Porucha v mužskej sexualite.

16.12.2013 16:32

Porucha v mužskej sexualite.

Bože samou láskou k Tebe sa utiekam touto prosbou duše svojej o Tvoju pomoc, ktorú do stratenej sexuálnej sily dostať potrebujem. Každý deň sily svojej do tohoto trápenia tela môjho toľko pošli, koľko slabosti spôsobilo tento problém stratou sily duše mojej, ktorá ťažko zvláda trápenie zodpovednosti, ktorou sa snažím žiť svoj život šťastím celej mojej rodiny a skrz toto bremeno ťarchy urobiť rodinu mojou snahou šťastnú stáva sa tento pud mužnosti oslabený slabosťou sexuálneho naplnenia, ktorý žena moja potrebuje ako každá iná. Staň sa Bože Ty sám lekárom sily mojej sexuálnej, ktorou sa do každého dňa stanem spokojnosťou svojej ženy odmeňovaný. Bože len Tebe ďakovať za Tvoju pomoc každý deň budem a slovami dobrých modlitieb Ti svoju lásku najväčšiu odosielať dušou cítenú do Tvojej blízkosti budem. Amen.