Nemôžem si dlhý čas nájsť prácu.

08.06.2020 11:05

Nemôžem si dlhý čas nájsť prácu.

Navštívila ma žena v strednom veku a trápilo ju, že si nedokáže dlhší čas nájsť prácu. Pán Boh láskavý jej poslal túto odpoveď, ktorá sa jej aj naplnila a skutočne táto žena prácu našla ako bolo Bohom jej duši odkázané Božím vyslyšaním slov tejto modlitby.

 

Božia odpoveď:

Stane sa táto žena do troch mesiacov zamestnaná a vedieť by mala to, že čo Bohu bude predkladať v svojich vrúcnych prosbách o pomoc, dostane vyslyšané. 

 

Slová tejto modlitby odriekať s dôverou musí:

Bože láskou svojej duše Ťa o pomoc získať dobrú prácu pýtam, lebo viem, že len Ty jediný dokážeš toto moje trápenie zastaviť skrz nájdenie dobrej práce, ktorej strádanie dušu moju dostáva do smútku, tiaha ktorého je pre ňu veľkou záťažou. Svoje trápenie Tebe Bože s dôverou predkladám a Tvojej pomoci dôverovať nikdy neprestanem, lebo láska mojej duše k Tebe je tak veľká a čistá, že sa život môj nestane nikdy bludiskom trápenia dostaného, keď denne viera mojej duše k Tebe odosielaná slovami tejto láskavej modlitby bude. Láskavo Ťa Bože o pomoc získania dobrej práce pýtam a sľubujem Ti Bože, že nikdy Tvoje láskavé vedenie môjho života nebudem svojimi krokmi smerovať do nesprávnej cesty. Amen.