Prečo je na svete toľko rôznych cudzích rečí?

25.05.2020 13:30

Prečo je na svete toľko rôznych cudzích rečí?

24.05.2020

Láskavý Bože chcela by som sa ťa opýtať, že prečo je na svete toľko rôznych cudzích rečí? Aký to má pre ľudí zmysel, že sa všade rozpráva iným jazykom? Ďakujem za odpoveď (Andrea)

 

Božia odpoveď:

Každá ľudská entita dostala zvolenosťou Boha získaný rečový prejav, ktorý ovláda každý jedinec žijúci v nej od svojeho narodenia, bez náuky jeho poznania danosťou svojou. Bolo Bohom celé svetské územie rozdelené do rozdielnych rečových prejavov s cieľom žiť na svojom území v rovnopráví, nemiešanosťou druhých cudzojazyčných národov s obyvateľstvom daného jazykového prejavu, do ktorého suverenity nesmie zasahovať štát iný, s rozdielnym svojim rečovým vyjadrovaním. Základ toho, čo sa inojazyčnosť nazýva, dostáva pre každý jeden štát nedotknuteľnosť jeho autonómie a zároveň suverénneho riadenia svojeho zemepisného danou polohou v mapových zápisoch územia, za prah ktorého dokáže schváleným prístupom štátnymi orgánmi povolenie vstupom krokov na toto cudzie územie dostať, ale ako návštevník a nie ako jeho domáci obyvateľ, čo znamená, že všetci prišelci do nepoznaného územia v rozdielnom rečovom prejave, budú vždy pod drobnohľadom úradov ako sa v ich domovskej zemi správajú, kde pracujú a či všetky zákony štátne dodržiavajú bez precedensov. Za otázku, ktorú duša tvoja svojemu Bohu predložila svojou zvedavosťou aj tak nikdy nepochopí zámer Boží, zmysel ktorého sa pre tvoje mozgové centrá vždy bude stávať nepochopiteľný v slabej vnímavosti každého jedinca voči Božím zákonom, ktoré vy všetky duše bez pýtania musíte rešpektovať a dodržiavať a preto sa netreba čudovať nad množstvom rôznych jazykových prejavov mnohých národov, z ktorých možno tvoja duša pozná len dva, ale čo je dôležité, že žiješ v takej krajine v ktorej sa rečovo s každým človekom dohodneš komunikáciou s ním, keď tvoje územie obývajú len tí, pokiaľ neprišli z cudziny, ktorí ovládajú od narodenia svoj slovenský jazyk, lebo tvoja vláda cudzincov nemá moc rada, pre problémy s ich kompatibilitou so slovenskom a ich rozdielnym napríklad vierovyznaním alebo kultúrnymi a životnými návykmi, pre ktorých sa táto skutočnosť mnohým stáva ťažko zvládnuteľná. V príklade slovenský a arabský národ, čo sa týka zákonov manželských v počte dovolených žien k jednému mužovi, sa rozchádzajú na plnej čiare, lebo sa arabskí muži nestávajú monogamní, ale povolené zákonom dostali vlastniť háremy s viacerými ženami, pre nich manželkami, o ktoré sa musia poctivo starať a finančne ich zabezpečovať. Keby sa arabský národ spojil s vašim slovenským, výsledkom by bola katastrofická scenéria nielen v rozdielnych rečových prejavoch ale aj zákonoch, v kultúrnych zvykoch, pracovných návykoch, vo viere, v manželskej disciplíne, ktorá hraničí zlým návykom s každým Božím zákonom a treba túto rečovú bariéru plne rešpektovať pre jej dôležitú cieľom od Boha úlohu, zákonom Božím vytvorenú do rešpektovania autonómie a suverenity každého národa, nezasahovaním do žiadneho cudzieho, jeho moci nepatriaceho, domovom neprináležiacim územia. Delenosť celého sveta v rôznych rčeniach má pre vašu duševnú slobodu a slobodu výberu žitia v svojej vôli dobrovoľnosti veľký význam, čo znamená, že netreba svoj nový domov hľadať v ďalekých krajinách, ale vážiť si a tešiť sa z toho, že žijem na slovenskej zemi, aj keď sa môj život mnohokrát v prekážkach stáva ťažko zvládnuteľný, ale Boh pre moju dušu zvolil túto slovenskú domovom žitia v nej zem, čo ja duša plne rešpektujem a nový domov v ďalekej cudzine hľadať nebudem, lebo život môj patrí len Bohu jedinému a plne sa Jeho Božej vôli podvoľujem, bez reptania v tázaných slovách, prečo musím byť slovák a nie napríklad američan s bohatou menou vo vreckách, ktorej dotyk moja duša v svojej chudobe žitia na slovenskej zemi neucíti nikdy, ale rešpektujem Tvoje Božie, láskavý môj dobrotivý Bože zákony, ktoré nikdy svojou duševnou neposlušnosťou nezmením v ich porušení, aby som bol ja spokojný ale Božím hnevom a neláskou, dušou odmenený. Do láskavej tejto otázky odoslal odpoveď samotný Boh cez duševný príjem svojej Laury. Amen.

 

Komentáre:

  1. Andrea | 31.05.2020
    Pane Bože ďakujem za odpoveď aj Vám pani Laura ❤️ ja som šťastná a vďačná za to kde žijem. Mame to tu krásne a naozaj si neviem predstaviť to utrpenie v Arábii aké prežívajú tie ženy keď sa k nim správajú ako k majetku. Verím že táto ich politika bude tebou Bohom potrestana je to veľmi zlý a nebezpečný štát pre celý svet. Veľmi ta ľúbim otecko a veeelmi ďakujem za túto poucnu a vycerpavajucu odpoveď na moju otázku.

  2. Peter | 25.05.2020
    Ďakujem Ti Bože za odpoveď . Človek má veľa túžob v živote, a Ty si mi jednu obrovskú splnil....Ani som netušil keď som o tom sníval, že sa tak raz stane s Tvojim zvolením. Veľmi Ti ďakujem a ľúbim Ťa. Splnil si mi toho veľa, Ďakujem !!!

Pridať komentár