Poslušnosť duše voči Bohu.

22.09.2017 17:55

49.

Poslušnosť duše voči Bohu.

22.09.2017  17:55

Do všetkých duší vniesol som ja Boh sám poznanosť jedinečnosti mojej existenčnosti, v ktorej obraze každá jedna duša dostala vštepenie o tom, že jej Boh na celom svete jediný je nepozostávajúci zo žiadnych ďalších bytostí, ale je jeden a nikdy trojboh, čo ale celý váš duševný svet nerešpektuje a nechce pochopiť a ani v zákonitostiach zapísaných do biblických zákonov duševne vstrebať a prijať za vlastné, ani keď číta prve Božie prikázanie do biblických postulátov zapísané v pravde Božej a nikdy nemennej a zámerne svoj obraz o Bohu nesie pred svoj pohľad ako ho učí celá katolícka cirkev, ktorá ako najdôležitejší Boží postulát v prvom Božom prikázaní zamenila a vyrobila nový svojim podlým učením, v ktorom urobila z mojej jedinečnosti nikdy neexistujúceho trojboha do ktorého vaše duše učí sa v poslušnosti a neprekonateľnej vašej hlúposti sa klaňať, lebo vraj môj syn Ježiš Kristus sa stal tým najväčším Bohom celého sveta, ktorý vraj príde spasiť zostúpením z neba a Mária vraj moja Božia matka porodila mňa Boha a aj následného mojeho nástupcu Krista, aby vaše duše spasil. Ak do ďalších rokov váš svet nezmení svoje doterajšie myslenie o Bohu a bude aj naďalej spínať svoje nečisté ruky pred tvárou Kristovej modly, nastane vo vašom svete zrútenie všetkého čo živé je a čo ešte len aj dych života odo mňa dostane ako dieťa nevinné, pretože nedovolím Boh ja sám zapieranie pravej mojej Božej jedinečnosti vašimi dušami zakrytej vašim obrovským a dokonalým Kristom ukrižovaným, z ktorého cirkevná oligarchia vyrobila novodobého falošného Boha, pred umučenou tvárou ktorého celý váš svet v uctievaní kľaká a očakáva spasiteľský jeho príchod z nebies, do ktorého nenastane nikdy naplnenie ale skôr bude zastavený život na tejto vašej začiernenej zemi dušami nepoučiteľnými a veľmi zlými, do ktorých naviazanosti a svojej dôverčivosti voči cirkevnej moci váš svet zničím a v príchode svojej nečakanej smrti všetky následne pochopíte, akého nepravého Boha ste celý svoj pozemský život uctievali a dám vám po smrti vidieť Kristove miesto v duševnom svete o ktorom ani jedna z vás nič nevie, keď v krátkych oslnivých zábleskoch vašim pohľadom dám vidieť existenčnosť pravého Boha, do ktorého zostavy vaša cirkev mozaiku modiel vytvorila z dávno žijúcich smrteľníkov a nimi doplnila v svojich vymyslených predstavách moju Božiu tvár, ktorej jedinečnosť zašpinila obloženosťou Kristovou tvárou a vymysleným duchom svätým do ktorého vložila aj svoje vlastné cirkevné pomenovanie, lebo ja Boh som nikdy žiadneho ducha svätého nevytvoril, nepoznal a ani nenaučil vzlietať ako vás učí podlá katolícka cirkev, z ktorej postulátov dláždite svojim dušiam cestu do blízkosti pekla po svojej telesnej smrti s určitosťou jeho obývateľnosti po svojej smrti ako spravodlivý trest Boží za vašu nepoučiteľnosť a obchádzanie viery v pravého Boha svojou cirkvou diktovanou vierou v Boha nazvaného Ježiš Kristus, do ktorého modlárskej tváre sa utieka celý váš svet čo neostane bez Božieho potrestania pre každú jednu z vás, čo ctí nielen Krista ale aj katolícku cirkev v moci neobmedzenej vládnutím a vašej úslužnosti a poslušnosti k jej nepravdivým rčeniam v odvrátenosti vašeho duševného pohľadu čo najďalej od Boha, ktorého veľkostnú jedinečnú a neprekonateľnú všemocnú silu zatienila zámerne vaša cirkevná oligarchia obyčajnou dušou, z ktorej po jej smrti vyrobila Boha, lebo ona toto v svojej moci obrovskej nad celým svetom jediná smie, lebo najväčšiu úctu pred všetkými smrteľníkmi žne veľkosťou klamstiev, ktorými kŕmi váš svet, lebo celá cirkev žije v každodennom spojení s diablom ktorému slúži oddane a poslušne napĺňa jeho satanské ciele dostať všetky duše tejto zeme do hlbín navždy pekelných, čo však nebude už dlho trvať keď vidím ja Boh sám vašu slepotu v dušiach a budem musieť zastaviť život váš včasnou smrťou, aby nepadla vaša duša do horúceho pekla keď je nepoučiteľná a celý svoj život Krista ctí ako Boha. Toto ja Boh nedovolím, aby ďalšie potomstvá žili v tomto cirkevnom pekelnom učení a čo bude nasledovať keď obsmejete moje Božie slová a moju Lauru prehlásite za satana dostanete s určitosťou vidieť a vtedy pochopíte kto je Boh, ale opraviť tento svoj duševný zločin neskorou ľútosťou pred svojim Bohom už nikdy nedokážete a peklo opäť o ďalšiu zablúdenú láskou k pravému a jedinému svojemu Bohu dušu zbohatne a pekelný oheň vstrebaním vašich duševných prichádzajúcich postupne tiel sálavosťou svojej pekelnej iskry zosilnie. Do celého sveta duší žijúcich na vašej pozemskej zemi sa odovzdanosť a poslušnosť moci katolíckej cirkvi odnáša, z postulátov ktorej učenia sa váš nevedomý a hlúpy svet stal tvorcom takého Boha, ktorého "svätá" cirkev zostrojila aby vaše duše stiahla so sebou do večného pálivého pekla, blízkosť ktorého na vás zatratencov Boha trpezlivo čaká a má pre každú jednu takúto stratenú láskou k jedinému pravému Bohu dušu rezervované miesta do daru za zradu Boha jej navždy trvalým poskytnutým pekelným domovom. Voči svojemu láskavému Bohu váš svet navždy v nepoučiteľnosti svojich duší poslušnosť stratil porušovaním všetkých Božích postulátov do jedného a vedome v každom ich zapísanom slove a nekonečnú oddanosť, odovzdanosť, úctu a poslušnosť odovzdáva katolíckej cirkvi, čo Boh rešpektuje nadelenosťou vašej slobodnej vôle, ale akceptovať nikdy nebude a bude trestať spravodlivo na Božom poslednom súde. Amen.

