Modlitba k Bohu za dušu nebohého otca (matky).

16.12.2013 13:02

Modlitba k Bohu za dušu nebohého otca (matky).

Bože do Tvojej pomoci sa utiekam slovami tejto prosby, keď sa duša môjho otca stáva svojou láskou k pozemskému životu pútaná do sfér nízkych, kde sa Svetlu Božiemu stráca.  Do tejto duše Bože svojou láskou k jej utrpeniu Svetlo svoje pošli, ktorého žiar lúčov cestu do Tvojej blízkosti osvetľovať bude. Do tejto cesty svojich anjelov toľko pošli, koľko stratiť tiaže jeho duša potrebuje, aby sa dokázala odpútať od sily lásky k pozemskému životu. Len Ty sám Bože šťastie tejto duši dokážeš vrátiť jej slobodou, ktorú cítiť bude Svetlu Tvojmu svojim približovaním. Láskou svojej duše Ťa prosím o pomoc pre dušu môjho nebohého otca, ktorého láska ku mne sa do šťastia v živote ukazovala. Bože svoju lásku jeho duši odosielam skrz slová tejto modlitby, ktorej vyslyšanie cítiť bude každý deň svojou ľahkosťou, keď sa strácať puto pozemskej tiaže k jeho duši bude vrátenou slobodou smerovanou k Svetlu Tvojemu. Láskou svojej duše k jeho obetavosti starostlivou výchovou mojou sa chcem jeho duši odvďačiť vďakou za jeho lásku, ktorou ma celý život zahrňoval. Slovami tejto prosby k Tebe Bože prosím o záchranu slobody jeho duše, ktorá na zemi mojim otcom bola. Amen.