Odkaz od duše mŕtvej sestry pre svojeho brata.

09.03.2014 08:49

Odkaz od duše mŕtvej sestry pre svojeho brata.

Raz ma navštívil istý pán z Bratislavy, ktorému zomrela sestra a prosil ma o prijatie odkazu od jej duše, nakoľko počas života mali medzi sebou pekný súrodenecký vzťah a bolo mu za jej dušou veľmi smutno. Náš láskavý Pán Boh mi do písma poslal tento odkaz od duše jeho mŕtvej sestry:

Do tejto smrti tela môjho sa Boh stať záchrancom tvojej duše chcel skrz tento odkaz, ktorý ti dušou Laury prijatý môžem dať a stalo sa toto dávno predurčené tomuto poznaniu, aby sa tvoja duša neodkláňala od Božej existencie svojimi pochybnosťami, lebo sa stáva duševnou slabosťou kráčaná cestou zlou, ktorá sa Božích prikázaní neriadi. Týmto odkazom Ťa chcem svojou dušou láskavo ubezpečiť, že som na tvoj život Bohom odmenená sa pozerať a vidím každý tvoj okamih žitia na zemi, ktorý sa veľmi bolestný tvojej duši ukazuje skrz nepochopenie Božích zákonov riadenia tvojho života. Stal si sa Bohu vzdialený svojim nešťastným životom a stratou svojej sestry, ktorej láska k tebe sa ani okamihom smrti tela nezastavila a svoju lásku k tebe som si vzala so sebou do sféry, ktorú teraz obývam a zle mi tu nie je. Stalo sa Bohom požehnané mojej duši vniesť Svetla Božieho tak veľa, aby sa strach z dostanej smrti vzdialil odo mňa čo najďalej a svoje šťastie tu cítiť dokážem, keď sa do zemského žitia pozerať môžem a tvoj život sledovať skrz Božie zvolenie. Zastav bratku taký život ktorý teraz žiješ v beznádeji a hluchote a slepote k Božej existencii, lebo sa strácaš svojou bezbožnosťou v diaľke tak veľkej, že sa Boha láskou svojej duše nikdy dotknúť môcť nebudeš stratou dôvery v Jeho existenciu. Staň sa svojou láskou Bohu prinavrátený a do šťastia sa život tvoj bude opäť ukazovať. Slovami tohoto odkazu dušou Laury pre teba prijatého ťa chcem svojou láskou zastaviť ceste ktorú kráčaš a svoje šťastie bolestne zahadzuješ tvrdosťou svojej duše zo všetkého, čo ti nevychádza podľa tvojich predstáv. Staň sa Bohu prinavrátený a uvidíš sám, že šťastia sa ti toľko bude posielať, koľko lásky Bohu vyjadrovať budeš. Do tejto smrti tela môjho sa stalo samým Bohom predurčenia, ktorým sa toto tvoja duša dozvedieť mala o sfére ktorú obývam a ver mi, že život sa smrťou nekončí ale začína a svet kde sa teraz nachádzam sa mi páči, lebo slzy a bolesť tu necítim a šťastná som keď tieto slová dokážeš počuť, ktoré sa ti skrz Božie zvolenie len odkázať mohli, aby si sa zamyslel chybám ktoré činíš svojou nevedomosťou a žiaľom duše nad ťažkým životom. Staň sa brat môj svojou láskou Bohu prinavrátený a svet sa ti bude zdať oveľa bezpečnejší a krajší ako doteraz žitý v samote duše. Lásku svoju ti posielam a netráp sa do mojej smrti, lebo bola potrebná do sily tvojho pochopenia prinavrátiť sa dušou k Bohu skrz tento odkaz mojej duše, ktorý sa až týmto časom pozemským mohol naplniť jeho odovzdaním tvojej duši. Božie odoslané slovo bolo správnosťou  zapísané Lauriným duševným príjmom. Amen.