Moja podpora pre pani Lauru v jej náročnej práci.

27.05.2015 13:24

Moja podpora pre pani Lauru v jej náročnej práci.

Daniel | 12.07.2014 

Včera som bol na súkromnej návšteve u pani Laury, lebo som bol na cestách a  prechádzal  som okolo jej bydliska. Tak som sa u nej zastavil pozdraviť ju. Zdôverila sa mi s tým, že v poslednej dobe dostáva záporné reakcie na jej prácu a Božie vyjadrenia na jej stránke od cirkevných fanatikov. Dnes mi nedalo a musím reagovať na tieto stupidity a nezmysly od týchto hlupákov. Dala mi prečítať niekoľko z týchto nezmyselných fanatických rekcií a veľmi dobre sme sa na tom pobavili. Je až udivujúce pre normálne a logicky rozmýšľajúceho človeka koľko hlúposti dokáže ľudský mozog zavedením cirkevnou mocou do seba vstrebať. Spomeniem len niekoľko z týchto nezmyslov. Bolo tam tvrdenie viac krát sa opakujúce, že Laura je vedená démonmi a satanom. Keby títo Laurini kritici mali štipku zdravého rozumu a riadili sa len základmi logického myslenia nemohli by toto tvrdiť. Ako dôkaz uvediem len to, že kto podrobne čítal Laurinu stránku, vidí že v každom článku Laura vyzýva ľudí, aby sa klaňali len Bohu, uctievali ho a milovali. Napríklad v rubrike UZDRAVENÍ BOHOM na konci každého článku v konkrétnom príbehu kde Boh zasiahol a jej pacienta uzdravil, sama ona ďakuje Bohu za jeho uzdravenie a odporúča aj uzdravenému aby sa Bohu poďakoval. Samu seba málokedy spomenie v svojej pokore a skromnosti a vždy káže ľuďom iba Bohu ďakovať a velebiť ho. Chcete mi tvrdiť vy cirkevní hlupáci, že keby cez Lauru hovoril sám satan alebo démoni ako vy tvrdíte, že by kázal ľuďom celého sveta milovať Boha, velebiť ho, klaňať sa mu a ľúbiť ho? Veď to by bolo celé peklo so satanom na čele samo proti sebe. Nedáva to absolútny zmysel lebo aj malé dieťa, čo vie len zrátať že dva a dva sú štyri chápe, že toto nie je možné. Stačí len základná primitívna logika. Nemusíme používať vysokú matematiku, aby sme pochopili, že démoni so satanom na čele, ktorí akože „okupujú Lauru“ nebudú viesť ľudí k láske k Bohu, uctievania a velebenia jeho existencie ako vy blázni tvrdíte! Ste smiešni! Čo sa týka môjho názoru na vás cirkevných pomätencov sú len dve možnosti.

1. Buď postrádate zdravý rozum a museli vás zrovna prepustiť 

    zo sanatória pre psychicky narušených ľudí, lebo sú vám nie

    vlastné základy elementárnej logiky alebo čo je podľa mňa  

    pravdepodobnejšie:

2. Ste si plne vedomí toho, že klamete a vedome zavádzate ľudí

    z pravej viery v Boha tým, že kážete ľuďom sa klaňať

    Kristovi, jeho matke Márii, „všetkým svätým“, pomaly ešte aj

    vrecu zemiakov. Je vám to úplne jedno komu sa majú ľudia

    klaňať, len aby pomaly zabudli na Boha. Ste vedení

    Cirkevnou mocou, ktorá je sama falošná a je len o moci,

    Bohatstve a cirkevnej sláve.

O čom je cirkev bolo jasne vidieť cez Veľkonočné sviatky, keď vami obdivovaný pápež pri návšteve ťažko chorých detí v nemocnici im podaroval veľkonočné vajíčka. Podstatne viac by pre ne urobil, keby konkrétnej nemocnici na pomoc daroval trebárs milión € na kúpu prístrojov pre liečbu týchto detí. Istotne by to Vatikánskej banke nechýbalo pri tom bohatstve akým disponuje. To by bol skutok hodný Božieho uznania. Celý váš  pápež je na smiech a ukázal tým svoju pravú tvár.

