Modlitba k Bohu na ochranu duše a tela pred útokmi temných duší.

18.04.2018 21:26

Slová tejto ochrannej modlitby som prijala od láskavého Pána Boha pre ženu, ktorá bola a aj je do terajšej doby Pánu Bohu svojou láskou verná, oddaná a ľúbi Ho nadovšetko a ktorej temné zlé duše spôsobovali bolesti tela na rôznych miestach a veľmi silné, niekedy mala na svojom tele až bolestivé krvavé kožné poranenia ktorých počet narastal a vyzerali ako keby sa porezala nožom, modriny a poškriabania, hoci sa nikde nebuchla a ani nezranila, alebo cítila na svojom tele bolestivé pichanie ako keby ihlami. Toto všetko telesné utrpenie jej spôsobovali neviditeľné temné duše ktoré ju pokúšali a chceli jej dušu dostať do tej situácie, aby prestala milovať Pána Boha a prestala Mu aj dôverovať, keď musí takto trpieť a preto jej ubližovali aj počas odriekaných modlitieb k Pánu Bohu, aby ju v modlení zastavili. Dostala na pomoc od Pána Boha cez moju dušu túto liečivú modlitbu, vďaka ktorej bola jej duša aj telo Bohom ochránená od temných útokov zla a po odriekaní tejto modlitby sa jej začali postupne rany z pokožky vytrácať a miznúť bez podania akéhokoľvek liečiva na bolestivé rany. Kto z Vás milí čitatelia cítite na svojej duši a tele podobné problémy ako táto dušou láskavá a oddaná Pánu Bohu žena, odporúčam sa túto modlitbu na ochranu svojej duše pred útočnosťou zla pomodliť. Pamätajte na to, že najviac pokúšané a zlom prenasledované sú dobré duše milujúce Pána Boha, ktoré sa temnota snaží odkloniť od lásky a viery k Bohu. Duše zlých ľudí jej už patria, tak o tých sa už nemusí snažiť, lebo ich má v svojej moci a vedie ich kroky len do zlých skutkov, nenávisti, závisti, ubližovania druhým, stratenej viery k Bohu atď. Táto ochranná modlitba má veľkú silu a diktoval mi ju do podvedomia Pán Boh náš láskavý. Ďakujem Ti dobrotivý môj Otče Bože za odoslanie tejto prekrásnej a silnej ochrannej modlitby pre naše duše prenasledované zlom. Laura

 

Modlitba k Bohu na ochranu duše a tela pred útokmi temných duší.

