Pamäť.

07.09.2018 12:11

Pamäť.

Andrea | 27.05.2016  

Láskavý Bože, chcela by som sa spýtať, či a ako by bolo možné zlepšiť fungovanie mozgu, pre zlepšenie pamäte. Ďakujem veľmi pekne!

 

Božia odpoveď:

Stálosť neslabnúcej pamäte v telesnej schránke žiadneho ľudského jedinca sa nedá dostať do nemenného stabilného pamätového koeficienta, lebo používateľnosť všetkých mozgových centier dostáva časom aj ich opotrebovateľnosť a mnohokrát časté a pre mnohých ľudských jedincov nevysvetliteľné diagnostikou zabúdanie známych a poznaných pojmov sa nenesie žiadnou chorobnosťou v ich mozgových centrách zapríčinené, ale dobrou a včasnou obrannou reakciou pamäťových mozgových centier do toho ich cieľa, aby nebolo odumretých v ich jadrách mnoho bunečných pamäťových jaderných základov v preťaženosti mozgovej funkčnosti, čoho výsledkom sa nesie ukážkou stratenosť pamäťových informácií dosť často, aby nebol trvale poškodený váš z preťaženosti svojeho systému mozog, pre ktorého obranu sa nesie najlepšie čo najskôr vypnúť a to začínajúcim zabúdaním u vás, čo je známkou vašeho mozgového preťaženia ak dlhý čas nesiete v svojej duši mnohé trápenia a neriešite okamžite, ale neustále rozmýšľate nie krátky čas ako vyriešiť svoj problém čo najsprávnejšie a ak máte týchto problémov viac ako jeden čo je bežné v živote každého jedného z vás, následne sa zvyšuje aj kapacita množstva prichádzajúcich myšlienok do vašich mozgových centier, čo ak trvá dlhší čas ako váš mozog zvládne uniesť sám svoje pamäťové funkcie vypne aby dal čas pamäťovým bunkám sa zregenerovať a nie zomrieť v ich preťažení. Toto isté sa deje s elektrickým prúdom keď je preťažená sieť silným prúdom, okamžite je ochránená poistným jej vypnutím, aby sa káblové rozvody neprepálili navždy a na takomto princípe funguje aj ľudský mozog následným odpojením častí zo svojeho systému a to výpadkom pamäti dosť častým, aby sa trvalo nepoškodili vaše pamäťové centrá navždy. Do každého životného problému bude potrebné dostať okamžité a včasné jeho riešenie a aj konečné vyriešenie, nakoľko keď toto nenastane, začne záťažovú situáciu pociťovať ako prvý váš mozog a avízom volania o pomoc pre seba začnete nečakane a často zabúdať žijúc v strachu tajných úvah či nemáte náhodou predčasného Alzheimera, čo je dobrý varovný príznak mozgového vašeho preťaženia, čo si vôbec nemusíte ani plne uvedomovať v svojich každodenných prichádzajúcich životných trápeniach, ale bude dobre túto mozgovú signalizáciu podchytiť včas a naučiť sa rozpoznať v svojej vnímavosti ktorej myšlienke sa počas dlhého obdobia nedokážete v príchode vyvarovať, lebo vašu myseľ neustále prenasleduje do každého dňa a dosť často a keď na to prídete o ktorú neustále vnucujúcu sa myšlienku sa jedná, treba cieľovosť jej príchodov čo najskôr zastaviť vyriešením problému, do ktorého obsahovým svojim zámerom spadáva a nebola jej aktivita zastavená konečnou vašou duševnou spokojnosťou získanou navždy vyriešeným ťaživým problémom cieľom likvidačného jej spúšťacieho procesu splneným. Preto prvotným a najdôležitejším liečebným krokom do zlepšenosti mozgových centier sa nesie odľahčenosť od mnohých ťaživých a zbytočných myšlienkových pochodov preň, zakončením všetkých životných problémov ich okamžitým vyriešením a nepestovať si ich ťaživostný náklad na svojich krehkých pleciach dlhý čas. A až keď bude tento krok splnený, dokáže zlepšovať a podporovať činnosť mozgových pamäťových centier cesta vitaminóznej ich výživy.

