Od Boha zapečatené Božie tajomstvo odkrytím pre tento celý váš pozemský svet.

06.02.2020 11:40

Od Boha zapečatené Božie tajomstvo odkrytím pre tento celý váš pozemský svet.

08.05.2013 

Bolo od dnešného dňa tvojej duši od Boha zapečatené Božie tajomstvo odkrytím pre tento celý váš pozemský svet odkazom Božieho proroctva, čo bude tvoja duša veľkosťou jeho sily do každého dňa odkazovať všetkým dušiam a do tohoto proroctva sa nesie tento od Boha odkaz:

 

Domy, polia, stromy a všetky živé tvory na tejto zemi dokážu svojim zmeneným správaním odosielať ľuďom varovania pred tým nebezpečenstvom, ktoré tomuto vašemu pozemskému svetu hrozí zánikom jeho, pokiaľ stratenú vieru v Božiu existenciu v svojich dušiach do poznanosti nezobudí. Dostávaj od Boha tieto signály varovania do skorého poznania tým všetkým dušiam, ktoré dom tvoj navštívia. Kráčaj duša moja láskavé dieťa Laura do celého dňa v svojich všetkých krokoch cieľom v svojej predurčenosti takých, aby tí čo dnešným dňom uvideli tvoju tvár poznať začínali moju existenčnosť v svojich dušiach, keď všetko čo v slovách ich dušiam odkazovať budeš, niesť silu náboja Božej Prozreteľnosti do vnútra ich bude, čo predstavuje v tvojej duševnej úlohe odkazovať im, že nepočujem ich trápenosť v prosebných slovách, nakoľko jadrá ich duší celkom pohltila svetská poznanosť a matéria, čo bude potrebné v ich dušiach do opravy myslenia zastavovať cieľom odkázaných týchto od Boha k tvojej duši slov, keď len duše Boha milujúce dostávať ja Boh sám do navrátenosti zdravia a duševného blaha v svojej všemoci dokážem odmenou za ich vieru a odovzdanosť náruči Božej mojej. Amen.