Modl. k Bohu za odstránenie nádoru z mozgu spôsobeného prevýšenosťou lásky k manželovi nad lásku k Bohu.

28.04.2014 13:57

Modlitba k Bohu za odstránenie nádoru z mozgu spôsobeného prevýšenosťou lásky k manželovi nad lásku k Bohu.

Bože láskou duše svojej sa kTebe utiekam slovami tejto prosby, ktorou sa Tvojej pomoci dovolávam. Strašná choroba, ktorá sa stala Tvojou vôľou telu môjmu zoslaná na záchranu duše sa stáva dušou mojou už pochopená, keď som na Teba Bože v živote zabudla a svoju lásku najväčšiu som dávala nie Tebe ale svojmu manželovi, ktorého som postavila v svojom živote na vyššie miesto ako Teba Bože. Bože ľutujem z celého srdca svoju zblúdilosť duše, ktorou som trestom tejto choroby Tebou skúšaná. Staň sa Bože svojou láskou ku mne milosrdný a odpusti mi toto stavenie lásky v mojom živote do nesprávnych smerov, keď som nevedomosťou svojej duše takto Teba zabudla do svojho srdca vpustiť. Láskou svojou k Tebe Bože najväčšou sa Bože celý život stávať Tebe oddaná duša budem, ktorá sa už nikdy tohoto omylu nedopustí samou nevedomosťou. Bože dostaň túto strašnú chorobu z môjho tela navždy preč a sľubujem Ti, že len láska k Tebe bude tá najväčšia cítená celý život dušou mojou. Len Ty Bože staň sa silou svojej všemohúcnosti skutočným odstrániteľom tohoto nádoru, ktorý sa s Tvojou vôľou do môjho mozgu dostal, aby som pochopiť mohla, akého omylu som sa v živote cítením lásky nesprávne postavenej dopustila. Odpusti mi Bože vrúcne Ťa prosím a sľubujem Ti, že za Tvoju pomoc len Teba ako záchrancu vyzdvihovať a velebiť celý život budem. Ľúbim Ťa Bože samou najväčšou láskou a len táto láska cítená dušou mojou k Tebe bude najväčším šťastím celého môjho života. Amen.