Modlitba k Bohu za nájdenie strateného šťastia v živote a proti bolestiam duše.

16.12.2013 13:53

Modlitba k Bohu za nájdenie strateného šťastia v živote a proti bolestiam duše pre človeka, ktorý toto všetko postráda a má nepekné správanie voči blízkym svojim.

Bože do Tvojej pomoci  sa láskou duše svojej utiekam slovami tejto prosby, ktorou dušu syna (dcéry) svojho zachrániť potrebujem od šťastia strateného, ktorý sa ukazuje silnou zmenou správania svojim najbližším. Stop každú jeho bolesť, ktorá sa do hĺbky duše jeho dostala a svojou silou sa bolestným jeho nezáujmom o krásy života vynára von a týmto jeho dobré správanie navždy narušila. Staň sa Ty sám štítom ochranným jeho duši, ktorého bariéru neprerazí žiaden smútok a trápenie posielané životom do jej hĺbky. Svetlom svojej lásky spáľ každú bolesť, ktorá sa duši jeho silou ničivou ukázala a premeň ju žiarom lúčov tohoto svetla na šťastie a radosť cítenú zo života. Len Ty Bože jediný na celom svete dokážeš späť navrátiť kľud duše synovi môjmu svojou všemohúcnosťou lebo viem, že Ty jediný ktorý si celý vesmír stvoril všetko živé  a neživé stať sa môžeš aj lekárom toho, čo si sám svojou láskou stvoril. Staň sa Bože silou duše syna môjho tak veľkou, že smútok, ktorý sa stáva potopou slzami vytvorenou jeho dušou sa premení na jeho duševnú silu a šťastie, ktoré dokáže cítiť každým okamihom svojho žitia na tejto zemi. Láskou svojou Ťa Bože vrúcne a s pokorou prosím o záchranu duše svojho syna ktorého ľúbim a trápim sa, keď sa stáva nešťastím utápaným svojim žiaľom cíteným. Keď sa Bože zľutuješ nad trápením mojej duše stanem sa silou Tvojho vyslyšania svojej prosby opäť šťastnou matkou, ktorá sa bude tešiť zo šťastia a späť vráteného  dobrého správania svojho syna Tvojou pomocou. Len Teba Bože celý svoj život velebiť a milovať budem a svoju vďaku za Tvoju pomoc Ti odovzdávať svojou láskou najväčšou dušou cítenou celý život budem skrz slová láskavých modlitieb do Tvojej blízkosti odosielaných. Do vyslyšania svojej prosby sa dôverou svojej duše nikdy neodkloním a trpezlivo budem svoj osud prijímať a svoje utrpenie odovzdávať do Tvojej vôle pomoci. Amen.