Pravda Božia o Márii matke Ježišovej.

23.05.2015 11:45

Pravda Božia o Márii matke Ježišovej.

Laura | 23.05.2015

V tomto článku chcem napísať Božiu pravdu, ktorú som mnohými rokmi nazbierala a dostala do písma priamo od Boha. Chcem upozorniť na cirkevné-katolícke klamstvá a nezmysly, ktorými ohlupujú „veriacich“ ľudí.

 

Po prvé: 

Mária matka Ježišova nebola panna a nepočala z ducha svätého. Obludný nezmysel! Boh mi povedal: Nikdy v celej pozemskej histórii ľudstva som nikdy nestvoril žiadnu ženu, ktorá by počala inak ako prirodzeným telesným aktom, ktorý veky vekov prebieha medzi mužom a ženou. Žiaden duch svätý ani nik iný. Iba muž a žena a láska medzi nimi. Ježišova matka mala muža Jozefa s ktorým ako všetky ostatné ľudské páry splodila dieťa Ježiša.


Po druhé: 

Boh mi povedal, že všetky zjavenia „panny Márie“ na celom svete nie sú pravdivé. Nikdy nedovolil jej duši sa zjavovať, ukázať sa na zemi smrteľníkom. Všetky tieto zjavenia na zemi sú buď čírym výmyslom ľudí za účelom upozorniť na seba niečím výnimočným, takže je to podvod. Alebo je to ich veľká túžba niečo nadprirodzené uvidieť, čo si vo svojej fantázii aj ako vidinu vymodelujú. Napríklad: fatamorgána. Všetky procesie, púte na miesta takzvaných videní „ Panny Márie“ sú zbytočné a strata času. Nikdy tam nebola.
 

Po tretie:
Boh mi povedal, že prosiť v modlitbách Máriu Ježišovu matku o pomoc v ľudskom trápení je zbytočné. Pomôcť nemôže. Na celých nebesiach okrem mňa Boha jediného nie je nik, kto by mohol vám smrteľníkom uľaviť od vášho utrpenia. Som ten jediný, kto vám pri narodení vkladá dušu do tela a dych života a som ten jediný, kto ho aj berie. A preto len ja jediný som vlastníkom všetkých ľudských duší a tvorcom ich osudu.
          

Z mojej praxe: 

Navštívil ma človek, ktorého takéto veci zaujímali a pýtal sa – je dobré sa modliť k Panne Márii a ku Kristovi aby sa aspoň za mňa u Boha prihovorili za Jeho pomoc pre moju dušu? Do písma som od Boha dostala pre neho túto odpoveď: Prečo sa ty duša utiekaš ku mne okľukou s tvojim problémom cez Máriu, Krista alebo aj iných „svätých“? prečo sa priamo neobrátiš na mňa svojho Boha ktorý ti dal život, riadi ho a môže ho aj zmeniť a prosíš o pomoc tých, ktorí sú obyčajné ľudské duše v minulých životoch žijúce na zemi tak ako aj teraz tvoja duša. Akurát že mali iné poslanie ako má tvoja duša v tomto živote. Všetky ľudské duše ste si v svojom postavení na vlas rovné, iba každej z vás som dal tu na zemi inú úlohu a poslanie. Žiadna duša by sa vami smrteľníkmi nemala označovať za Boha ako označujete Krista a ani sa k nej modliť ako k Bohu o pomoc, čo robíte v prípade jeho matky Márie. Je to modlárstvo a Bohorúhačstvo.
              Podotýkam, že cirkev ako som už uviedla najmä vysokí hodnostári vo Vatikáne o tomto vedia. Prečo sa stále zdráhajú otvoriť svoje dávne stáročné zapečatené archívy s historickými knihami? Keby celá pravda z nich históriou zachytená vyšla najavo, moc by sme sa čudovali. Takto nás vedome udržujú v našej nevedomosti a odkláňajú naše duše pomaly od Boha. Keď prídete do kostola, väčšinou od kňazov počujete príkazy modliť sa k Ježišovi ako k nášmu Bohu, k „panne Márii“ a iným akože svätým. O našom Stvoriteľovi jedinom Bohu počuť z kňažských úst veľmi málo. To je to cirkevné pomalé a nenápadné odkláňanie ľudských duší od Boha. Túto vysokou cirkvou skrytú pravdu mne Boh odkrýva už dlhé roky a káže mi ju odkrývať aj vám a celému svetu. Tí čo čítajú tieto riadky ako aj celú moju stránku a sú vnímaví a inteligentní si musia všimnúť, že týmto čo tu píšem neodkláňam ľudí od Boha, nebojujem proti Nemu. Ba naopak zviditeľňujem a velebím Jeho Majestát. Odkrývam len cirkevné podvody, jej faloš a tmárstvo. Odporúčam všetkým ľuďom celého sveta sa modliť k Bohu a jedine k Bohu nášmu Stvoriteľovi! Nebyť Boha, nebola by tu na zemi ani jedna duša, ani Kristus a ani jeho matka Mária. Boli to takí istí smrteľníci ako aj my všetci ostatní, len s iným duševným poslaním Bohom im do vienka určeným. Náš milostivý Pán Boh mne do písma na katolícku cirkev nehovorí nič dobré. Je to jedna z najhorších a jedna z najviac pravde Božej sa vzďaľujúcich cirkví na svete! Laura

Kontakt