Pán Boh o cite nazvanom láska.

23.06.2020 18:38

Pán Boh o cite nazvanom láska.

23.06.2020
Do tohoto citu, sa stáva slovom skutočné definovanie každej snahy človeka svoje šťastie dostávať do každého okamihu žitého na tejto zemi. Každé šťastie svojou dušou cítené, keď sa stáva ukazované druhým ľuďom skrz skutky činené do ich pomoci sa nazvať láskou môže. Keď sa duša stane Bohu do lásky vedená, sila tejto lásky sa stáva kozmickou energiou tomuto človeku, ktorý sa stáva Božou láskou ochraňovaný a posiľňovaný. Toto slovo láska stvorilo svet, vesmír, život na celej zemi, stratené dimenzie očiam našim nepriblížené, stalo sa tvorcom celého vesmíru, ktorý sa láskou stal vytvorený. Každý kto sa nad týmto zamyslí, príde sám na to, čo to vlastne láska je a je to BOH, ktorý svoju lásku dostáva dušiam našim, aby svojou láskou cítenou túto silnú cnosť rozdával každému, kto sa stáva smutný v živote, lebo sa láskou sila každej duši posiela skrz Božiu základňu, z ktorej je vysielaná do celého vesmíru. Stane sa láska tou najväčšou cnosťou každej duši, ktorá ju dokáže cítiť, pochopiť a dostať ďalej ako správne odovzdanú tam, kde ju treba dostať ako liek duši ktorej chýba. Touto láskou sa stáva BOH celému svetu, ktorý s láskou stvoril do žitia ľudí vo vzájomnej láske. Len láskou sa ľudia stávajú Bohu dušami milými a chránenými. Toto sú spojitosti sily lásky, ktorých častice spojené tvoria slovo láska, ktoré znamená BOHA a kozmos ako celok spojitosti, do ktorých cesta lásky týchto častí vedie. Stalo sa Bohom láske samej silné požehnanie dostané, lebo keď sa z duší ľudí silou zla vytratí, toto sa stane svetu záhubou, ktorú má predurčenú. Do každej lásky sa stáva zlo slabé, strácaním sily, ktorou sa do lásky nemôže priblížiť ako ničiteľ. Amen. 

 

Komentáre:

  1. Renata R. | 25.06.2020
    Ďakujem láskavý, milovaný BOŽE za lásku ktorou si ma obdaril a celú naplnil. Pre mňa je tvoja láska tým najväčším darom a prosím keby si ma vždy posilnil týmto tvojim darom keď budem smutná . Myslím na teba , modlím sa a viem že láska je dar najväčší a najdokonalejší .Prosím Bože ľúb ma aj naďalej aby sme sa týmto životom vedeli vyhýbať bolesti a strachu . Ďakujem.

  2. Gitka | 25.06.2020
    Láska je nebeský dar, láska je BOH. Ďakujem Ti Otče Bože z celého srdca za lásku, ktorá nás posiľňuje a ochraňuje pred silami zla. Milovaný láskavý môj dobrotivý Bože Ty si nekonečnou láskou celého mojeho života a navždy budeš. Milujem Ťa láskavý môj dobrotivý Bože nadovšetko, viac ako svoj život a čokoľvek iné, nikdy Ťa neopustím, nikdy sa nevzdám lásky svojej duše k Tebe, nikdy si Ťa nikým nedám vziať a odobrať, nikdy si Ťa nikým nedám vytrhnúť a ukradnúť z mojeho duševného vnútra lebo nekonečne a bezhranične milujem a ľúbim Tvoju Božiu existenciu a navždy budem. Ďakujem Ti Bože za našeho posledného proroka Lauru, ktorá nás učí milovať len Teba Pána Boha, veriť a dôverovať len Tebe jedinému. Láskavo Ťa prosím Otče Bože žehnaj a ochraňuj našu vzácnu pani Lauru a jej manžela Vladka každý deň silou svojej Božej lásky. S láskou, úctou a vďakou Gitka

Pridať komentár