Pápež stanovil štvrtý spôsob nadobudnutia svätosti.

14.07.2017 13:54

Pápež František

Pápež František

Zdroj: REUTERS/Tony Gentile

 

Pápež stanovil štvrtý spôsob nadobudnutia svätosti.
 

Svätým by sa mohol stať aj človek, ktorý žil dobrý katolícky život a slobodne prijal istú a predčasnú smrť v prospech iných.
 

Pápež František vydal nové nariadenie, ktoré načrtáva novú, štvrtú cestu k možnému vyhláseniu za svätého. Oznámili to dnes vatikánske zdroje, ktoré cituje agentúra AP.

 

Až dosiaľ si začatie zvažovania svätosti v katolíckej cirkvi vyžadovalo mučenícku smrť, život plný hrdinských hodnôt alebo jasnú sväteckú povesť.

 

Štvrtým spôsobom nadobudnutia svätosti má byť podľa Františka splnenie podmienky, že kandidát žil dobrý katolícky život a slobodne prijal istú a predčasnú smrť v prospech iných.

 

Ide o prvú zmenu hlavných požiadaviek ohľadne svätosti za niekoľko uplynulých storočí, zdôrazňuje AP.

 

Na základe novej podmienky musí byť kandidátovi prisúdený najmenej jeden vykonaný zázrak ešte pred jeho blahorečením, prvým krokom k jeho vyhláseniu za svätého.

 

Mučeníctvo, teda zabitie z nenávisti k prejavom viery, si však nevyžaduje učinenie zázraku.