Modlitba k Bohu proti neplodnosti muža.

16.12.2013 16:27

Modlitba k Bohu proti neplodnosti muža.

Bože láskavo Ťa prosím dušou svojou hlasom neseným do Tvojej blízkosti odoslaným prosebným ku Božiemu vyslyšaniu tejto doteraz mojej nenaplnenej túžby dokázať sa takým otcom dieťaťa stať, ktoré splodím sám zdravou funkčnou štruktúrou mojich pohlavných orgánov Tvojim všemocným Božím zásahom vyslyšaním týchto mojich prosebných slov, ktoré Tvojej všemocnej tvári odosielam s nesmiernou dôverou k ich naplneniu očakávaným mojim otcovským zdarným skutkom pohlavného aktu, ktorého chod správneho a zdravého priebehu smerovaného do cieľa  otcom vlastného dieťaťa sa stať odovzdávam Tvojej Prozreteľnosti dobrotivý Bože a pevne verím, že len touto jedinou cestou riadenou Božou láskavou pomocou dokážem nájsť svoj túžobný sen ako hmatateľný viditeľný dôkaz mojich snáh v kolíske pri mojej posteli, v ktorej bude sladko spinkať naše vlastné dieťa splodené pod Božou ochrannou rukou, v ktorého útrobách bude vložená len duša Tebou láskavý Bože poslaná do nášho rodinného šťastia, čoho láskavú vďaku obaja za Tvoju Božiu pomoc Tvojej blízkosti budeme dobrotivý Bože každým dňom odosielať a nikdy nezabudneme na to, kto nám naše dieťa do šťastia požehnal. Bože môj láskavý, oživuj svojou nekonečnou všemocou Ty sám to všetko, čo v mojich semenníkoch nefunkčne spí do navždy zástavy tejto spomalenej cesty všetkých mojich spermií do ktorých pošli tak nekonečne veľa svojej Božej všemocnej sily, že sa ich zobudením začne aktivovať v mojich pohlavných orgánoch proces správneho ich uvoľňovania rýchlym kmitočným pohybom smerovaným za cieľom správneho oplodnenia správneho vajíčka tou správnou oživenou zdravou spermiou, čoho výsledkom ten pohlavný akt, ktorý budeme obaja s láskou vykonávať neostane už viac bez následkov nenaplneného počatia a sľubujeme Ti obe duše Bože, že to dieťa, ktoré do nášho šťastia Ty sám svojou vôľou požehnáš, celý život budeme vychovávať s láskou a nikdy Boha ako tvorcu celého tohoto pozemského sveta jeho poznaniu nezatienime ani najmenšou lžou o Tvojom všemocnom Božom mene, ale kroky jeho celého existenčného duševného bytia budeme smerovať len do lásky k Tebe dobrotivý Bože a ďakovať Tvojmu menu za Tvoju láskavú Božiu pomoc budeme každým dňom cítenou láskou k Tvojej blízkosti odosielanou duševnou. Do láskavej tejto mojej prosby dobrotivý Bože dostaň svoje vyslyšanie, ktorej naplnenosť odovzdávam príchodom Tvojej Božej vôli rešpektujúc to, že len Ty jediný tento zázrak učiniť požehnaním môjho splneného otcovstva dokážeš a preto čas jeho naplnenia budem s dôverou a trpezlivosťou duše očakávať. Boha budem milovať celý svoj život aj vo všetkých životných sklamaniach a neúspechoch a nebudem jeho riadenie chodu môjho pozemského bytia hatiť nikdy osočovaním jeho všemocného Božieho mena, nakoľko sa Božia vôľa nesie pre moju dušu ako nemenná a ničím neporušiteľná stať Božieho zákona. Amen.