Modl.k Bohu za dieťa choré na oslabenosť funkčnosti celej nervovej sústavy.

25.01.2016 19:28

Modl.k Bohu za dieťa choré na oslabenosť funkčnosti celej nervovej sústavy.

Bože Otče láskavý, žehnaj v svojej sile mocenskej slová duše mojej tieto prosebné do cieľ toho, že uzdravíš choré moje dieťa Ty v svojej všemoci sám zažínaním svojou Božou silou všetkých prerušených nervových vzruchov v mozgových centrách mojej dcéry do takej ich získanej konečnej premeny, že pod dotykom Božích lúčov jasu Tvojeho Božieho Svetla sa začnú z tejto násilnej tmy zobúdzaného spánku do bdelosti prenášať a to tak mohutnej, že čo len najmenší impulz z nervovej prebúdzanej sa sústavy začnú všetky mozgové centrá prijímať ako silný povel do jeho naplnenej aktivácie, od ktorej dôsledku sa začnú deň po dni hýbať do nesmelého pohybu jej nohy chromé prebúdzanosťou týmto okamihom Tvojou láskavou Božou všemocnou pomocou, toho čo v jej mozgových centrách doteraz spánkom nezastaviteľným spalo a už ožívať začalo. Dostaň môj dobrotivý Otče Bože navrátenosť stratenej všetkej telesnej sily späť do jadra jej v svojej vôli Božej, za čo Ťa vďačnosťou svojej duše odmeňovať každodennou cítenosťou svojej lásky k Tvojej dokonalosti a neprekonateľnej všemoci nikým na celom tomto pozemskom svete po celý svoj žitý život budem a navždy len Tvoje Božie meno uctievať a velebiť moja duša svojou vďakou Tvojej Božej pomoci do telesnej záchrany svojeho dieťaťa bude, nakoľko o tom som láskavý dobrotivý Otče presvedčená, že keď moja viera v Tvoju Božiu nekonečnú moc nebude ani okamihom krátkosti pozemského času zahasená pochybnosťami o sile Tvojej dokonalosti a pomoci mojej dcére, tak zožnem odmenou od teba požehnaním opäť svoje dieťa zdravé. Amen.