Modlitba k Bohu proti alergii – slabý imunitný systém.

16.12.2013 14:58

Modlitba k Bohu proti alergii.  

(slabý imunitný systém)

Bože svojou láskou duše sa slovom tejto prosebnej modlitby Tvojej pomoci dovolávam slabosti svojmu imunitnému systému, ktorého dôsledkom sa telo moje neustálou prítomnosťou nádchy a kašľa stápa svojmu zdraviu dlhé obdobie života môjho. Staň sa Ty sám lekárom tela môjho svojou všemohúcnosťou, ktorej výsledkom sa stane imunitný systém tela môjho slabosti svojej navždy zastavený stopením jej premenou do spätnej sily času takého pozemského, kedy sa neviedol do slabosti svojej. Láskavo Ťa dobrotivý Bože o Tvoju pomoc navrátenia zdravia svojho späť duša moja vrúcne prosí odnesením slabosti imunitného systému do diaľav tak nekonečnú vzdialených, že sa viac do mojej blízkosti spätnou cestou nikdy vrátiť môcť nebude. Do Tvojej láskavej ochrany a pomoci toto svoje telesné trápenie  s pokorou duše odovzdávam a pevne verím, že sa slová moje prosebné Tvojej blízkosti odosielané stanú Tvojou prozreteľnosťou vypočuté a naplnené do telesnej a duševnej sily mojej späť Tvojou pomocou navrátenej.  Láskou svojej duše najväčšou cítenou len k Tebe svoju vďaku prejavovať Tvojej milosrdnej pomoci láskavý Bože každý deň budem skrz slová láskavých modlitieb dušou mojou do tvojej blízkosti odosielaných. Len Teba Bože svoj celý život velebiť a milovať duša moja bude až do konca dňa svojho posledného. Amen.