Modlitba k Bohu proti tréme a červenaniu sa v prítomnosti ľudí.

16.12.2013 13:19

Modlitba k Bohu proti tréme a červenaniu sa v prítomnosti ľudí.

Bože do každého dňa kroky duševnej cesty moje kráčané láskou svojou ochraňuj, ktorých smer do blízkosti mnohých ľudí svojou dušou dostať vykonávaním svojich pracovných povinností musím, keď sa stratou svojho sebavedomia pred ich upnutými pohľadmi hanbou cítenou dnu zemskému povrchu prepadám, čo sa okamžite zraku ich bystrému neskryje mojim červenaním do tváre poslaným duševným strachom, ktorý cítim keď sa bojím, že svoje povinnosti odkázané slovom hovoreným svojim správne vyriecť nedokážem a cítim sa zahanbená nad neistotou svojho spoločenského postavenia, keď sa bojím, že svoje pracovné povinnosti dôkladne zvládnuť nedokážem tak, ako by som mala skrz sebapodceňovanie svojich doteraz získaných životom schopností k vykonávaniu tejto práce, ktorej dlhé obdobie som nájdenie jej očakávala. Do každého človeka, ktorého prítomnosť by dušu moju oslabiť jej sile stratou sebadôvery mohla dostaň láskou svojou blízkosti mojej duševnej stráž ochrannú tak silnú, že sa telo moje stane schránkou pevnosti nikým nedobytnou skrz ktorej ochrannú bariéru sa duša moja viac nestane nikdy vstrebávateľom svojich vlastných myšlienok, ktoré sa nesú do straty sebavedomia a vlastnej úbohosti cítenosťou pred každým, komu sa pred tvár svojou blízkosťou postaví, keď nikdy viac sa vnútorný môj duševný hlas nebude stávať zakopávateľom toho, čo v živote svojou snahou s Božou pomocou dokázať chcem a vykonávaním svojej práce do spokojnosti svojho žitia naplniť aj dokážem. Každý stret duševnej mojej blízkosti, ktorému sa stratiť prítomnosťou môcť nebudem a vystavená dušiam mnohých neznámych ľudí budem musieť byť, sám Bože posilňuj duševnou mojou sebadôverou ukázanou, keď slová ktoré do ich duší odkázať potrebujem sa nestanú zastavované prúdeniu ich strachom mojim, ale zvučnosť ich sa stane krásnou melódiou pre každého, koho budem musieť osloviť, bez cítenej potupy duševnej a rumenec z tváre mojej vymizne navždy získaným sebavedomím, ktoré mojej duši Ty sám Bože z nebeských výšin do každého dňa pošleš svojou láskou nekonečnou. Amen.