Peter K.|01.10.17

Toto krédo od nášho láskavého všemocného Pána Boha je jednoznačne varovným signálom pre zblúdené ovce a celí katolícky svet, ktorý verí nadovšetko cirkvi a ich bludom a dogmám a sám to vidím ako rodičia doslova nútia svoje deti ísť do kostola a klaňať sa modlám v kostoloch a tým pádom už malé deti majú vštepené od rodičov cirkevné bludy.
Pritom, ako už predomňou písali čitatelia tejto Božej stránky,cirkev je čisté zlo, má za sebou temnú minulosť a len ľudí zavádza a odvádza od lásky k jedinému Pánu Bohu a doslova ich manipuluje a vymýva im mozgy.
Boh sa už na celý tento zblúdený svet hnevá a varuje nás všetkých pred hrozbou, ktorá tomuto svetu hrozí.Je naozaj načase sa spamätať a konečne prestať veriť tým táraninám a bludom, ktoré počúvate v kostoloch a prestať sa klaňať dávno mŕtvym ľudom, ktorý nič z toho čo vidíme nestvorili,lebo len Boh je všemocný a len on stvoril celý vesmír a všetko čo vidíme.
Táto nádherná Božia stránka je plná Božích právd a odkazov pre tento svet aby sa spamätal a veril a dôveroval a modlil sa len k jedinému Pánu Bohu, tak poriadne čítajte aj mesiac v kuse a pochopte, že tí farári v tých svojich kostoloch Vás len klamú a chcú Vám len vymyť mozgy a natlačiť Vám do hláv tie svoje bludy.Tak začnite veriť svojmu jedinému láskavému Pánu Bohu ,ktorý je jediný všemocný a spravodlivý a len on jediný je vládcom a pánom tohoto sveta.

Erika|24.09.17

Presne, viac si ctia modly ako nášho Boha.Panenka Mária je pre nich vykúpením ,ale iba Boh všetko vidí čo páchajú.Sú to hlúpe ovečky.Božia spravodlivosť ,príde .

