Pozornosť do tohoto obdobia zimného, nestáleho, meniaceho sa v teplotných stupňoch počasia neste a dbať začnite do dobrého svojeho zdravia Bohom týmto odoslaným receptom.

10.05.2020 11:37

Pozornosť do tohoto obdobia zimného, nestáleho, meniaceho sa v teplotných stupňoch počasia neste a dbať začnite do dobrého svojeho zdravia Bohom týmto odoslaným receptom.

5.2.2014

Bolo by do telesných vašich schránok potrebné začať jesť dobrý zázvor sušený a veľkostnou jeho liečivostnou silou dokážete v jeho nesmiernej účinnosti zabrániť dotykovosti príchodu nákazlivých viróznych ochorení, do ktorých nástup do vašich telesných schránok ešte len čaká o niekoľko týždňov, čomu sa dokážete ubrániť touto nesmierne účinnou jednoduchou od Boha odoslanou liečebnou preventívnou receptúrou.

Do každého dňa bude treba zjesť 2x do dňa 3 lyžičky zázvoru dobou jedného celého mesiaca, čo vo vašich telách zastaví príchod silných bacilov do ich vnútra, lebo už len mimo účinkov tohoto silného liečiva sa cítenosť jeho prenikavej vône z vnútra vašeho tela bude pre každého dobrovoľného bacila stávať zatvorená brána do nevoňavého a nelákavého telesného prostredia k jeho ničivostným a škodlivým chúťkam. Božie odoslané slovo bolo správnosťou  zapísané Lauriným duševným príjmom. Amen.