Modlitba k Bohu na slabý imunitný systém spôsobený preťaženou dušou od trápenia a na nečistú pokožku spôsobenú krvným zápalom.

16.12.2013 14:59

Modlitba k Bohu na slabý imunitný systém spôsobený preťaženou dušou od trápenia a na nečistú pokožku spôsobenú krvným zápalom.

Bože svojou láskou duše cítenou najväčšou len k Tebe slová duše mojej prosebné Tvojej láskavej pomoci sa  dovolávajúce Tvojej blízkosti odosielam silou ktorých vyslyšaním dostať späť do tela môjho potrebujem silou navrátenou môjmu imunitnému systému, ktorého slabosťou sa telo moje krvnému zápalu priblížilo, čoho dôsledkom sa stáva pokožka moja veľkými fľakmi posiata, silou ktorých blízkosti sa duševná moja sila začala strácať do takej miery, že sa neseným každodenným smútkom nad svojim utrpením nedokážem stať silnou dušou vlastnou snahou bez Tvojej milosrdnej pomoci láskavý Bože. Staň sa Ty sám svojou všemohúcnosťou lekárom tela môjho ktorého liečbou Božou sa stápať krvný zápal z neho bude takou rýchlosťou, akej veľkej duševnej slabosti sa trápením mojim stala duša moja dostaná dlhým obdobím žitia môjho. Do každej krvnej bunky svetla svojeho toľko dobrotivý Bože pošli, koľko sĺz smútku mojeho dušu žiaľom zatopilo a do slabosti priblížilo a premieňaj jeho silu ničivú na cítené šťastie a radosť zo života žiarom jeho lúčov do  takej miery, že sa nestane viac žiadna moja krvná bunka do zápalu nesená silou čoho sa čistotou mojej krvi stápať aj všetky vyrážky z tela navždy budú až do  tej poslednej a nikdy viac sa nestanú telu môjmu späť navrátené. Staň sa Bože Ty sám duši mojej štítom ochranným, ktorého bariéru nedotknuteľnosti viac neprerazí žiaden smútok a žiaľ, ktorý v živote cítiť bolesťou svojho utrpenia budem a premieňaj svojou všemohúcnosťou každú duševnú a telesnú slabosť moju na spätne navrátenú duševnú a telesnú silu, ktorých veľkosť nedostane žiaden môj životný problém do spätnej ich slabosti. Do Tvojej láskavej pomoci svoje trápenie do Tvojej blízkosti s pokorou odovzdávam, lebo sa viera mojej duše v tvoje nekonečné milosrdenstvo pomoci nestane ani okamihom môjho žitia zatopená pochybnosťami v nevyslyšanie slov týchto prosebných Tebou láskavý Bože. Stanem sa svojou vďakou Tvojej pomoci len Tebe dušou oddanou, ktorá sa ceste Tvojich Božích prikázaní ani okamihom svojho žitia ich smeru neodkloní a do každého dňa svoju lásku len Tebe Bože slovami láskavých modlitieb odosielať budem až do konca svojho žitia na tejto zemi. Len Teba svoj celý život dobrý Bože duša moja velebiť a milovať až do dňa jeho posledného bude. Amen.

 

Poznámka:

Táto modlitba od Pána Boha je určená tým ľuďom, ktorí sa liečia receptúrou od Pána Boha na krvný skrytý zápal. Bez potrebnej liečebnej receptúry na krvný zápal sa touto modlitbou neuzdravíte.