Takže nie Laura je vedená démonmi, ale vy cirkevní zadubenci ste vedení satanom a démonmi, ktorí vás navádzajú milovať všetko iné a klaňať sa všetkému inému, len aby to nebol Boh. Náš Boh je to najväčšie a najsilnejšie čo riadi chod tohoto vesmíru, našej zeme a ľudí na nej. A iba Jemu jedinému nám patrí sa klaňať! Krista a jeho matku Máriu si môžeme vážiť a ďakovať Bohu, že ich zoslal na zem pomôcť ľudstvu urobiť ďalší míľový krok vpred, lebo Kristus hovoril o Bohu, viedol ľudí k nemu a mali by sme si ho vážiť ako dobrého Božieho proroka, aj keď na konci svojho života schybil, čo si aj na kríži odpykal ale nie „uctievať ho ako Boha“! Pokiaľ tvrdíte opak, tak ste vskutku pomätení šialenci postrádajúci štipku zdravého rozumu, alebo čo je ešte horšie, odporní cirkevní klamári. Prečítajte si na Laurinej stránke modlitbu proti satanovi. Vypichnem z nej len pár viet:

Budete navždy pochovaní a nikdy zobudení tí, čo spiaci voči Božím pravdám v svojom živote ste boli a Božiu lásku cítiť nikdy nedokázali, lebo čas účtovania nastal do doby dávnej tento pozemský, Bohom predurčený a vy všetci čo Boha v svojom žití ste zapierali, sa stávate zakopaní do satanovej moci navždy svojim duševným zatratením, z ktorého späť cesty do Božej lásky niet! Staňte sa tí, čo svoj život satanovi ste láskou svojich duší zapredali Božím trestom najsilnejším potrestaní rukou Jeho najspravodlivejšou, ktorej bič sa stane každému z vás zradcov bolestnou cestou do pekelných diaľav, ktoré na každého z vás už domovom lián bahenných tvoreného čaká, pripravený ako Božia spravodlivosť.

Do krokov tvojich satan sa smer cesta adonis bez spätného návratu späť volá a vedz, že nikdy do Božieho protivníka nedostaneš víťazstvo svoje. Slovo toto sa nesie Bohom skrz dušu moju tebe satan odoslané, Božou Prozreteľnosťou do sily naplnených účinkov žehnané!!! Amen.

Pokiaľ vám toto neotvorí oči a nenapraví vašu pomätenú myseľ, tak potom mi je vás úprimne ľúto. Lebo všetci do jedného ste tým pádom samotným satanom a démonmi vedení vy a nie Laura. Nechcem sa hrať na Boha a nemám právo vás súdiť, lebo som len človek a preto vás len ľutujem, lebo v svojej duševnej zlobe a nenávisti k Bohu vedome zavádzate ľudí a vediete do tmy. Za čo podľa môjho osobného názoru budete všetci vy tmári na druhom brehu súdení samotným Bohom. A nechcem vidieť a ani zažiť ten pekelný oheň, ktorým budú vaše duše po smrti spaľované Božím spravodlivým trestom za vaše vedomé zavádzanie ľudí od pravej viery v Boha. Iste máte na svedomí tisíce ľudí, ktorých ste naviedli vstupom do satanovej papule. Byť vami, už teraz by som sa triasol strachom. Nemáte ani štipku svedomia a pravej lásky k Bohu a nikto a nič vám nie je sväté, iba vaša cirkev a ňou pre vás vytvorené modly. Že vás hanba nefacká kritizovať čistú a úprimnú dušu Laury, ktorá Božou silou pomohla k navrátenému zdraviu tisícom ľudí a v drvivej väčšine to boli prípady kde už lekári nevedeli pomôcť. Kto z vás čo len jeden pomohol prinavrátiť zdravie čo len jednému človeku na svete?

Máte len veľké papule a plno kritiky, ktorá z vašich nenávistných papulí prší ako dážď na Božieho proroka. V živote ste ju nevideli, nestretli ste sa s ňou, nezažili ste ten pocit čistoty, lásky a dobroty, ktorý pri kontakte s ňou z nej vyžaruje. Učiňte tak, príďte k nej a presvedčíte sa. Viete len z diaľky zbabelo a podlo kritizovať človeka, ktorého ani nepoznáte a nikdy ste ho nevideli. Som presvedčený o tom, že mnohí z vás sú aj liečitelia, ktorí miesto Božej sily „pomáhajú“ čiernou mágiou a keď vidia a čítajú Laurinu stránku a jej nekonečné Bohom požehnané úspechy, tak už len z nekonečnej svojej závisti, z toho aká je ona dobrá na ňu pľujú, lebo nevedia uniesť veľkosť jej nebetyčného Božieho daru. Ste obyčajní farizeji, podvodníci, falošní klamári, Bohozradcovia a podľa mňa zbabelí sráči!!!

