Modlitba k Bohu za ochranu duše v modlitbách.

29.01.2015 22:46

Túto modlitbu nech sa modlia tí ľudia, ktorým počas modlenia sa k Pánu Bohu satan vkladá prekážky alebo zlé myšlienky, v snahe im zabrániť sa k Pánu Bohu prihovárať a prosiť Ho o pomoc v modlitbách.

 

Modlitba k Bohu za ochranu duše v modlitbách.

Bože do každej samej láskou duše svojej Tebe odosielanej modlitby, dostaň svoju ochranu duši mojej, ktorá od zlých síl prenasledovaná je. Každý útok, ktorým cítiť telo moje hnev satana bude keď svojou láskou o pomoc prosiť Ťa budem, odožeň do ďaleka a daj do každej samej úprimnej modlitby dostatok láskavého svetla Tvojeho, ktorým duša cítiť každú odosielanú modlitbu bez bolesti bude. Do Tvojej pomoci Ťa duša moja prosí o láskavú ochranu, keď utiekať sa do Tvojej lásky svojimi modlitbami bude. Dostaň samou láskou duši mojej každý deň toľko ochrany, koľko lásky odo mňa ku Tebe cíti zlo, ktoré dostať do Tvojej lásky bolesťami tela a duše mojej dobré modlitby k Tebe chce zastavené. Bože duša moja do každého dňa o Tvoju ochranu prosiť Ťa bude a každou svojou dobrou modlitbou do bolesti tela a duše sa do Tvojej lásky odovzdávať bude. Keď cítiť do lásky k Tebe duša moja bolesti bude, odovzdá ich Tvojej blízkosti ako pokoru do života potrebnú podstúpiť cez prekážky do Tvojej lásky. Bože do Tvojej lásky celý svoj život odovzdávam a do každého trápenia s pokorou prijímať denne bolesti duše a tela budem. Do každého dňa dostávať celý svoj život do Tvojej blízkosti odovzdane dušou svojou budem, ktorá do každého trápenia od života dostaného chápať bude cieľ, ktorým splniť svoje poslanie tu na zemi musí. Do lásky k Tebe Bože celý svoj život žiť budem a korene zla do smútku dušu moju nikdy nedostanú, keď svetlo budeš do nej svoje posielať. Amen.