Modlitba k Bohu za dobrú funkčnosť hrubého čreva.

16.01.2015 18:13

Modlitba k Bohu za dobrú funkčnosť hrubého čreva.

Bože Otče dobrotivý.

Zanášaj všetky nepríjemné pocity z vnútra celej mojej brušnej dutiny do diaľav duševnej mojej blízkosti tak ďaleko vzdialených, že cestu spätného návratu nenájde ani jeden z nich. Posiľňuj moje vnútro brucha v svojej sile každý deň a zahášaj všetky cítené slabosti v ňom do takej ozdravnej jeho premeny, že nikdy viac nebudem tlaky a zovretosť celého vnútra v mojom bruchu pociťovať ako doteraz. Príkazom svojej Božej vôle zobuď do správnej činnosti celé hrubé črevo moje, aby nespôsobovalo mojemu telu v svojej slabosti nikdy viac už tie pocity, od ktorých cítenosti nedokážem byť šťastná a veľmi sa trápim, lebo skrze ne trpím dušou celý a každý jeden deň a ďalej nevládzem v duševnej strácanej svojej sile niesť toto brušné trápenie ďalej. Dostaň môj milostivý Otče Bože zo svojej náruče Božej odoslanosť sily svojej všemocnej a nesmierne liečivej do celej brušnej dutiny mojej, od ktorej dotyku stápať budeš všetky slabostné prejavy dysfunkčnosti v nej a veľkosťou láskavej Tvojej Božej pomoci navrátené zdravie v celej mojej brušnej dutine dostanem navždy späť, nikdy viac už necítiteľnými pocitmi veľkého v nej tlaku a plynatosti, do čoho budem len Tvojej milostivej Božej tvári do každého dňa za Tvoju Božiu pomoc svojeho navždy vyzdravenia ďakovať a viesť svoj duševný krok v takom životnom svojom predurčenom smere, ako bude Bože môj láskavý Tvoja vôľa. Polož veľkostnú svoju Božiu všemocnú ruku do mojich brušných útrob a vylieč v nich čo ostalo oslabené dobrej funkčnosti dobrotivý Bože Otče môj láskavý, aby netrpela viac moja duša v ďalších dňoch svojeho žitia slabosťou funkčnosti celého hrubého čreva nikdy už viac. Verím Bože môj láskavý, že moje prosebné slová vyslyšíš a naplníš zakončením navždy všetkých nepríjemných pocitov z brušnej dutiny mojej zahojením, ktorého príchod oslávim velebením Božej existenčnosti Tvojej, ktorej niesť za vďaku svojeho vyzdravenia navždy duševnú vernosť v napĺňaní mojej životnej osudovej cesty budem do každého dňa celý svoj pozemský život. Odober v tejto chvíli každý nepríjemný pocit z centra mojej brušnej dutiny a zatvor navždy moju brušnú bránu v nikdy nenavrátenosti cesty spiatočnej jeho príchodu ku mne späť. Amen.