Nech mi Boh odpustí, možno že som príliš tvrdý (ale vy sráči tiež Lauru nešanujete) a útočíte na Božie dieťa, za čo vás Boh isto stresce možno že ešte aj v tomto živote, ale napísal som len to čo mi duša cítila, že na vašu adresu povedať musím. Nebral som si servítky pred ústa, lebo mám takú povahu čo si myslím, to priamo poviem. Pani Laura nedáme si Vás, je nás mnoho a naše zástupy sa každým dňom zväčšujú. Odhodlane a so silou v duši naďalej bojujte proti týmto tmárom, podvodníkom a proti iba po moci bažiacej a hrabivej katolíckej cirkvi.

Tiež som čítal cirkevný nezmysel, že Ježiš Kristus je vládcom nad životom a smrťou. Čo ja viem, dušu do tela človeka pri narodení vkladá iba samotný Pán Boh a nie Kristus. Takisto aj koniec našej životnej púte určuje len náš jediný láskavý Boh. Tým pádom iba len On jediný je vládcom nad životom a smrťou. A znova: pokiaľ vy cirkevní mozgoví vymydlenci tvrdíte opak, nie ste normálni. Moc Boha ste vložili do Kristových rúk a jeho umučenej tvári na kríži. Myslíte si, že Pán Boh už unavený riadením tohoto sveta povedal Kristovi: „Syn môj, idem už na dôchodok, nechce sa mi, som unavený a preto zverujem riadenie celého vesmíru, sveta aj ľudí do tvojich rúk. Staraj sa o nich ty.“ Takto mi vaše vyjadrenie o Kristovej vláde nad svetom a ľuďmi pripadá. Znova: STE SMIEŠNI A HLÚPI!!!

Ešte chcem dať odkaz pre ľudí, ktorí sa dostanú na Laurinu stránku:

Milí návštevníci tejto stránky. Prosím vás, keď sa dostanete k jej čítaniu, čítajte pozorne a všetko, používajte základnú jednoduchú logiku a uvidíte, že všetko tu dáva zmysel. Len príklad Desatoro Božích, prikázanie prvé: Ja som Pán Boh tvoj, nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal. Nedajte sa oklamať cirkevnou lžou, ak keď ste boli možno dlhé roky vedení učením katolíckej cirkvi, porozmýšľajte a porovnávajte, čo vám káže cirkev a čo vám odporúča náš láskavý Boh na tejto stránke cez dušu Laury. A hlavne NEBOJTE SA ZMENIŤ SVOJ MOŽNO DESIATKAMI ROKOV ZAUŽÍVANÝ SVETONÁZOR A PRESVEDČENIE! Počul som niekde citát: že iba inteligent dokáže zmeniť svoj životný svetonázor aj keď je to ťažké, lebo prišiel k pravde, iba hlupák a zbabelec aj keď k pravde príde bude zo zvyku a strachu tvrdiť stále to isté, aj keď v duši cíti, že to pravda nie je.

Chcem vás ešte požiadať o vašu podporu pre Lauru na túto stránku. Vy, čo ste správne v Boha veriaci a súhlasíte s Božími vyjadreniami na tejto stránke, napíšte a podporte svojim vyjadrením pani Lauru. Iste ju to poteší a posilní v jej práci v boji proti cirkevnému tmárstvu. Takisto aj ostatní, čo ste boli jej pacienti ako som aj ja, napíšte do tejto rubriky svoj duševný postoj k tým čo kritizujú Lauru. Netreba od Boha a Laury len brať ale treba aj niečo na jej obranu odovzdať. Myslím si, že Boh aj pani Laura si vašu podporu zaslúžia. Pomôžem si ďalším citátom: Najlepšia činnosť ako nechať zlo na tomto svete vyhrať je, keď dobrí ľudia sedia so založenými rukami a nič proti nemu nerobia!

Bohu oddaný Daniel.