Očakávanosť spadnutého Krista na zem nikdy nepríde.

19.07.2016 16:36

Očakávanosť spadnutého Krista na zem nikdy nepríde.

19.07.2016  

Vašimi dušami očakávaný spasiteľ celého sveta nazvaný Ježiš Kristus nikdy nedopadne z neba ako katolíci očakávate zázrakom príchodom na vašu zem, lebo telo nemá a je duša postavená blízko mňa. Bol by to len batman vo vašich klamných ilúziách a snoch, ktoré si vaše duše predstavou vytvorili, aby mohli naďalej hrešiť a keď on padne z neba budete okamžite vy všetky hriešne duše bez viny. Fantázia ktorú ste v myslení zdedili z rozprávok. Vaše hriechy budú na vašich dušiach do tej doby, pokiaľ sa svoje zlé skutky nebudete snažiť naprávať. Kristus neni žiaden vykupiteľ vašeho sveta ako jeho obraz vašemu pohľadu maľuje cirkev. Nikdy z vašeho predstavou neba nespadne, aby vaše duše vykúpil. Kto vaše duše dokáže z hriešnych skutkov vykúpiť som ja Boh sám a nie socha skrvaveného Krista v chráme namaľovaná a postavená nad tvár Boha. Neni žiadnej duše na svete v svätom mene pomenovanej, ktorá by tvojej duši dala rozhrešenie. Postavte si rovno zlaté teľa pred svoju tvár zaslepenú pravde Božej a začnite sa mu klaňať. Ale veď toto robíte, lebo zlaté teľa je pre váš pohľad Ježiš Kristus ako dokonca Boh trojjediný. Vy nemáte zdravé úvahy a ste ako napodobeniny zlatému teľaťu navždy nepoučiteľní. Nemilujem vaše duše a ochraňovať ani nikdy nebudem s takýmto falošným k pravej viere vo mňa Boha myslením a preto sa duše vaše stali navždy satanove obete. Čo očakávaš príchodom vysneného spasiteľa? Bude padať do každého dňa z mojej spravodlivej Božej náruče tvoja karma, na ktorej dotyk nie si ale dušou pripravený, aby si trpel v svojom živote a odčiňoval svoje zlé činy. Radšej uverím rozprávkam cirkevných zblúdilcov že Ježiš Kristus príde na zem a opäť sa nechá druhý krát ukrižovať, aby zmyl tvoje všetky hriechy. Na to že žijete v modernej dobe aká výdobytkami silná je takí ste hlúpi a necháte cirkev katolícku ohlupovať svoju myseľ. Laura Boží prorok nedokáže z vašich hlúpych hláv vymazať vašu naivitu a sprostotu. Ale som tu ja Boh, ktorý si s vašim svetom poriadok dám. Na jej postové meno zhrnuli ste sa ako bodajúce sršne. Kde si ten Boh, ktorý naše vpichy do jej duše neodstavuješ. Majte sa na pozore satanove deti, lebo moja Laura Bohu svojemu verne slúži a vám je na smiech. Uvidíme na poslednom súde kto z vás skloní hlavu. Bude to každý jeden a bude prosiť o milosť, lenže nedostanete milosť ale večné zatratenie. Zatiaľ žijete je len smiech, ale keď váš život z pozemského povrchu odoberiem bude len plač a ľútosť neskorá, ktorej slová nebudem ja Boh akceptovať. Presvedčíte sa všetci do jedného, ktorí ubližujete mojej Laure na súde poslednom, ale omilostenie nečakajte. Koľko ste jej svojimi dušami posmešnými slovami odovzdali, takým nezáujmom nad vašou ľútosťou vašim dušiam ukážem a dokážem, aký som ja Boh spravodlivý. Smejte sa mojej Laure aj naďalej a volajte jej meno urážlivým svojim slovom, takýmto spôsobom istým budem k vašim dušiam pristupovať na poslednom súde. Nazýva sa to neomilostenie Božie. Nazývate Krista Bohom a potom kde vo vašom pohľade ja Boh stojím. Modlíte sa k zlatému teľaťu ktoré sa Kristus volá a na základe vašich falzifikačných modlitieb je jediný a pravý Boh. Budem vaše duše odmeňovať za vaše modlárstvo. Moja Laura píše na stránke hanbite sa a skutočne sa hanbite, lebo moju existenčnosť ste zradili a vymenili za zlaté teľa. Katolíci rčú Boh s vami, ale s vašimi dušami som sa ja Boh navždy odpojil. Klaňajte sa panne Márii a všetkým svätým. Nemám tento svet rád, lebo je pod cirkevným učením falzifikát. Božie odoslané slovo bolo správnosťou zapísané Lauriným duševným príjmom. Amen.

Pridať komentár