Meteorický dážď.

26.04.2020 07:06

Meteorický dážď.

Peter | 15.02.2013
Milá pani Laura, vidím že sa môžme pýtať na čokoľvek. Preto by som sa chcel spýtať pána Boha, prečo za posledné desaťročia sú obrovské zmeny počasia, na také sme neboli zvyknutý, I dnes zasiahol meteorický dážď našu planétu v rozsahu aký tu ešte nebol. Kde máme hľadať príčiny? Prečo sa tak deje? Ďakujem Otče Bože pokorne za Tvoju odpoveď, i Vám pani Laura za Váš čas.
 

Božia odpoveď:
Bolo toto meteorické spádovanie nie náhodne spôsobené, čo nevypočítajú v svojich fyzikálnych výpočtoch vedci nikdy správne, keď toto všetko sa deje na vašej zemi z mojej Božej vôle a len na mne záleží, či meteorit okolo vašej zeme nedotknuteľnosťou jej životodárnosti prebehne alebo ju odoberie z vesmírnej galaxie. Keď sa vy všetky duše dokážete zamyslieť nad tým, aké právomoci malé máte s riadením vašej zeme pochopíte, že celý vesmír a celý váš svet riadim ja Váš Boh, od ktorého všemoci celý váš svet ešte vo funkčnosti beží, nakoľko moja Božia trpezlivosť sa začína strácať deň po dni nad všetkými vašimi pozemskými hrami o tom čo nosí vesmír a čo nové a dokonalé v jeho útrobách pre svoje vedecké poznanie obohatenosťou výskumov získate a keď moju existenčnosť aj naďalej budete zatĺkať v hanbe pred všetkými svojimi známymi a nedokážete do môjho Božieho mena lásku v svojich dušiach cítenú odosielať, ak nedokážete v svojom materiálnom obohatení pomáhať tým, ktorých posteľou je zem holá a nezačnete si vážiť svoje rodiny do ktorých sa nesie rozpadu skrz sexuálne vaše harašenie s partnerom druhým, ak nedokážete hlasno a hrdo vzývať bez hanby moje všemocné Božie meno, ak svoje nesplnené sny odovzdať nedokážete svojimi dušami ku mojej Božej blízkosti v prosebných slovách dôverujúc v ich vyslyšanie, ak nebudete takí dobrí a láskaví ako štepom do vašich duší som vniesol pri vašom narodení zárodkom, ak nebudete dostatočne pokorní a vnímaví k mojej existencii vašimi dušami zabudnutej, tak potom sa bojte toho čo ešte len príde na tento váš svet mojou vôľou, nakoľko let meteoritov sa pre vaše duše stala len malá ukážka toho, že kto riadi celý váš svet vo vašom zabudnutí na svojeho láskavého Boha sa volá Boh jediný, ktorý sa na blížiacu vašu apokalyptickú premenu zeme so smútkom pozerá. Ku prečo práve ruskej zemi som toto dovolil sa čudujete mnohí, v čom sú horší ako vy ostatní v inej časti vašej pozemskej zeme, je to z toho dôvodu, že celý svet ich v ich fantastickej viere svojim príkladom nasleduje, čím vstupuje prvotným krokom na odvetné a Bohom poučné v svojom omyle galeje do cieľa toho vo vašej viere, že niečo v poriadku nie je keď sa tak deje, čo znamená mojim výberom aj táto ruská zem, aby celý svet hĺbal prečo to tak je a v čom sa nesie chyba, keď Boh takto dobrý a veriaci národ trestá, čo však neni pravda ale tá ich poučenosť, aby niesli v pokľaku svoju tvár, pred moju Božiu a všemocnú tvár. Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.