Kroky dnešného dňa môjho duševného napredovania kráčané cestou Božou veď láskavý Bože sprevádzaním každého jedného z nich neustálou svojou blízkosťou a odrážaj svojou všemocou každú palebnú strelu temnotou odoslanú do poškodzovania mojej schránky telesnej do takej miery, že ich spätnosť návratu bude odrazom stínať všetky ich temné hlavy páľom Božieho ohňa lásky, ktorého sila žiaru dokáže zo všetkých útočných duší proti mne bojovnosťou nasadených učiniť škvarky, ktorých lúče Božieho svetla zahorením spália celkom do tla bez viditeľnosti čo len kúska sypkého popola ako zostatku z nich. Do láskavej svojej Božej náruče schovaj dobrý Bože moju dušu nešťastnú, ktorej dotykom blízkosti cítenosti nesmiernej istoty a bezpečia v Tvojej blízkosti sa dokážem z uštedrovaných telesných bolestí temnotou spôsobených zotaviť a zahojiť a keď ma zo svojej náruče láskavej postavíš späť na holú pozemskú zem, aby som Tvoju vôľu napĺňať svojimi skutkami mohla, tieňom temnoty číhajúcim na moju ubolenú dušu láskavý Bože svoj príkaz daj, ktorý bude znieť nedotknuteľnosť moja duševná voči ich útočným snahám okamihom tejto chvíle vyslyšaním Tvojim láskavý Bože týchto prosebných slov ochrannej modlitby mojou dušou Tvojej blízkosti odosielanej a nevzdám môj Bože tento boj nikdy viac zbabelosťou svojej duše zastavovaním tých modlitieb, ktoré očisťujú od temnoty tento tvoj svet Božím ich vyslyšaním a keď bude treba, pokorne a s láskou svoj pozemský život za Tvoju lásku položím, keď nič, čo vlastním nepatrí mne ale Tebe môj Bože a sľubujem Ti, že viac moje kroky v tomto pozemskom boji temnoty a dobra žiadna cítená bolesť nezastaví a jej veľkú cítenosť dotyku s telom budem vždy s pokorou odovzdanosti svojho ťažkého žitia obetovať len Tebe Bože ako prejav nesmiernej lásky a oddanosti za všetko, čo do môjho pozemského života posielaš, či to už je nesmierne trápenie alebo šťastie cítené, moja vďaka bude patriť Tebe za všetko, lebo Ťa nesmierne láskavý môj Otče milujem bez cítenosti odosielanej viny k Tvojej blízkosti za príkorie, ktoré v tomto ťažkom bytí svojim utrpením podstupujem, lebo nie ja, ale len Ty jediný vieš, prečo práve moja duša musí takto bolesťami v celom živote trpieť a jediná nádej pre mňa sa stáva láska k Tebe Bože, ktorej sila každou uštedrenou temnou ranou do mojeho tela rastie zo dňa na deň viac a viac a čím sa stáva táto bolesť silnejšia, tým je moja láska bolesťou cítená pevnejšia a upínajúca sa len na Tvoju bezprostrednú ochrannú náruč ako útočiska bezpečia a istoty, že sa v jej blízkosti nikdy nestanem odchytenou a porazenou dušou temnotou, lebo cítenosť lásky k Tebe Bože moju dušu posilňuje tak veľmi, že pekelný oheň by dotykom mojeho tela nezanechal ani pamiatku jazvy za jeho spaľujúcim žiarom, keď tá viera v Tvoju nekonečnú moc a lásku k Tebe dobrý Bože moje duševné myslenie do takéhoto smeru posilňuje tak veľmi, že sa viac už ničoho nebudem báť a pred svojim pohľadom budem vidieť len Tvoju Božiu tvár a nikoho a nič viac, lebo len touto cestou chcem ďalej týmto ťažkým jarmom bolesti na chrbte mojej duše naloženým pokorne a obetavo kráčať. Bože len Tvoja láska ma dokáže niesť Božou silou do každodennej ochrany a záchrany pred útočnými telesnými ranami temnotou posielaných a preto sa s dôverou pod Tvoje ochranné Božie krídla láskavým slovom tejto prosebnej modlitby utiekam a pevne verím, že moja duša neostane utopená v bahenisku beznádeje a bezmocnosti nikdy viac, pokiaľ Svetlo Tvojej láskavej Božej tváre dokážem pohľadom svojim pred sebou vidieť neustále ako tú nádej, ktorú nám všetkým dušiam blízkosťou svojej existencie posielaš Ty dobrý Bože. Amen.

 

Komentáre:

  1. Gitka | 19.04.2018
    Môj láskavý a dobrotivý Otče Bože, ďakujem Ti z celého srdca za túto prekrásnu a silnú ochrannú modlitbu pre moju dušu a telo prenasledovanú zlom. Túto modlitbu sa určite budem rada a pravidelne modliť, pretože aj ja mám niekedy bolestivé drobné kožné poranenia a bolesti tela pri modlitbách. Nikdy nezastavím každodenné láskavé modlitby k Bohu, nikdy sa svojho milovaného Pána Boha nevzdám. Prosím Ťa dobrotivý môj Bože o požehnanie každého slova tejto modlitby na ochranu mojej duše a tela. Milujem Ťa Otče Bože nadovšetko na svete viac ako svoj život a čokoľvek iné. Ďakujem našej vzácnej a drahej pani Laure za príjem a odovzdanie tejto ochrannej modlitby. S láskou Gitka.

Pridať komentár