Mať viac žien za ženu.

30.04.2020 04:11

Mať viac žien za ženu.

Božia odpoveď:
Do istej časti v tejto kapitolovej oblasti nesenej zapísaným slovom v Koráne, bolo dostané obrovské jej pozmenenie chytrosťou falošných autorov, ktorých sexuálna žiadostivosť prehlušila slová odkázaného Božieho proroctva cez dušu Mohameda, do ktorého zapísaného slova od láskavého Boha ani najmenšia zmena obsahového naplnenia textu nenastala a napísali do tejto state voči Božej odkázanej pravde svoje odporom duše ukázané slová, aby akože podľa Boha mohla byť sexuálna ich živelnosť nikým netrestaná, nakoľko plnia len Božie slová a netreba túto stať kapitoly v Koráne niesť do hĺbky žiadnej duše ako smerodajnú a Božiu pravdu hlásanú, nakoľko sa tejto falše v nej chytil celý svet a činí veľkým záujmom naplnenosť Božích slov v narušenosti pravostnej lásky svojou neverou voči partnerom právoplatným pred Bohom aj zákonom. Koránom publikované Božie všetky proroctvá Boží prorok Mohamed zapisoval pod prísnym Božím pohľadom správne a bezchybne, čoho dôkazom sa nesie pravostná viera tohoto arabského sveta ku mne, no publikačné odrody narobili v svojich tlačeniach obrovské chyby v mnohých už statiach, aby moje Božie pravdy poopravili v nádeji, že koránové Božie pravidlá v ich voľnejšej publikovanej verzii opravené proti Božej vôli autormi chtivými po sláve svojeho mena spôsobili to, že vlastne tí, čo sa snažia vo viere úprimnej v Boha dodržiavať Božie pravidlá publikované v koráne, vlastne v ich napĺňaní idú proti nim ich porušovaním, nevedomosťou svojich duší, čo bude Boh trestať pre duše tie, čo toto úmyselne spôsobili a nie duše nevinnosťou dostané do hriechu. Čo vám všetkým dušiam poradiť môžem ja Boh sám v svojej nekonečnej cítenej láske k vám, že do ochrany celej svojej duše dodržiavajte len moje desatoro Božie prikázania, do ktorých zmena nenastala, v obsahovosti ktorých dostanete ich dodržiavaním svoje duše do mojej lásky Božej, netienené žiadnym skrytým hriechom z ich napĺňanosti. Do koránového proroctva cez dušu zvoleného mojou vôľou proroka Mohameda Boh naplnil to, čo chcel odovzdať vašej zemi v poučení, čo v publikačných jeho prvotných výtlačkoch boli nezmenené pravostné citované presne Božie odkázané slová, časom ktorých pravdivostnú silu zlá duša autorov v svoj prospech pozmenila, čím dostala mnohé duše do zatratenia v konaní nie správnom podľa Boha dodržiavaním pozmeňujúcich sa zápisov v ňom a vy všetky duše ktoré moju existenčnosť Božiu pravostnou láskou do každého dňa odmeňujete, verte tomu že na upravené falošné texty v koráne sami prídete v ich zápise, lebo ja odmenou vašej lásky ku mne pošlem vašej duši cítenie nesmierne silné v jeho neomyle tom, že čo práve čítate pravdou nie je zapísané. Božích desatoro prikázaní sa deň po dni všetky duše žijúce na tomto svete držte napĺňaním a vedzte tomu, že v ich dodržiavaní nepôjdete nikdy proti mojej Božej vôli. Do tejto od láskavého Boha odoslanej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.