Na smrteľnej posteli.

07.05.2021 18:25

Na smrteľnej posteli.

07.05.2021
Drahá pani Laura, moja teta leží v ústave na smrtelnej posteli. Chcela by som niečo urobiť pre jej dušu. Nikdy som sa nemodlila k mrtvym a za mrtvych, len na pohreboch za spasenie ich duší, neviem ako a čo by bolo vhodné v takom prípade robiť. Ďakujem za odpoveď. Viera

 

Božia odpoveď:
Telesná smrť dokáže byť pre zomierajúceho človeka pokiaľ bol v živote dobrá a Bohu milá duša príjemným odchodom z tohoto vašeho pozemského sveta, kedy v kritickej chvíli prechodu duše na druhú stranu sa bezbolestne odpojí od svojeho tela, pokiaľ žila celý svoj pozemský život v dodržiavaných Božích prikázaniach a aj keď sa v ťažkých životných situáciách opustila a zhrešila hriechom, čo následne včas pred Bohom svojim oľutovala, bude sprevádzaná anjelskými dobrými bytosťami, kde sa nachádzať bude jej domovský duševný príbytok podľa životných zásluh, ktorých výšku hodnoty odmeriava Boh na spravodlivom jej Božom súde, keď jediný Boh ten najspravodlivejší sudca pre každú jednu dušu dokáže byť a jediný jej napáchané hriešne skutky dokáže omilostiť láskou svojou ku každej duši, ak sa ešte včas počas svojeho pozemského žitia dokázala stať dušou ľutujúcou pred svojim Bohom všetkých hriešnych svojich skutkov, ktoré mnohokrát považovala za spravodlivosť svojeho zlého konania ako zadosťučinenie voči všetkým ublíženiam od svojich nepriateľov ktoré podstupovala a trápila sa preveľmi, čoho dôsledkom snahou svojou zobrala všetku Božiu spravodlivosť do svojej ľudskej právomoci, čím veľmi schybila a urazila všemoc Boha. Všetko trápenie životné, ktoré v svojom žití každá duševná bytosť podstupuje musí byť prijaté v pokore duše bez túžob trestanosti všetkých tých, ktorí jej duševnému vnútru ubližujú a spravodlivosť svojeho neutíchajúceho hnevu musí takáto každá jedna trpiaca duša prenechať všemocnému a spravodlivému Bohu, ktorého dokonalosť a všemúdrosť dokáže nadeliť každému jej duševnému nepriateľovi ten najspravodlivejší trest v jej zásluhách zlého konania bez zaťaženia duše hriechom a hnevom Boha. Každý zomierajúci človek či zlý alebo dobrý, začne v hĺbke skrytosťou svojej duše po stretnutí s Bohom o ktorého jedinú pomoc sa utieka v svojej hodine života poslednej rozmýšľať, aj keď slovko hlásané zo svojich úst vyrieknuť nedokáže v pripravujúcom a cítiteľnom sa navždy odchodom zo života svojeho ktorý mal tak veľmi rád a aj keď mnohým ľuďom poubližoval, v čase svojeho odchodu prichádza na to, že počas života bol dušou zlý, konal nesprávne a ubližoval aj tým, ktorí mu nezavdali ani tej najmenšej príčiny aby bol voči nim ich nepriateľom, čo sa v prichádzajúcej blízkosti smrti každého človeka začína jeho duševnému pohľadu ukazovať, čo zmeniť v dobrote svojej duše v živote svojom mohol a neurobil pre svoju skrytú pýchu a nadradenosť voči slabším, ktorých jeho zlá povaha do kolien a celoživotného plaču položila, čo táto duša však dobre zná, že odčiniť na sklonku svojeho života túto neprávosťou páchanou zlobou na dušiach nevinných odčiniť a napraviť nedokáže, lebo toto pochopenie prišlo až vtedy, kedy zmeniť nič nedokáže a bude musieť len ľutovať každý jeden svoj zlý skutok, ktorým do beznádeje zatlačil dušu nevinnú a bezbrannú voči jeho zlovestnej sile sa brániť. Tá najlepšia a jediná najúčinnejšia a najdôležitejšia pomoc vašich duší pre zomierajúcich sa stáva oľutovanosť ich duší pred samotným Bohom všetkých zlých skutkov, ktoré napáchali počas svojeho života a prosiacich Boha o odpustenie milostivé. Ktorá duša na skone svojeho života rozprávať od slabosti nedokáže, treba jej dušu poučiť o ľútosti k Bohu potrebnej a odoslanej úprimnej a vaše modlitby k Bohu za jej duševnú záchranu Boh počúvať určite bude, ak ich s prosbou k Jeho blízkosti odosielať vaša duša bude snahou uľahčiť zomieranie duši trpiacej. Zomieranie každej jednej duše je uľahčené ak ona sama včas svoju duševnú hriešnosť oľutuje úprimne pred samotným Bohom svojou ľútosťou spovednosti duše, ktorej všemocný Boh dokáže odpustiť, čo niesť bude ľahkým prechodom na druhý duševný žijúci svet, ktorého existenčnosť novú prichádzajúcu dušu privíta a sprevádza v jej začiatkoch pokračujúceho nového života. Do konca pozemského života sa pre každú dušu najdôležitejšia úprimná ľútosť všetkých jej zlých skutkov pred Bohom nazýva, vďaka ktorej vyslyšanosti dokáže takáto spovedajúca sa duša ľahkosťou a bez bolesti svoje telo opustiť a preniesť sa do žitia duševného, kde ľudský pohľad nemá ani ten najmenší viditeľný dosah. Božie odoslané slovo bolo správnosťou zapísané Lauriným duševným príjmom. Amen.

