Moje dieťa nespí, nechutí mu jesť a je bledé.

21.05.2015 19:43

Moje dieťa nespí, nechutí mu jesť a je bledé.

Tatiana z Čadce|21.05.2015

Božia odpoveď:

Stalo sa telo tohoto dieťaťa zastavené kľudnému vývoju slovom vyslovenej kliatby, ktorá sa smerovala vyslovením k duši jeho matky slovom do záhuby jej šťastia v láske manželskej, keď sa do trápenia veľkého bude ich život dostávať skrz utrpenie dieťaťa, ktoré ich život dostane do takého vyčerpania a únavy, že sa šťastiu títo ľudia začnú vzďaľovať vzájomným odsudzovaním. Slovo tejto kliatby sa odoslalo závisťou ženy, ktorá tohoto muža za svojho manžela dostať chcela a nedostala. Svojou stratou jeho túžobne očakávanej lásky sa začal hnev jej meniť na nenávisť, čoho dôsledkom sa odoslalo želanie zlým silám, slovom odkázaným silným prianím, zahubiť lásku týchto manželov, čo môže pre ňu do budúcnosti znamenať nádej na priblíženie sa k svojmu cieľu, ktorý za každú cenu chce dosiahnuť aj napriek tomu, že dušu satanovi zapredala, keď ho o pomoc napĺňania vyslovenej kliatby prosila. Stať sa toto dieťa zachránené môže len slobodou duše svojej matky skrz obrady činené jej dušou do zastavenia kliatby, ktorej koniec len sám Boh dať môže, keď u tejto ženy uvidí úprimnú snahu o dôveru v pomoc, ktorú jej ponúkne skrz dušu Laury do písma prijatú. Len sa tejto odpovedi stať svojou dôverou v jej pravdivosť odklonená nesmie, lebo budúcnosť šťastia svojej rodiny stratiť môže tak ľahko, ako silno bude pochybovať o pravdivosti tohoto výkladu. Stať sa do obradov činených na záchranu svojej duše prenesená pochopením takým musí, že keď sa Bohom kliatba z jej duše odníme, zastaví sa aj telesné trápenie dcérky jej. Boh sa touto cestou snažil dušu jej zachrániť skrz videné utrpenie svojeho dieťatka, ktorému sa bude snažiť svojou láskou pomôcť tým, že túto pomoc hľadať bude a aj ju našla skrz Božie smerovanie jej krokov do blízkosti Laurinej duše, ktorá dokáže Božie liečby pre každého utrápeného človeka prijať. Touto odpoveďou sa správne prijal odkaz Boží skrz dušu Laury. Amen.

 

Môj doslov:

Táto mladá žena prišla pýtať pomoc pre svoje malé bábätko, ktoré jej celé noci preplakalo, nechutilo mu jesť a lekári nedokázali prísť na žiadne ochorenie v jeho telíčku. Podľa všetkých lekárskych vyšetrení bolo zdravé, ale pre svoju mamu nie. Preto ma aj navštívila a žiadala o Božiu pomoc. Podľa láskavého Pána Boha dieťa zachytávalo kliatbu z duše svojej matky a týmto jej duši odľahčovalo svojim nekľudom a nechutenstvom. Aby bolo dieťatko tejto ženy zdravé, musela sa zbaviť ona kliatby. Vlastne pre zdravie svojeho dieťaťa musela podstúpiť pomoc ona sama na zbavenie kliatby jeho mama, čo aj urobila, naplnila a dieťatku sa všetky telesné ťažkosti stratili. Ďakovala veľmi Pánu Bohu za pomoc, ktorú jej duši mohol poskytnúť jediný Pán Boh. Týmto príbehom Vám chcem milí čitatelia poukázať na to, že kliatba duše nerobí problémy len človeku ktorý ju má, ale aj jeho deťom, ktoré jeho duši svojou láskou odľahčujú. Laura