Modlitba k Bohu proti bolesti duše.

16.12.2013 13:30

Modlitba k Bohu proti bolesti duše.

Každú bolesť duše mojej stápajúcu silu jej stápaj dobrotivý Bože okamžite svojou silou zastavením jej navždy a veď šťastie cítené do duše mojej slnkom svetla Božieho, ktoré sa touto chvíľou stane veľkou posilou celej mojej ubolenej duše. Amen. 

 

Moja poznámka k tejto modlitbe: 

Túto modlitbu som dostala od Boha vo veľmi ťažkej životnej situácii a musela som ju 7x za sebou odriecť. Modlila som sa ju tak dlho a tak trpezlivo, kým sa mi môj problém neodstránil. Boh mi jej vyslyšaním nesmierne rýchlo pomohol a to trápenie, ktoré som si myslela že nezvládnem sa nečakane a veľmi rýchlo s Božou pomocou vyriešilo a odoznelo. Môžem sama na vlastnom živote potvrdiť nesmierne silné účinky tejto liečivej na dušu modlitby a odporúčam sa ju všetkým tým modliť, ktorí majú v svojom živote tak veľké trápenie že  sa obávajú jeho nezvládnutia. Treba len bezhranične dôverovať nášmu všemocnému a láskavému Bohu a vždy v každom svojom trápení silu jeho bolesti odovzdať v svojich duševných prosbách Jeho Božej tvári. Verte tomu že Boh vás vždy počúva a vždy vypočuje, len od mnohých duší sa ich nevyslovené prosby nikdy do Božej blízkosti nedostanú lebo ich neodošlú mysliac si, že Boh je slabý, veď on neni ani študovaný právnik, ani študovaný lekár či ekonóm,no to by ste sa všetci divili čo dokáže len On jediný v svojej všemoci urobiť keď ovšem urobiť chce a chce pomôcť tej duši ktorá Jeho nekonečnej Božej sile verí a denne Ho v svojom trápení prosí o pomoc, dôkazov mám nesmierne veľa a budem ich postupne do svojej stránky pre vašu informovanosť vkladať. A preto na záver mojich slov vám chcem všetkým povedať aby ste nepodceňovali všemocnú a nikým neprekonateľnú silu Boha a každý svoj životný problém,každú bolesť svojej duše odosielali v svojich každodenných prosbách Jeho Božej tvári a výsledok vašej úprimnej snahy a prejavenej dôvery k Bohu na seba nenechá určite dlho čakať, keď sami uvidíte že váš problém vyslyšaním Božím vašich prosebných slov zanikol. Pokiaľ sa ani jedna vaša duša v svojej láske k Bohu Boha nevzdá a vždy Ho bude považovať za toho najlepšieho priateľa na svete,určite nikdy Bohom zradená nebude a Boh jej vždy v každom trápení svojou láskou k nej a všemocou svojej sily pomôže. Laura