Modlitba k Bohu za uzdravenie krčnej chrbtice – spôsobené strachom zo života.

16.12.2013 15:28

Modlitba k Bohu za uzdravenie krčnej chrbtice – spôsobené strachom zo života.

Bože do Tvojej pomoci sa duša moja k Tebe utieka slovami tejto prosby, keď sa krčná moja chrbtica stala silou trápenia duše tak porušená, že život môj sa silou bolesti tela šťastiu začal vzďalovať. Každý deň Ťa Bože láskou duše svojej o pomoc vrátenia zdravia svojho  prosiť budem skrz slová tejto modlitby. Dostaň do krčnej chrbtice svojou všemohúcnosťou toľko svojej sily, koľko trápenia a strachu zo života spôsobilo preťažením duše mojej  toto ochorenie. Staň sa Ty sám lekárom tela môjho, ktoré sa stráca silou svojich  bolestí skrz slabosť duše mojej, ktorá sa stáva zraňovaná každou prekážkou v živote tak veľmi, že sa brániť tejto slabosti sama nedokáže. Bolestné stláčanie miechy odnes do správneho jej toku, aby sa jej odklonom viac nestláčali nervové zakončenia chrbtice. Bráň svojou láskou k mojej duši telo moje tak silno, aká veľká je láska duše mojej k Tebe. Bože len Tebe svoju vďaku odosielať každý deň budem láskou svojej duše cítenou v živote najväčšou svojimi modlitbami posielanými do Tvojej blízkosti. Ľúbim Ťa Bože a svoj celý  život len Teba velebiť a milovať dušou svojou budem. Amen.