 

Komentáre:

 1. Janulienka | 22.05.2021
  Pane Bože, jedine Ty nám odhaľuješ rôzne tajomstvá z Božej studnice právd, čoho je dôkazom aj tento nádherný odkaz.
  Dal si nám ľuďom slobodnú vôľu rozhodovať o vlastnom osude našim správaním a skutkami. Je na každom z nás, akým smerom sa bude náš život uberať, či dobrým, či zlým. Niektorí zlyhajú, iní zasa nájdu ten správny smer. Aj keď sme náhodou schybili, najdôležitejšia je pokora a prosby k Pánu Bohu o odpustenie všetkých napáchaných našich chýb a omylov, či už úmyselných, vedomých alebo nevedomých, pretože sme len ľudia a môžeme sa zmýliť v našich úsudkoch a konaniach. Veď hanbou nie je robiť chyby, ale nechcieť ich napraviť, poučiť sa z nich, byť nečinným, či dokonca veľkou chybou je brať spravodlivosť do svojich rúk. Ak chceme mať ľahkú a bezbolestnú smrť, musíme oľutovať všetky svoje napáchané hriechy nielen počas nášho života, ale aj z minulých životov. Jedine náš láskavý a milostivý Pán Boh ich nám môže odpustiť, ale zasa my rozhodneme, do akej miery dokážeme svoje hriechy oľutovať, do takej nám ich Pán Boh odpustí a preto sa hovorí, že: „Každý z nás má osud vo vlastných rukách.“ Ja som si tiež svoj osud zobrala do svojich rúk tým, že som sa dostala k pani Laure, pretože v mojom živote nastali rôzne zmeny, za ktoré vďačím jedinému, láskavému a milostivému Pánu Bohu a pani Laurinke s manželom, ktorí ma okrem iného naučili milovať Boha, ktorý je zmyslom môjho života. ĎAKUJEM VÁM.

 2. Viera S. | 11.05.2021
  Ďakujem Ti Pane Bože za odpoveď. Ty nás budeš súdiť všetkých, tak Ťa prosím, veď naše kroky v tomto živote tak, aby sme žili život v súlade s Tvojimi prikázaniami, aby sa nás nezmocnili temné sily a nezlomili nás choroby. Amen.

 3. Margita | 08.05.2021
  Ďakujem Tebe Bože aj Vám pani Laura za odovzdanie tohto dôležitého odkazu.
  Pracujem v sociálnych službách a denne vidím ako niektorí trpia a mnohokrát vidím len veľkú slzu pomaly vytekajúcu po ubolenej tvári a to vtedy keď ich kŕmim alebo im dám piť čaj so striekačkou, lebo nedokážu otvoriť ústa. Týmto si uvedomujem, ako je dôležité žiť podľa Božích zákonov, ďakovať BOHu a prosiť o odpustenie.
  Nebyť Božej stránky a pani Laury, ktorú nám poslal Jediný Pán BOH splynula by som s davom dakujem Ti Pane BOŽE za pani Lauru, za Božiu stránku a že si mi doprial poznať PRAVDU.
  Pane Bože milujem Ťa , ďakujem Ti za všetko a prosím o odpustenie, neopusť prosím mňa a moju rodinu.
  S láskou Margita.

Pridať komentár