Modlitba k Bohu za skľudnenie tela a duše počas epileptického záchvatu.

16.12.2013 15:47

Modlitba k Bohu za skľudnenie tela a duše počas epileptického záchvatu.

Bojuj láskavý Bože Otče môj do kŕčovitého telesného spazmotyckého svalového epileptického záchvatu duše môjho syna Ty sám svojou nekonečnou všemohúcou mocou, ktorého blízkosťou dotyku Tvojej Božej sily bude týmto okamihom svalová strnulosť postupne upadať premenou do koronárneho oživovania tých mozgových centier, ktorých funkčnosť správneho riadenia bola zastavená do povelov nesprávnych kŕčovitých pohybov tela, ktorého bezvládnosť bojovať proti nesprávnym mozgovým povelom sa stáva pre jeho telo život ohrozujúcim faktorom , ktorého príčinnosť vzniku dokážeš zastaviť okamžite len Ty svojou nekonečnou všemohúcou Božou silou. Láskavý Bože vyslyš vrúcne Ťa prosím slová moje prosebné touto chvíľou k Tvojej blízkosti duševným nárekom nesené, keď len Ty na tejto zemi jediný dokážeš viditeľné zázraky činiť, ktorých napĺňaniu verím a preto Ťa vrúcne o takýto jeden Boží zázrak k dostanému telesnému svalovému pokoju pre dušu syna môjho s dôverou vTvoju milosrdnú pomoc pýtam, ktorej nesenou vďakou bude cítenosť duševnej lásky mojej ako najväčšej len k Tebe po celý môj život, ktorého každodenný chod plynulosti odovzdávam s dôverou Tvojej Božej vôli odovzdanosťou svojej duše, ktorej láska len Tebe jedinému do každého dňa patriť celá bude neporovnateľná svojou veľkosťou voči nikomu. Amen.