Modlitba k Bohu na svalovú dystrofiu.

16.12.2013 15:23

Modlitba k Bohu na svalovú dystrofiu.

Bože do Tvojej láskavej pomoci svoje choré telo s dôverou  zverujem odoslaním slov týchto prosebných dušou mojou Tvojej pomoci milosrdnej sa dovolávajúcich, lebo nikto nedokázal doteraz stať sa zastavovateľom toho, čo sa telu môjmu nesie touto nevyliečiteľnou chorobou svalovou dystrofiou nazvanou. Do konca tejto ťažkej choroby tela môjho veď svojou všemohúcnosťou dobrý Bože Ty sám následky jej do skorého zastavenia a svaly moje do spätnej sily nesenej správnou ich funkčnosťou posilňuj. Bohom vedená táto liečba sa bude do každého dňa napĺňať silou jej požehnania, lebo svoje nesené utrpenie duševným smútkom z jej dôsledkov cítené sa zo dňa na  deň viac a viac strácať bude skrz neochvejnosť nehasnúcej mojej nekonečnej viery v Tvoju pomoc milostivý Bože. Toto svalové oslabenie svojou láskou do láskavého Tvojeho Božieho Svetla posielam, ktorého teplo žiaru lúčov sa stane nekonečnou slnečnou žiarou tak silnou, že jas tohoto svetla spaľovať bude všetky oslabené svalové bunky a premieňať sile ich späť navrátenej Božou Prozreteľnosťou. Do Tvojej Božej vôle s pokorou cítenou z hĺbky svojej duše prýštiacou odovzdávam toto moje telesné utrpenie, ktorého silu bolesti Ti láskavý Otče obetujem následnou veľkou prosbou o svoje skoré uzdravenie. Staň sa vôľa Božia do  naplnenia týchto slov prosebných touto chvíľou ich vyslovením. Láskou svojou najväčšou dušou cítenou len k Tebe dobrotivý Bože Ti do každého dňa svoju vďaku odosielať do nebeských výšin za navrátenie svojho zdravia späť budem slovami láskavých modlitieb nesenými do Tvojej blízkosti. Len Teba svoj celý život velebiť a milovať dušou svojou až do dňa jeho posledného budem. Amen.