,ktorá celkom pokrivila duše ľudí. Keď potom človek stretne človeka ktorý je naozaj dobrý a láskavý, je to balzam na dušu a to si musíme veľmi vážiť. Verím Ti Bože a prosím o odpustenie. Tiež nie som bez chýb a omylov, ale stále mám Teba v duši a keď mám problém obraciam sa na Teba a viem, je to šťastie, že stojíš pri mne. A ešte, že tu máme túto krásnu stránku, pretkanú láskou k Tebe a našu drahú pani Lauru, ktorá aj keď to niekedy bolí nám povie priamu pravdu do očí. Ďakujem Ti Bože za všetko, že ma strážiš, že mi pomáhaš a učíš ma pokore a láske a to ako lásku rozdávať ďalej a snáď sa stávam trošku lepšou ako som bola predtým. Ľúbim Ťa Bože môj najdrahší.

 2. Andrea | 13.08.2018
  Mam slzy v očiach po prečítaní tohto Božieho odkazu a obrovský strach mam veľký rešpekt pred pánom Bohom a pani Laurou odovzdávam celé svoje bytie do rúk Božích. Nepoznám síce deň kedy to nastane a začne koniec sveta no myslím ze je už za dverami a je skutočne dôležité sa nezaoberat hlupostami o budúcnosti o práci a robiť veľké plány už naozaj treba žiť v prítomnosti a užívať posledné lúče slnka a ďakovať Bohu za každý prežitý deň a tráviť dní v láske s tými najbližšími. Pane Bože milujem ťa prosím odpusť dušiam ktoré sú hlúpe a neveria tejto stránke ani pani Laure a hlavne neveria v teba. Ich koniec ma skutočne desí.

 3. Viera S. | 13.08.2018
  Bože odpusť nám, hriešnym naše duševné schybenia a tým, ktorí v Teba neveria otvor oči. Prečo nevidia, čo sa vo svete deje, vojny, príroda....Či si myslia, že ich sa to netýka? Každý sa chce nejako zabezpečiť, ľudia sú z práce unavení a maximálne si pozrú manipulované správy a šport. Iné ich nezaujíma. Hej, ešte bulvár. Bože, Ty si jediná spása ani tak nie pre tú skazenú civilizáciu, ale pre ľudstvo, človeka ako takého. Milujem Ťa.

 4. Jozef | 13.08.2018
  Tento Boží odkaz je veľká sila. Núti nás zastaviť sa a porozmýšľať o svojom bytí, či nebytí na tejto zemi. Už keď nie kvôli nám, tak kvôli našim deťom. Ak sa z tohoto bude niekto smiať, tak to musí byť totálny tupec a ignorant, ktorý nemá pokoru pred nikým a pred ničím.