Do nesmiernej výživovej sily dostáva všetky mozgové centrá vitamínový produkt Ginkgo biloba, v ktorého mimoriadnych liečivých účinkoch dostávajú už počas jeho užívania mozgové bunečné štruktúry svojeho obnovenia a zosilnenej svojej správnej funkčnosti. Do užívania tohoto vitamínu sa môže dostať bez obáv v svojej snahe každý jedinec trpiaci častými výpadkami pamäte a to v tomto jeho dávkovaní. Do každého dňa dva krát do dňa treba užiť po osem tabliet ginkgo biloba dobou dvoch celých mesiacov a do ďalších troch mesiacov dávku vitamínu znížiť do dva krát do dňa po päť tabliet.

K užívaniu Ginkga biloby treba ešte začať súčasne s ním užívať Lecitín v tej najsilnejšej obsahom hmotnostnej predajnej forme a to dva krát do dňa po šesť tabliet v každom dávkovaní dobou päť celých mesiacov.

Do každého dňa bude treba mozgové centrá ešte posilňovať náhlym a pravidelným ich prekrvovaním týmto liečebným cvikom:
V sede na pätách hlboko s výdychom predkloniť trup a čelom sa dotknúť zeme, dlaňami oboch rúk sa chytiť oboch piet na nohách a lakte čo najviac tlačiť od seba, zotrvať štyri celé minúty. Činiť tento cvik raz do dňa dobou piatich celých mesiacov.

Do každého jedného roka môže byť liečebná táto posilňovacia kúra vždy zopakovaná, čo niesť bude pre mozgové vaše centrá obrovský regeneračný náboj všetkých bunečných základov v centrále mozgového riadenia. Božie odoslané slovo bolo správnosťou zapísané Lauriným duševným príjmom. Amen.

 

Komentáre:

 1. Viera S. | 07.09.2018
  Ďakujem Pane Bože, každý Tvoj odkaz je pre nás nesmierne dôležitý a poučný.Tvoja láskavosť nám dovoľuje spoznať nám prospešné produkty a som Ti za to vďačná. Škoda, že väčšina ľudí preferuje chemické lieky. Uvedomujem si, že Ty sa staráš o všetky živé tvory, ktoré si stvoril. A človek nie je výnimkou. Len si to u Teba pokazil. Odpusť nám Bože naše duševné schybenia a usmerni nás na správnu cestu.

 2. Dvojitá vďaka
  jaroslav | 29.05.2016

  Chcel by som sa Božinku poďakovať za túto krásnu odpoveď a mylím čítatelom by som chcel povedať že so zabúdaním som mal v minulosti problém a otecko nebeský mi riadne pomohol. Začal som zabúdať a celý môj problém pomenoval takto: Môj mozog je ako cirkusový kolotoč s plne obsadenými miestami na sedenie a zároveň roztočený ma 100%, na maximum čo nebolo dobré, lebo keby pán Boh mozgu nedal takúto obrany schoponosť, roztočil by sa ešte viac a na trvalo sa poškodil. Preto som zabúdal. Liečba bola zaujímavá a krásna za čo vopred ďakujem.Milujem ťa Pane Bože, ďakujem a klaniam sa pred tvojim vynálezom a to je ľudské telo. Dokonalý stroj. Pani Laura a P. Vladko ďakujem za váš časa snahu

 3. Nekonečne ďakujem
  Elena | 27.05.2016

  Otecko nebeský ďakujem Ti za každé slovíčko, každý Tvoj boží odkaz prijatý najvzácnejšou dušou Laurou, ktorá na tejto zemi prebýva. Ďakujem Ti za tento vzácny klenot našu Lauru, tu je Boží prorok a na druhej strane kráľovná, záchrankyňa. Kiež by aj teraz tu žijúce duše si uvedomili, že Laura je záchrankyňa aj pre nás. Ďakujem mnohokrát Otče Bože za všetko, za všetkých. Milujem Ťa nesmierne, nekonečne.
  Pani Laura, Vladko ďakujem, že pre vás ako vidím ani noc nie je čas na odpočinok, že aj napriek toľkým úderom stále pevne držíte kormidlo lode lásky k jedinému Pánu Bohu. Som vďačná Bohu, že moje kroky, či už nekroky viedli k vám. Ďakujem za všetko aj vám. Mám vás rada.

 4. Veľká vďaka
  Margita | 27.05.2016

  Zo srdca ďakujem Pánu Bohu že nám poslal našu drahú pani Lauru na pomoc, Vám pani Laura za Vašu neúnavnú silu, ktorú potrebujete k prijatiu tak dlhého odkazu od nášho OTECKA. Srdečná vďaka za všetko. Pekný deň.
  S láskou Margita

Pridať komentár