Modlitba k Bohu za zobudenie sexuálnej túžby.

26.01.2016 02:03

Túžba po niečom prirodzenom.

Žena | 11.03.2013
Drahý pane Bože a láskavá pani Laura, chcela by som poprosiť nášho láskavého pána Boha o modlitbu pre ženy aby mali chuť a túžbu milovať sa so svojim manželom. Je zrejmé že muži majú chuť stále a my ženy nie tak často. Preto viem že to trápi mnohé z nás, že nemáme chuť každý deň a často krát si mnohé ženy vymýšľajú svoje dni, bolesť hlavy lebo vo svojom tele nepociťujú túžbu na milovanie, tá chuť sa niekam vytratila alebo tam neni. Veľmi nás to potom trápi a chceli by sme to zmeniť, pretože máme krásne manželstvo ale chuť na milovanie tam chýba prípadne je tá chuť veľmi slabá a to hlavne zo strany nás žien. Ďakujem ti drahý pani Bože za modlitbu a vám drahá pani Laura za túto veľkú pomoc.

 

Modlitba k Bohu za zobudenie sexuálnej túžby.

Bože Otče dobrotivý zažínaj v celom mojom telesnom vnútri žiarom lúčov Tvojej Božej sily všetky miesta v zmyslových receptoroch uložené v silnej zaspatosti do konečnej živelnej ich zobudenosti ktorej príchodom cíteného prílevu k mojim zmyslom všetkým sa každý láskavý ku mne prejav od manželovej blízkosti stávať bude pocitom ten bonbón najsladší a budem sa nesmierne tešiť zovretej jeho náruči k mojej duši. Odnes môj láskavý dobrotivý Bože všetky skryté zábrany uložené hlboko v mojej duši do túžobných prejavov ich cieľom k telesným dotykom láskavého mojeho manžela ich vyplavením z mojej duše von zobudenosťou do ich spätnej aktivity čo nosil ten čas keď sa telesný akt neniesol ešte pre moju hasnúcu touto dobou žiadostivosť problém ktorého tiahu láskavý môj dobrotivý Bože odniesť Tvojou milosrdnou pomocou potrebujem odo mňa navždy ďaleko aby neniesol silu mojej cítenej duševnej bolesti prenosom k duši mojeho manžela ktorého láska ku mne je úprimná a nezaslúži si od mojej duše odopretia toho čo si láskavý Bože svojou láskou ku všetkým dušiam do ich vnútra požehnal a nazýva sa to telesná sexuálna túžba do ktorej deň po dni žiadostivosť svojeho tela strácam čím dostávam nechtiac dušu mojeho manžela do trápenosti veľkej čo však ďalej činiť nechcem a prosím o Tvoju Božiu milosrdnú pomoc do tohoto mojeho telesného sexuálneho problému o ohenný žiar zobudenej a prejavenej žiadostivosti v celom mojom tele Teba pýtam lebo som láskavý môj dobrotivý Bože o nekonečnej všemocnej Tvojej sile vierou svojej duše presvedčená že ak bude Tvoja vôľa pomôcť mojej duši od tohoto skrytého jej trápenia budem dotykovosť jej lúčov cítiť zobudenou svojou telesnou túžbou k mojemu láskavému manželovi do starostlivosti ktorého manželskej opatery chcem odmeniť všetky manželské jeho dary v snahách zabezpečiť celý môj život po stránke materiálnej ale aj spokojnosti duševnej tou ukážkou svojou že v prejavených dotykoch jeho lásky ku mne túto jeho ponuku viac už nikdy moje telo v svojom vnútri neodmietne ale dokáže tak túžobne prijať do akej túžby viesť bude môj manžel snaživé svoje prejavy ku mne. Ďakujem Tvojej milosrdnej pomoci láskavý môj dobrotivý Bože mojej duši a verím naplnenosti mojich prosebných slov ich vyslyšanosťou čo prináleží len tvojej moci Božej. Amen.