Odobrali mi z mojej materinskej opatery obe deti.

02.09.2020 00:48

Odobrali mi z mojej materinskej opatery obe deti.

Už dávnejšie ma navštívila žena s týmto svojim ťaživým duševným problémom, z ktorého hľadala východisko pomocou od láskavého Pána Boha. Publikujem tento príspevok pre Vás milí čitatelia preto, aby ste videli aká nebezpečná a silná je kliatobná duševná záťaž a navyše zvlášť u tejto ženy pečatená silou magického kúzla, ako dokáže kliatba zničiť život nevinného človeka a jeho životné šťastie na prach prašný obrátiť. Podotýkam, že táto žena bola starostlivou matkou, nepila alkohol a o svoje dve deti sa starala príkladne. Že jej ich súd odobral bolo spôsobené vplyvom kliatby na jej dušu uvalenú a pečatenú kúzlami čiernej mágie.

 

Božia odpoveď:

Každý jeden do snahy vyriešiť tento svoj duševný problém krok tejto ženy vykročený je zanášaný do nesprávneho smeru, v ktorého ceste keď bude kráčať, splnený svoj sen nikdy nedostane ako odmenou vysnívaný dar získanosti oboch svojich maloletých detí, nakoľko boj voči duši tejto nešťastnej ženy začal viesť v svojej pekelnej moci kráľ satanský zavolaním jeho pekelného mena želaním istej osoby do pochovania cieľom ktorej bolo zaživa zasypať pozemskou zeminou všetko doterajšie jej šťastie a spokojnosť, ktoré dosť dlhý čas dušu tejto ženy navštevovalo, čo sa duševnému pohľadu istej duši veľmi nepáčilo a konať začala nespravodlivo voči jej osudovému šťastnému nádelu a pomstychtivosťou svojich túžob nemyslene nevidiac a nemysliac za dopad svojeho skutku potrestanosťou Božou spravodlivou rukou za dopad svojich kliatobných a veľmi silným kúzlom pečatených slov svojich namierených do navždy pochovaného šťastia tejto ženy, čo však Božiemu pohľadu neuniklo a všetky zapečatené kúzla dostávať bude z duševnej blízkosti tejto ženy späť do jej kliatobníckej duše návratom spravodlivosti Božej, ak dokáže duša tejto nešťastnej ženy v svojom hlbokom žiali položiť svoju plačúcu tvár na ramená svojeho silného a láskavého Boha a neodvrhne odporom svojho duševného nezáujmu obrady Božie od Boha do pomoci jej duši odoslané, ktorých napĺňanosťou s Božím žehnaním ich nesmiernej účinnej sily dokáže svoje obe deti získať späť nesmerovaná v svojich krokoch do cesty nesprávneho postupu k ich návratu do jej materinskej náruče späť. Božie odoslané slovo bolo správnosťou zapísané Lauriným duševným príjmom. Amen.

 

Erika | 17.11.2015

Kliatba-už len to slovo, mi naháňa strach. Je to ničivá sila zla.
Ďakujme milovanému Bohu, že tu máme Lauru, posledného Božieho proroka. Veď predsa iba Boh Nám odokryje a odkáže, prečo sa s Nami deje niečo zlé, nezdar v živote alebo choroby.