Daniel|23.09.17

Silný a pravdivý Boží odkaz. To že je cirkev ovládaná satanom je absolútna pravda. Vidíme to všetci a dookola to isté. Cirkevné bohatstvo, sexuálne zneužívanie mladých chlapcov, mohutné porušovanie celibátu a ostatné ich prasačiny. Už nehovorím o cirkevnej katolíckej histórii, upaľovaní, vraždenie v mene Boha, inkvizícia...Ten kto to nevidí, buď je slepý alebo totálny idiot. K tomu niet čo dodať, všetko je jasné a viditeľné múdremu človeku bez pochybností! V tomto poslednom Božom odkaze nás Pán Boh vyzýva k poslušnosti duše človeka jedine k Nemu, samotnému Bohu. Odkazuje nám, aby sme neboli poslušní voči cirkvi, neuctievali a neklaňali sa Kristovi, duchu svätému, ani žiadnemu inému smrteľníkovi či už to bol prorok alebo vyhlásený za svätého. Boh nám v tomto odkaze nekáže klaňať sa Mojžišovi, Mohamedovi, Laure.... ani nikomu inému z ľudí. Vyžaduje úctu iba k Bohu jedinému. Kto v tomto odkaze vidí niečo iné, tak je debil alebo nevie čítať. Všetko je tam jasne napísané a nič iné tam nie je. Je smutné, že sa nájdu ľudia, ktorí dokážu aj takýto jasný Boží odkaz pretočiť a tvrdiť niečo, čo v ňom vôbec nie je. Ak si títo ľudia myslia, že aj my ostatní pravoverní veriaci v jediného Boha a nie v celé "súsošie" modiel sme takí istí debili ako oni modlári, tak sa veľmi mýlia. My im na ich falošné podvody a pretáčanie Božieho odkazu, ktoré nie sú vôbec napísané v odkaze nenaletíme. Božie pravdy ich tak bolia, že už od zúfalstva nevedia aký nezmysel napísať, aby potupili a očiernili pani Lauru. Hovoria úplne z cesty. Ich pretáčanie Božích odkazov je hodné návštevy psychiatra, čo im od srdca aj radím. Zamyslite sa nad sebou aké kraviny píšete. Ste na smiech ÚBOŽIACI!!! Už neviete od nenávisti čo a ako ďalej. Boh a pani Laura Vám berú vietor z plachát a vy to dobre cítite. Máte smolu. Boh vás vždy utrie! Nie pani Laura, ale vy katolíckou cirkvou vymyté mozgy ste vedení satanom a jeho posluhovači. Len vy to pre svoju hlúposť nevidíte ako ste zmanipulovaní podlou cirkvou, čo píše aj Pán Boh v svojom odkaze!!!

Margita|23.09.17

Milujem len Teba Jediného Pána Boha, Stvoriteľa a Tešiteľa. Ďakujem Tebe Bože za to že nám dávaš ešte šancu napraviť niektoré chyby.Že nás stále ešte trpezlivo upozorňuješ.
Ja Ťa BOŽE prosím usmerňuj myšlienky, slová i skutky moje ale aj mojej rodiny. Chcem a budem len TEBA milovať, TEBE veriť ďakovať a počúvať do konca môjho života. Ty si Ten ktorý nám dal život a Ty si ten ktorý nám ho aj zoberieš a len Ty BOH môj vieš kedy. Ďakujem za všetko, prosím o odpustenie a o požehnanie pre mňa a moju rodinu.
Prosím Otecko môj drahý o požehnanie a ochranu našej drahej pani Laury a jej Vladka, ďakujem Ti za ňu aj za to že vládze tak náročnú prácu robiť.
S láskou, vďakou a pokorou Margita

Peter B.|23.09.17

Toto Božie krédo /link/, treba rozposlať do všetkých kútov internetu a mailov. Každé jedno slovo má takú váhu a silu, že to musí zasiahnuť každého kto to bude čítať.
Pánu Bohu sa budú neskoro ospravedlňovať hyeny. Všetci si zvykajú na katastrofy po celom svete pokiaľ sa ich to netýka. Nik nechápe že sú to Božie varovania...pozrite si na youtube posledné cunami z Japonska...hurikány ktoré označujú za niečo čo tu ešte nebolo...
Hlavne že moja strecha je OK, čo ma je po susedovej, aj keď i ja som v podstate zatiahol za povraz ktorý ju strhol...takto sa správa celý svet a nechce priznať Božiu prítomnosť, tak ako to má každý zakorenené v duši. Radšej budú veriť inštitúcii ktorá je tu LEN 2000 rokov. BOH TU JE ODJAKŽIVA/STÁLE!!! BOH STVORIL TÚTO ZEM, nie Kristus - ak to nieje prvá veta v Starom zákone, tak je medzi prvými.

Zuzana a Mario|23.09.17

Jedine Ty si pre nás ten Boh pravý , jediný , nenahraditeľný žiadným smrteľníkom a navždy budeme len Teba velebiť, k Tebe sa modliť , Teba milovať a naše potomstvo jedine k pravej viere a láske k Tebe jedinému viesť. Ďakujeme Ti za nášho proroka, ktorý nás učí k pravej viere v Teba a za všetkú silu a snahu ktorú nám hriešnym venuje a zapisuje pre nás Tvoje odkazy. Ďakujeme Ti Otecko, že sme Ťa mohli prostredníctvon Laury nájsť a otvoriť svoje srdcia len pre Teba. Milujeme Ťa ❤❤❤

Jozef|22.09.17

Už vidim ako sa katolíci budú vyškierať z laury a tohoto božieho odkazu.Ale škeriť sa budú len teraz a ako pan Boh hovorí dlho sa škeriť nebudu.Ked príde ku konečnému božiemu zúčtovaniu budú sa škeriť ale už len od bolesti a strachu.Ich voľba!