Modlitba k Bohu na zastavenie častého menštruačného krvácania a na správne fungovanie všetkých mojich hormónov.

16.12.2013 16:25

Modlitba k Bohu na zastavenie častého menštruačného krvácania a na správne fungovanie všetkých mojich hormónov.

Dostaň Bože môj Otče láskavý zastavenosť navždy mojeho menštruačného častého krvácania do ukážky takej jeho výslednice, že sa obdobím krátkej doby navždy svojej plynulosti zastaví svojemu nezastaviteľnému v tejto dobe prúdiacemu toku a oddychovať bude navždy v spánku nezobudenom žiadnym hormonálnym prejavom dysfunkčnosti hormonálnej celej sústavy mojej, od čoho láskavý môj dobrotivý Bože následne budem dušou spokojnou a odľahčenou Tvojou Božou pomocou touto telesnou trápenosťou častého krvácania navždy zastaveného z mojeho tela. Amen.