Modlitba k Bohu proti bolesti krížov, udiera jej to do nohy.

16.12.2013 15:25

Modlitba k Bohu proti bolesti krížov, udiera jej to do nohy, spôsobené duševným trápením.

Bože svojou láskou duše cítenou najväčšou len k Tebe sa láskavou touto prosebnou modlitbou k Tvojej milosrdnej pomoci veľkosťou jej nekonečnej sily účinkov utiekam, ktorú do bolestnej ťarchy sňatím jej z mojej duše dostať potrebujem silou, ktorej sa duševným smútkom duša moja takou tiahou zaniesla, že sa do pomoci niesť telo moje ubolenej duše muselo krížovým jej odľahčením a tak silné bolesti v nich cítim, že nedokážem sa spokojnému svojmu žitiu priblížiť. Stápaj svojou silou láskavý Bože všetky duševné rany hlboko vryté až do dna celej mojej duše a premieňaj ich do spätnej sily mojej duše, čoho dôsledkom sa stávať do ďalších rokov život duševnému pohľadu môjmu viac krásou svojou ukazovaný bude bez sily vracajúcich sa spätných bolestných spomienok ťažkému životnému obdobiu sa pripomínajúcich. Staň sa Ty sám dobrý Bože štítom duši mojej ochranným tak silným, že bariéru jeho nedotknuteľnosti Tvojej Božej ochrany nedokáže preraziť žiaden smútok, žiadna dávna bolestná spomienka žitia môjho bolestná silou svojou ničivou. Do Tvojej láskavej pomoci život svoj s pokorou s týmto neseným trápením zverujem, lebo sa do výsledku Tvojej milosrdnej pomoci ukázanej  zastaví nielen moja duševná bolesť dlhými rokmi môjho života nazbieraná, ale aj následky tohoto duševného utrpenia, ktoré sa navždy stratia dôsledkom nesených bolestí krížov mojich. Do každého dňa tieto moje slová prosebné láskavý Bože do Tvojej blízkosti s dôverou v ich vyslyšanie odosielať budem, lebo som v hĺbke duše presvedčená, že keď Tvoja vôľa vyslyšať ich bude, dostanem splnené to, čo sa touto láskavou modlitbou cieľom jej stáva nesené. Amen.