Potrebnosť modlitieb odosielaných k Bohu.

18.11.2019 09:32

Potrebnosť modlitieb odosielaných k Bohu.

Milí čitatelia týchto riadkov. Som v duši  pevne presvedčená, že keď človek ktorý v svojom živote trpí a bude sa k Bohu modliť každý deň s bezhraničnou vierou k neprekonateľnej nikým sile všemocného Boha a bude presvedčený o tom, že mu Boh pomôže tento životný problém odstrániť, tak sa určite v Bohu nesklame Božím nevypočutím svojich prosebných slov, lebo Boh nás počúva všetkých neustále no a v tejto modernej dobe počet prosiacich duševných hlasov k Bohu je veľmi malý, nakoľko ľudia oveľa viac ako Bohu dôverujú lekárskym titulom a  farmaceutickým koncernom ich veľkolepým ponúkaným reklamným produktom, za ktoré pýtajú nemalé peniaze a kupujú si tým veľkostné postové meno v tejto spoločnosti. Mám veľa dôkazov o tom, že keď už chorým ľuďom nedokázal pomôcť žiaden farmaceutický produkt, žiaden lekár či liečiteľ, tak takíto bezmocní a v beznádeji utopení ľudia sa dokázali okamžite bez váhania obrátiť s dôverou k Pánu Bohu a prijať od nevideného ich očami Boha hocijakú receptúru, len aby sa uzdravili a prežili. Stratiť už nemali čo, lebo peniaze všetkych svojich úspor vložili do rúk lekárov a liečiteľov spolu aj so svojou poslednou nádejou v uzdravenie. V tomto stave tela aj duše sa dokázali bezhranične odovzdať dôverou v Božiu silu a pomoc, lebo každá duša vo svojom vnútri cíti že Boh je na celom svete ten najsilnejší, najmocnejší, v svojej múdrosti najdokonalejší a vždy neomylný. A keď toto Boh láskavý v duši uvidí tak je tak "Milostivý", že ani jedného prosebníka od ktorého počuje v jeho každodenných prosbách volanie k Bohu o pomoc a záchranu nenechá padnúť do priepastnej jamy zvanej beznádej ale podá mu blízkosťou svojeho dotyku svoju Božiu ruku a vytiahne ho nahor do sveta zdravých a duševne spokojných ľudí svojou láskou ku nám všetkým hriešnikom. A preto chcem povedať všetkým, aby ste sa nikdy pred nikým v svojom živote nehanbili povedať o tom, že jediný Boh je váš celoživotný vzor a nezapierali nikdy jeho Božie meno pred svojimi priateľmi a ani pred nikým, pred kým by ste akože v hanbe a posmechu za svoju vieru k Bohu ostali. Toto si Váš láskavý Boh nezaslúži za to, že vašu dušu a telo každý deň stráži a ochraňuje a ošetruje vám všetky boliestky keď padnete nesprávnymi životnými krokmi na zem a nikdy vám neodmietne poskytnúť svoju Božiu pomoc v žiadnom telesnom ani duševnom trápení a keď bude počuť váš prosebný hlas k nemu volajúci o pomoc a keď uvidí že ho dokážete milovať nielen keď sa trápite ale aj keď ste šťastní a nepotrebujete od Boha žiadnu pomoc. Pokiaľ sa Boha vy sami nepustíte, pokiaľ vy sami nedovolíte aby jeho všesilu zatienil v úspechoch vedy a pokroku tento svet, pokiaľ dokážete bez cítenej hanby pred všetkými priznať svoju vieru a lásku k Bohu a šíriť velehlasnosť Božieho všemocného mena všetkým tým dušiam, hoc aj s neúspechom, ktoré ešte nepoznajú Jeho meno tak verte tomu, že Boh vás bude po celý váš život neustále sprevádzať svojou blízkosťou, bude si vás láskať a čičíkať ako tá najláskavejšia a najstarostlivejšia pre svoje malé dieťa matka a nebude jeden váš životný krok vykročený životom bez pomoci a ochrany Božej všemocnej náruče. Na záver Vám milí čitatelia všetkým odkazujem milujte svojeho jediného Boha najviac na celom svete a viac ako kohokoľvek na zemi koho ľúbite a milujete ako najbližšieho človeka v svojom živote, modlite sa k Nemu každý deň a proste Boha o pomoc v každom vašom trápení. On vás bude veľmi rád a pozorne počúvať a všetky vaše prosebné slová napĺňať, ak to bude Jeho Božia vôľa a bude vyslyšanie vašej prosby pre vás to najlepšie a najsprávnejšie vyriešenie vašeho problému podľa Boha. Dovoľte Bohu riadiť váš život a verte tomu, že s Božou pomocou prídete k takým životným získaným darom, ktoré by vám nedokázal poskytnúť ani ten najlepší a najláskavejší váš priateľ alebo člen vašej rodiny. Milujte, velebte, oslavujte a proste len jediného vašeho láskavého BOHA každý deň, zahŕňajte Ho denne svojou duševnou láskou a každodenne mu nezabudnite poďakovať za všetko čo vám život prináša, či to je šťastie alebo útrapa od života a váš život na tejto zemi sa určite od základov zmení do šťastnej vašej osudovej predurčenosti. Tomu ja Laura verím a veriť nikdy neprestanem, lebo môj učiteľ a smerovateľ mojich životných krokov na tejto životnej mojej púti je samotný BOH, ktorého všemocné Božie meno a existenčnosť budem všetkým dušiam každý deň osvetľovať do duševného ich poznania a smerovať ich na cestu k Božej láske a pochopenosti tej, že kráčať životom svojou dlaňou vloženou do dlane Božej, deň po dni bude pre každú takúto dušu tá najkrajšia a najbezpečnejšia životná prechádzka.
Laura