Modlitby.

06.02.2020 11:57

Modlitby.

Boh všetky duše Boha o pomoc v svojich prosebných slovách prosiace veľmi dôsledne počúva, či vyslovia svoj hlas počas ich odriekania nahlas alebo nie a tomu vedz ty duša tázajúca Božiu odpoveď láskavá, že aj keď bude veľkosť hlasovej sily tvojich slov ponorená v hladine tichej, v ich doslova šepote, to čo k nim z myšlienkovej tvojej základne prúdi k láskavému Bohu ako tvoj duševný cez ne cieľ, sa volá prenesenosť veľkostnej sily už v ich nevypovedanom predstihu ako základný pilier cieľovej tvojej prosebnej modlitby, keď to čo ešte tvoje ústa hlasom nevypovedaného slova von nevypustia, Boh cez tvoju dušu už počúva a napĺňa, lebo do každého dňa vidí tvoj duševný základ ako správny duševný v smere náhľad veľkosťou tvojej lásky k mojej Božej blízkosti nesený a čo duša tvoja vo svojom vnútri ukrýva sa volá obrovská pokora a Bohu odovzdanosť duševná v takej sile, že skrytosť hlasného tvojeho slova v modlitbách nebude nikdy príčina Božieho ich nevypočutia, v šepote ktorých prehovára k mojemu Božiemu menu tvoj duševný silný hlas, do ktorého veľkosti zvučnej sily zatieni všetkých krik modlitieb tých, ktorí sa pred Bohom chcú ukázať ako oddaní a volajú sa falošní farizeji. Do veľkosti zvučnosti tichého tvojeho slova, Boh tvoj duševný hlas v svojej neustálej bedlivosti počúva a spĺňa tvoje tajné želania do tvojeho každodenného cíteného pozemského duševného šťastia. Do Bohom odoslanej láskavej tejto Božej odpovede bolo Božie toto jej odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.