Modlitba k Bohu proti agresii a hnevu na svoju rodinu.

27.03.2014 17:39

Modlitba k Bohu proti agresii a hnevu na svoju rodinu.

Bože do Tvojej pomoci sa slovami tejto prosby k Tebe utiekam, keď sa stávam slovami svojimi odkazovateľom duši mojej ženy zraňovateľom jej duše ich silou bolestnou, ktorú jej nimi spôsobujem. Zastav Bože svojou silou každé slovo z úst mojich odoslané do spôsobenia bolesti ženy mojej a keď sa toto slovo včas dokáže zastaviť, premeň jeho silu zlú do sily dobrého odkazu, ktoré dušu mojej manželky nikdy bolestne nezasiahne. Stop duševnú zlobu moju, keď sa táto stáva záhubou šťastia duše mojej ženy skrz hnev a slová, ktoré sa touto zlobou skrytou v hĺbke mojej duše vynárajú von do trápenia dobrej manželky. Svetlom svojej lásky dušu moju oslňuj každý deň tak dlho, ako sa stopiť žiarom jeho lúčov musia všetky zloby skryté v hĺbke mojej duše. Keď sa Bože zľutuješ nad bolesťou mojej duše, ktorú cítim silou svojich slov ako hlavnú príčinu trápenia mojej manželky ich odosielaním, zlo sa Tvojou pomocou z duše mojej navždy stratí a slová, ktoré sa duši mojej ženy posielať budú sa stanú len slovami láskavými a do jej šťastia cíteného odkazovanými. Amen.