Modlitba k Bohu o záujem ľudí navštevovať môj obchod.

16.12.2013 14:24

Modlitba k  Bohu o záujem ľudí navštevovať môj obchod.

Bože láskou duše svojej sa k Tebe o pomoc utiekam, keď sám pomôcť si nedokážem. Do každého dňa Ťa Bože prosím o dostatok ľudí, ktorí sa stanú Tebou do obchodu môjho posielaní.  Do každého človeka, ktorý sa bude svojou závisťou a zlobou snažiť obchod môj obísť Svetlo svojej lásky duši  jeho tak veľké pošli, že spáli každú jeho zlobu silou jeho žiaru do silného záujmu obchod môj navštíviť.  Bože samou láskou k Tebe pomoc do svojho obchodu pýtam, ktorú cítiť potrebujem silným záujmom ľudí tovar môj kupovať. Stráž bedlivo duše ľudí, ktorí sa snažia svojou zlobou spokojných zákazníkov odradiť od nákupov v ňom. Spáľ túto ich zlobu do takej podoby, že sa sami stanú nákupcami v mojom obchode. Len Teba Bože svojou láskou celý život odmeňovať najväčšou budem, keď sa do vďaky Ti slovami odovzdávať dušou svojou budem. Amen.