Modlitba k Bohu, aby sa moja duša netrápila pre svoje dlhy v živote.

16.07.2014 12:44

Modlitba k Bohu, aby sa moja duša netrápila pre svoje dlhy v živote.

Bože do Tvojej lásky svoju dušu odovzdávam slovami tejto prosby, ktorou duševnú silu späť dostať potrebujem. Stop slabosť duše mojej spôsobenú trápením zo života a premeň ju na duševnú silu, ktorej sa stanem životu viac radosťou približovaný. Do každého dňa života môjho stápaj Bože láskou svojou každú bolesť ktorou sa stráca jej sloboda a smeruj silou svojej všemohúcnosti svet v ktorom žijem očiam mojim šťastnejšie videný, lebo svoje problémy ktoré dlžobami spaľujú šťastie zo života môjho trápia dušu moju tak veľmi, že nedokážem kľudu nájsť pomaly ani nočným spánkom, ktorý je často silou beznádeje rušený. Do Tvojej pomoci sa svojou dôverou k Tebe Bože utiekam a verím, že keď Tvoja vôľa bude a čas správny nadíde, stanem sa týchto dlhov zbavený ich vyplatením a kľud sa životu môjmu späť navráti cítením šťastia svojej duše. Len Teba Bože duša moja celý život velebiť a milovať bude svojou láskou najväčšou dušou cítenou, ktorej vďaku Tvojej láskavej pomoci slovami láskavých modlitieb odosielať Tvojej blízkosti denne budem. Amen.